בזמנים קשים אלה אנו עומדים לצדכם ומעניקים מגוון הקלות שיעזרו לכם לעבור את התקופה הקרובה

הקלות והטבות ללקוחות פרטיים במעגל הראשון - לקוחות המושפעים ישירות מהמלחמה

 • דחיית יתרת אשראי צרכני בסכום מצטבר עד 100,000 ₪
  • אפשרות לדחיית התשלומים ל- 3 חודשים
  • הדחייה ללא חיוב בעמלה וללא ריבית
  • אופן דחיית התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה
 • פריסת תשלומים ללא ריבית (בכרטיסים חוץ בנקאיים)
  • פריסת התשלום החודשי ללא ריבית למשך 3 חודשים
 • דחיית תשלום בעסקה קיימת - על ידי פנייה ישירה לבית העסק בו בוצעה העסקה, ולגבי התשלום הקרוב בלבד (בעסקת תשלומים)
 • הגדלת מסגרת אשראי
  • הגדלת מסגרת האשראי באופן יזום ללקוחות תושבי העוטף
  • גמישות בהגדלת מסגרת בעת פניית לקוח
 • פטור מעמלות
  • פטור מגביית עמלות למשך 3 חודשים כמפורט מטה
  • לאוכלוסייה 1 ו-2 במעגל הראשון (כמפורט מטה), הפטור מעמלות יעשה ללא צורך בפניה לחברת כאל

הקלות והטבות לכלל בתי העסק של כאל - שאינם במעגל הראשון

 • דחיית יתרת אשראי עסקי בסכום מצטבר של עד 300,000 ₪
  • אפשרות לדחיית התשלומים ל- 3 חודשים
  • הדחייה ללא חיוב בעמלה ונושאת ריבית בתקופת הדחייה כמפורט בהסכם בית העסק
  • אופן פריסת התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה
 • קרן בערבות המדינה "חרבות ברזל"- הלוואות סיוע לעסקים ישראלים בעקבות המצב הביטחוני, לפרטים נוספים >

הקלות והטבות לבתי עסק במעגל הראשון - לקוחות המושפעים ישירות מהמלחמה

 • דחיית יתרת אשראי עסקי בסכום מצטבר של עד 300,000 ₪
  • אפשרות לדחיית התשלומים ל - 3 חודשים
  • הדחייה ללא חיוב בעמלה וללא ריבית
  • אופן דחיית התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה
  • פטור מעמלות בהתאם לפרוט מטה

מי הם לקוחות במעגל הראשון?


הקלות והטבות ללקוחות פרטיים במעגל הראשון - לקוחות המושפעים ישירות מהמלחמה:

 • דחיית יתרת אשראי צרכני בסכום מצטבר עד 100,000 ₪
  • אפשרות לדחיית התשלומים ל- 3 חודשים
  • הדחייה ללא חיוב בעמלה וללא ריבית
  • אופן דחיית התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה
 • פריסת תשלומים ללא ריבית (ללקוחות חוץ בנקאיים)
  • פריסת התשלום החודשי ללא ריבית למשך 3 חודשים
 • דחיית תשלום בעסקה קיימת - על ידי פנייה ישירה לבית העסק בו בוצעה העסקה, ולגבי התשלום הקרוב בלבד (בעסקת תשלומים)
 • הגדלת מסגרת אשראי
  • הגדלת מסגרת האשראי באופן יזום ללקוחות תושבי העוטף
  • גמישות בהגדלת מסגרת בעת פניית לקוח
 • פטור מעמלות
  • פטור מגביית עמלות למשך 3 חודשים כמפורט מטה
  • לאוכלוסייה 1 ו-2 במעגל הראשון (כמפורט מטה), הפטור מעמלות יעשה ללא צורך בפניה לחברת כאל

הקלות והטבות לבתי עסק במעגל הראשון - לקוחות המושפעים ישירות מהמלחמה

 • דחיית יתרת אשראי עסקי בסכום מצטבר של עד 300,000 ₪
  • אפשרות לדחיית התשלומים ל - 3 חודשים
  • הדחייה ללא חיוב בעמלה וללא ריבית
  • אופן דחיית התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה
  • פטור מעמלות בהתאם לפרוט מטה

מי הם לקוחות במעגל הראשון?


