FLY CARD הדור החדש

משלמים בטאצ' - ללא מגע

אפשר לבחור בין 2 סוגי כרטיסים:

פלייקארד משולב

הכרטיס המשולב Diners MasterCard
כרטיס חדשני המשמש כ-Diners בישראל
וכ-MasterCard בחו"ל

 • הטבת קולנוע 1+1 ומימוש נקודות במגוון תחומים
 • יחס צבירה 1:250 בדמי כרטיס של ₪17.9 לחודש
 • יחס צבירה 1:190 בכרטיס Premium בדמי כרטיס של ₪34.9 לחודש

להחלפה לכרטיס המשולב

פלייקארד מאסטרקארד

כרטיס MasterCard
כרטיס המשמש כ-MasterCard
בארץ ובחו"ל

 • מימוש הנקודות במגוון תחומים
 • יחס צבירה 1:250 בדמי כרטיס של ₪19.9 לחודש
 • יחס צבירה 1:190 בכרטיס Premium בדמי כרטיס של ₪38.9 לחודש

להחלפת הכרטיס

איך משלמים בטאצ'

לפני שמחליפים את ה-FLY CARD הקיים בחדש, חשוב לדעת:

 • הכרטיס החדש יגיע אליך הביתה בדואר רגיל תוך כמה ימים
 • הוראות הקבע יעברו אוטומטית לכרטיס החדש
 • הכרטיס החדש ימשיך לצבור נקודות הנוסע המתמיד לאותו מספר החבר הקיים באל על
 • עם קבלת הכרטיס צריך להפעיל אותו אצלנו באתר או בטלפון 03-5726926. בעת ההפעלה הכרטיס הישן יתבטל
 • עסקות מתמשכות שבוצעו בכרטיס הישן לא יעברו לכרטיס החדש ויחויבו בנפרד
 • בקרוב יהיה ניתן להחליף את הכרטיס הקיים גם עבור כרטיסים בנקאיים. בשלב זה, החלפת כרטיס קיים אפשרית לכרטיסים חוץ בנקאיים בלבד

עם FLY CARD הדור החדש הנקודות שלך שוות יותר

מה תרצו לשאול אותנו?

מה ההבדל בין ה-FLY CARD הקיים שלי ל-FLY CARD הדור החדש?


איך מחליפים את כרטיס ה-FLY CARD שלי ל-FLY CARD הדור החדש?


האם החלפת הכרטיס מבטלת את הכרטיס שנמצא אצלי עכשיו? ומה לעשות עם הוראות הקבע שיש לי בכרטיס הישן?


האם שדרוג הכרטיס עולה כסף?


האם הנקודות שצברתי עוברות לכרטיס החדש?


האם מספר כרטיס האשראי יישאר זהה למספר הכרטיס שיש לי היום?


מה ההבדל בין הכרטיס הרגיל לכרטיס המשולב?


איפה משלמים בטאצ'?


מה קורה אם העסקה מעל 300₪?


כרטיס
MasterCard

חדש בישראל!

הכרטיס המשולב
Diners MasterCard

דמי כרטיס
₪19.90

בכרטיס פרמיום ₪38.90
₪17.90

בכרטיס פרמיום ₪34.90
יחס צבירה אוטומטי
1:250

בכרטיס פרמיום 1:190
1:250

בכרטיס פרמיום 1:190
הטבת קולנוע 1+1
מימוש הנקודות במגוון תחומים

תנאים נוספים

סוג הכרטיס
כרטיס דיינרס מאסטרקארד משולב הוא כרטיס שבבתי עסק בישראל ישמש ככרטיס דיינרס ואילו בבתי עסק מחוץ לישראל (לרבות ברכישות מקוונות), ישמש ככרטיס מסטרקארד. בהתאמה, לא ניתן להשתמש בכרטיס בישראל בבתי עסק שאינם מכבדים דיינרס. בביצוע רכישות מקוונות בארץ או בחו"ל במידה ונדרש להזין את סוג כרטיס, יש להזין מסטרקארד, זאת למרות שבתי עסק בישראל העסקות יבוצעו ככרטיס דיינרס.

FLY CARD PREMIUM
לקוחות מחזיקי כרטיס FLY CARD PREMIUM שאינם חברי מועדון במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה, מחויבים להיקף שימושים של ₪10,000 ומעלה בממוצע לחודש בכרטיס האשראי (למעט עסקות שיבוצעו במוסדות ממשלתיים כמפורט במסמכי ההצטרפות) שהם צבירת 52 נקודות כתוצאה מרכישות בכרטיס האשראי בממוצע לחודש (בתקופה של 12 חודשים)