בעת תהליך הזמנת הכרטיס, מתוך הכרטיסים המוצעים מטה בלבד,
באפשרותך לקבל מתנת הצטרפות של הלוואה בסך 5,000 ₪ ללא ריבית (0% ריבית!) ב-12 תשלומים שווים.
ההלוואה הינה מחוץ למסגרת כלומר, בנוסף למסגרת האשראי של כרטיסך, כך שסכום ההלוואה אינו נכלל במסגרת האשראי של הכרטיס.
לידיעתך, בנוסף לסכום החיוב שבכרטיס, כרטיסך יחויב בגין החזר הלוואות מחוץ למסגרת

להזמנת כרטיס >

הלוואה אחת לחשבון ו/או לת.ז. במקרה של ביטול הכרטיס תיפרע יתרת ההלוואה. מותנה באישור להנפקת הכרטיס. Cal רשאית להפסיק את מתן ההטבה בכל עת.