CalFix BACK לעסקים

כרטיס האשראי שמחזיר לך כסף 
על כל הוצאות העסק שלך

הכרטיס שמחזיר לך כסף ב-BUYME על ההוצאות של העסק שלך!

*מיועד לעוסקים מורשים בלבד.

  • צוברים החזר כספי ב-BUYME על כל ההוצאות של העסק, גם על תשלומי מיסים וחשבונות!

  • צבירה ללא הגבלה!

  • ₪100 מתנת הצטרפות למימוש ב- BUYME

  • פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה*

  • אפשר לצרף את כרטיס כאל פיקס בק לעסקים לארנקים דיגיטליים ולשלם בנייד

כרטיס פיקסנט

הכרטיס שמחזיר לך כסף ב-BUYME על ההוצאות של העסק שלך!

*מיועד לעוסקים מורשים בלבד.

  • צוברים החזר כספי ב-BUYME על כל ההוצאות של העסק, גם על תשלומי מיסים וחשבונות!
  • צבירה ללא הגבלה!
  • ₪100 מתנת הצטרפות למימוש ב BUYME
  • פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה*
  • אפשר לצרף את כרטיס כאל פיקס בק לעסקים לארנקים דיגיטליים ולשלם בנייד

הצטרפו עכשיו וקבלו 100 ₪ למימוש ב- BUYME


איך זה עובד?


checkעם כרטיס כאל פיקס בק לעסקים ניתן לשלם על כל ההוצאות השוטפות של העסק שלך, גם על תשלומי מיסים וחשבונות (מס הכנסה, מע"מ, ארנונה, ביטוח לאומי ועוד) וגם על קניות ותשלומים בארץ, בחו"ל ובאינטרנט ולצבור החזר כספי

checkעם כרטיס כאל פיקס בק לעסקים צוברים 1% בשנה הראשונה ו-0.38% בשנה השנייה ואילך*

checkעל תשלומי מיסים וחשבונות צוברים 0.5% בשנה הראשונה ו-0.38% מהשנה השנייה ואילך*

check את הסכום שנצבר מממשים ב-BUYME - למימוש הכסף שצברתם לחצו כאן

עוד דברים שחשוב לדעת


כרטיס Contactless - משלמים ללא מגע


 שאלות ותשובות לעסקים על כאל פיקס בק


איך הוצאות העסק שלי בכרטיס כאל פיקס בק לעסקים הופכות לשובר BUYME?


כמה החזר אני מקבל בכרטיס כאל פיקס בק לעסקים עבור תשלום חשבונות ומיסים?


איך רואים כמה כסף צברתי בכרטיס כאל פיקס בק לעסקים?


איך מממשים את הכסף שצברתי?


איפה אפשר לממש את השוברים?


האם אפשר להתחיל להשתמש בכרטיס כאל פיקס בק לעסקים ברגע שהוא מגיע?

תנאים נוספים


הנפקת הכרטיס והטבות המועדון
ניתן להנפיק כרטיס אחד בלבד ללקוח. ההחזר הכספי בכפוף לתנאים המלאים במסמכי ההצטרפות ובתקנון המועדון. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מתנת הצטרפות
מתנת הצטרפות בסף ₪100 תינתן בחודש העוקב להנפקת הכרטיס ובכפוף לביצוע עסקה ראשונה. המתנה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח.

דמי כרטיס
בשנה הראשונה יינתן פטור מלא מדמי כרטיס, החל מהשנה השנייה יגבו דמי כרטיס על-פי תעריפון כאל.

ההחזר הכספי*
הצבירה מתבצעת בגין ביצוע עסקאות/רכישות, כהגדרתן בתקנון. 1% בשנה הראשונה ו-0.75% מהשנה השנייה והלאה. בתשלום עבור משרדים ממשלתיים (ביטוח לאומי, חברת חשמל, חברת הדואר), מקבלים החזר של 0.5% בשנה הראשונה ו-0.38% בשנה השנייה ואילך.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, לשם הקצאת אשראי חדש, לרבות בעת חידוש מסגרת או שינויה, או שינוי אופן ניצול האשראי, לרבות הצטרפות לתכניות אשראי שונות, חברתנו פונה מעת לעת ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי. לשכת האשראי תפנה לצורך כך לקבלת מידע ממאגר נתוני האשראי המרכזי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

اشعار حول قبول مؤشر ائتمان
يرجى ملاحظتك، من أجل تخصيص ائتمان جديد، بما في ذلك عند تجديد إطار الائتمان أو تغييره، أو تغيير طريقة استخدام الائتمان، بما في ذلك الانضمام إلى برامج ائتمان مختلفة، تتصل شركتنا من وقت لآخر بمكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان. لهذا الغرض، سيطلب مكتب الائتمان معلومات من قاعدة بيانات الائتمان المركزية في بنك إسرائيل، وفقًا للمادة 33 من قانون بيانات الائتمان.