תנאים נוספים

הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל. ניתן להנפיק כרטיס אחד בלבד ללקוח. כפוף לתנאים המלאים במסמכי ההצטרפות ובתקנון המועדון. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.