FLY CARD מפתח דיסקונט

מחליפים ללא עלות לכרטיס המשולב

הכרטיס שמאפשר לך גם לצבור נקודות באונליין וגם לבצע תשלום ללא מגע

הכרטיס המשולב
Diners MasterCard

 • הטבת קולנוע 1+1 ומימוש נקודות במגוון תחומים

 • יחס צבירה 1:250 בדמי כרטיס של ₪17.9 לחודש

 • יחס צבירה 1:190 בכרטיס Premium בדמי כרטיס של ₪34.9 לחודש

פלייקארד דיסקונט

פלייקארד משולב

הכרטיס המשולב

כרטיס חדשני המשמש כ-Diners בישראל
וכ-MasterCard בחו"ל
ומאפשר לך לצבור נקודות באונליין וגם לבצע תשלום ללא מגע

 • הטבת קולנוע 1+1 ומימוש נקודות במגוון תחומים
 • יחס צבירה 1:250 בדמי כרטיס של ₪17.9 לחודש
 • יחס צבירה 1:190 בכרטיס Premium בדמי כרטיס של ₪34.9 לחודש

להחלפה לכרטיס המשולב

מתקדמים לתשלום בטאצ'

לפני שמתקדמים ל-FLY CARD משולב מפתח דיסקונט, חשוב לדעת:

 • הכרטיס החדש יגיע אליך הביתה בדואר רגיל תוך כמה ימים
 • הוראות הקבע יעברו אוטומטית לכרטיס החדש
 • הכרטיס החדש ימשיך לצבור נקודות הנוסע המתמיד לאותו מספר החבר הקיים באל על
 • עם קבלת הכרטיס צריך להפעיל אותו בהתאם להוראות המופיעות בדף הנלווה לכרטיס
 • עסקות מתמשכות שבוצעו בכרטיס הישן לא יעברו לכרטיס החדש ויחויבו בנפרד

עם FLY CARD הדור החדש הנקודות שלך שוות יותר

מה תרצו לשאול אותנו?

מה ההבדל בין ה- FLY CARD שאני מחזיק ל- FLY CARD משולב מפתח דיסקונט?


האם החלפת הכרטיס מבטלת את הכרטיס שנמצא אצלי עכשיו? ומה לעשות עם הוראות הקבע שיש לי בכרטיס הישן?


האם שדרוג הכרטיס עולה כסף?


האם הנקודות שצברתי עוברות לכרטיס החדש?


איפה משלמים בטאצ'?


מה קורה אם העסקה מעל 300₪?

תנאים נוספים

סוג הכרטיס
כרטיס דיינרס מאסטרקארד משולב הוא כרטיס שבבתי עסק בישראל ישמש ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות), ישמש ככרטיס מסטרקארד. בהתאמה, לא ניתן להשתמש בכרטיס בישראל בבתי עסק שאינם מכבדים דיינרס. בביצוע רכישות מקוונות בארץ או בחו"ל במידה ונדרש להזין את סוג כרטיס, יש להזין מסטרקארד, זאת למרות שבתי עסק בישראל העסקות יבוצעו ככרטיס דיינרס.
FLY CARD PREMIUM
לקוחות מחזיקי כרטיס FLY CARD PREMIUM שאינם חברי מועדון במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה, מחויבים להיקף שימושים של ₪10,000 ומעלה בממוצע לחודש בכרטיס האשראי (למעט עסקות שיבוצעו במוסדות ממשלתיים כמפורט במסמכי ההצטרפות) שהם צבירת 52 נקודות כתוצאה מרכישות בכרטיס האשראי בממוצע לחודש (בתקופה של 12 חודשים).