הקלות והטבות לכלל הלקוחות הפרטיים של כאל - שאינם במעגל הראשון

 • דחיית יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪
  • אפשרות לדחיית התשלומים לשלושה חודשים
  • הדחייה ללא חיוב בעמלה וכרוכה בריבית כמפורט בהסכם הלקוח
  • אופן דחיית התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה

הקלות והטבות לכלל הלקוחות הפרטיים של כאל - שאינם במעגל הראשון

 • דחיית יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪
  • אפשרות לדחיית התשלומים לשלושה חודשים
  • הדחייה ללא חיוב בעמלה וכרוכה בריבית כמפורט בהסכם הלקוח
  • אופן דחיית התשלומים - הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה

אנו זמינים עבורכם באתר או באפליקציה למידע ופעולות 24/7

לקבלת הקלות יש לפנות למוקדי השירות שלנו:

 • מוקד שירות לקוחות פרטיים זמין במספר 03-5726444 בין השעות 8:30-16:00 עדיפות במתן השירות לתושבי הדרום
 • שירות לקוחות בוואטסאפ זמין במספר 03-5725111
 • שירות דיווח אובדן או גניבה של כרטיסי אשראי זמין במספר 03-5723666 בכל שעות היום 24/7
 • מוקד שירות לעסקים זמין במספר 03-5726555 או בצ'אט בין השעות 08:30-16:00
 • קו ייעודי למשפחות החטופים, הנעדרים וההרוגים במלחמת "חרבות ברזל" בנוגע לשימוש בכרטיס האשראי שלהם ושל יקיריהם במספר ייעודי זה 24/7 03-5725115

אנחנו זמינים עבורכם במוקדי השירות, באתר ובאפליקציה
למידע ופעולות 24/7

לקבלת הקלות יש לפנות למוקדי השירות שלנו

שאלות ותשובות עקב המצב

איך ניתן לחסום כרטיס שאבד או נגנב?


שכחתי את הקוד הסודי של הכרטיס שלי, מה ניתן לעשות?


פג תוקפו של כרטיס האשראי שלי ואני מחכה לקבלת כרטיס חדש, מה עושים עד לקבלתו?


איך מגדילים את המסגרת בכרטיס האשראי?


איך משנים את מועד חיוב כרטיס האשראי?


יש לי עסקה שאני לא מזהה, כיצד ניתן לצפות בפרטי העסקה?


כרטיס האשראי הפיזי שלי לא איתי, האם יש איך להמשיך להשתמש בו?


איך ניתן לבטל הטבה שרכשתי בחנות החוויות של כאל או דיינרס?

 • אופן דחיית תשלומי ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.
 • לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.
 • לקוחות משרתי המילואים ומגויסי צו 8 יוכלו לקבל את ההטבות לפי הצהרתם.
 • פטור מעמלות - העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:
  חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)
  חלק 3 - אשראי (כולו)
  חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח
  בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן). פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר
  2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.
 • תוקף ההטבות: החל מ-31.10.23 למשך 3 חודשים.
 • התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות היא עד לתאריך 31.12.2023.
 • האמור לא חל על לקוחות בטיפול משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על חודשיים.
 • במקביל למפורט לעיל, חל גם חוק דחיית מועדים (הוראות שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד – 2023 ("החוק"), המאפשר ללקוחות שנמנים עם קבוצות האוכלוסייה הזכאיות לכך על פי חוק ליזום פניות נוספות להקלות. אנו מזמינים אתכם לבדוק את זכאותכם לפי החוק ובכפוף לתנאיו.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.