חוסכים זמן ומורידים את הטפסים שצריכים כאן באתר

יש פעולות שכדי לבצע אותן, אנו זקוקים לחתימתך. כאן ניתן להוריד ולהדפיס את הטפסים לחתימה, לחתום ולשלוח אלינו במייל או בפקס, ונשמח לטפל בפנייתך.
כתובת המייל לשליחת הטפסים החתומים: asakim@icc.co.il
מספר הפקס שלנו: 03-5723750

חשוב לדעת: ביטול עסקה או הסבת עסקה ניתן לבצע באתר או באפליקציית Cal4Biz לעסקים.

טפסים להורדה
בקשה לפתיחת חשבון דולרי להורדת הטופס >
הרשאה לחיוב חשבון להורדת הטופס >
הוראה לשינוי חשבון לזיכוי על שם בעל ההסכם להורדת הטופס >
הוראה לשינוי חשבון כשבעלי ההסכם הם לא בעלי החשבון להורדת הטופס >
בחירת ערוצי קבלת מידע אישי - תקנה 367 להורדת הטופס >
הרשאה חד פעמית לחיוב חשבון להורדת הטופס >
בקשה לספק נוסף להורדת הטופס >
בקשה להעלאת תקרת הזיכוי להורדת הטופס >
הרשאה לעסקאות טלפוניות להורדת הטופס >