כרטיסי אשראי לישראל בע"מ/ דיינרס קלוב ישראל בע"מ

רשימת עמלות ללקוחות מחזיקי כרטיסי ויזה, דיינרס, מסטרקארד,Cal choice ויזה, Cal choice דיינרס ו- Cal choice מסטרקארד של Cal

  

עמלה
ויזה, דיינרס, מסטרקארד (לרבות כרטיסי Choice)
אינפיניט
 הערות
דמי כרטיס לכרטיסים שהונפקו ע"י cal
12.90 ₪
400 ₪
כרטיסי Choice שהונפקו עד ה-31.12.2012 התעריף הוא 10 ₪ לחודש
דמי כרטיס לכרטיסים בנקאים
בהתאם לתעריף הבנק הרלוונטי
 
 
כל הכרטיסים
 
תשלום נדחה
0.55 ₪
עבור כל תשלום
טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה [1]
30 ₪
 
פירעון מוקדם או מיידי של עסקות   [2]
30 ₪
 
הנפקת כרטיס חליפי- הנפקה רגילה[3]
30 ₪
 חל גם על הנפקה ו/או חידוש של כרטיס מעוצב, הנפקת/ חידוש כרטיס הנושא תמונה
הנפקת כרטיס חליפי- הנפקה מיידית3
40 ₪
 
המרת מטבע בשל עסקות בחוץ לארץ ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי[4]
2.50% מסכום העסקה
 
רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי
6$
 
 
ויזה
דיינרס
מסטרקארד
 
משיכת מזומן בחוץ לארץ [5]
4$
6$
4$
 
 
כל הכרטיסים
 
הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ
מחיר המשלוח הינו בהתאם למחירון חברת השילוח ליעד אליו נשלח הכרטיס
 
הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ
25 ₪
 
דמי טעינה
27 ₪
1.    עבור כרטיס Prepaid.
2.     לכרטיסים בהם לא ניתן למשוך מזומן תינתן הנחה בסך 7 ₪ .
3. בכרטיסים בהם קיימת טעינה חוזרת, עמלת הטעינה תעמוד על 12 ₪
הודעות על פיגור בתשלומים
65 ₪
לרבות עקב החזר חיוב מהבנק
מכתב התראה של עורך דין
150 ₪
 
איתור מסמכים 1
15 ₪
הפקה או הדפסה של מסמכים ו/או דוחות המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח, העמלה נגבית בגין כל מסמך בנפרד
פירעון מוקדם של הלוואה [6]
60 ₪
 
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ[7]
19$-270$
עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום ההעברה

  

 [1] בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ, במקרים בהם הטיפול יצריך הזמנת מסמך כאמור.
[2] העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפרעון, בכפוף לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008. סך העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ₪.
[3] בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
4 עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת בחו"ל ו/או במטבע זר ו/או הנסלקת על ידי בית העסק גם באמצעות הארגונים הבינלאומיים בחו"ל, וזאת לרבות במקרים בהם תבוצע עסקה זו בש"ח, מלבד אם בוצעה בבית עסק שפועל בישראל. בחשבון שקלי ההמרה על פי השער היציג בתוספת 2.5%. במידה והעסקה בוצעה במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות ומשם המרה לש"ח על פי השער היציג של הדולר בתוספת 2.5%. בחשבון מט"ח ההמרה על פי שערי החברות הבינלאומיות בתוספת 2.5%.
[5]  העמלה תיגבה בנוסף לעמלת המרת המטבע.
[6] עמלה זו תיגבה גם בגין שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב. וכן בפירעון מוקדם של פריסות תשלומים למעט בכרטיסי Cal choice.
[7] העברת מטבע חוץ באמצעות Western Union.

 

 

 

 

לרשימת תעריפוני עמלות מעודכנים (החל מה- 01/01/2014 ) 

לחץ על אחד מהקבצים הבאים:

 

EXCEL

 

PDF

 

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות באתר זה שמורות לחברת Cal - כרטיסי אשראי לישראל, המספקת שירותי הנפקה, מוצרי אשראי, תשלום בכרטיסי אשראי, אשראי חוץ בנקאי,
פריסה לתשלומים, הלוואות אקספרס, מועדוני לקוחות, מבצעים והטבות, קניות בתשלומים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ליסינג וסליקת כרטיסי אשראי של המותגים: ויזה, מסטרקארד ו Diners