כמה דברים שחשוב לדעת:

  • הכרטיס החדש הוא כרטיס Contactless המאפשר תשלום ללא מגע על ידי קירוב הכרטיס למסוף
  • אם הכרטיס החדש מחליף כרטיס ישן, לאחר הפעלת הכרטיס נבטל את הכרטיס הישן וכדאי לגזור אותו
  • אם הכרטיס החדש הונפק לך על ידי בנק דיסקונט, איגוד או בנק ירושלים, צריך לפנות לאתר הבנק כדי להפעיל אותו