הפעלת כרטיס חדש

ביטחונך ופרטיותך כלקוח חשובים לנו ועל כן כרטיס Cal החדש שנשלח אליך חסום לשימוש. על מנת להפעיל את הכרטיס ולהתחיל להשתמש בו באופן מיידי, יש למלא את הפרטים הבאים:

הפעלת הכרטיס