כרטיס האשראי Students

כרטיס אשראי סטודנט


כרטיס האשראי Students של כאל מעניק לסטודנטים הטבות והנחות בכל תחומי החיים, שיעזרו להם להוציא כמה שפחות, לחסוך איפה שצריך ולנהל את ההוצאות בקלות ובמהירות והנחות בדמי כרטיס*


פתרונות אשראי שמתאימים לך

  • באפשרותך לבחור בין כרטיס ויזה רגיל או כרטיס CalChoice, המעניקים לך 17 ימי אשראי נוספים חינם
  • מאפשרים לך לשלוט בהוצאות ולקבוע מדי חודש את סכום החיוב בהתאם להכנסות שלך
  • הלוואות אקספרס בתנאים משתלמים

*דמי כרטיס לכרטיס אשראי ועמלות אחרות הם עפ"י מדיניות חברת כאל ו/או הבנק המנפיק לפי העניין. התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי הסטודנטים של כאל. חברת כאל רשאית לשנות מעת לעת את התנאים, העמלות וההטבות. הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל ו/או הבנק. ט.ל.ח. ההלוואה נושאת ריבית. כפוף לשיקול דעת המנפיק, למסגרת האשראי הפנויה בכרטיס ולתקנון. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.