רשימת עמלות - בתי עסק ויזה, דיינרס, מסטרקארד וישראכרט החל מה-01/05/2019

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ הערות
1 דמי ניהול חשבון סליקה 105 ₪ 122.85 ₪ (2)(1)
2 דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני 50 ₪ 58.5 ₪ (3)
3 אימות פרטים לכרטיס 3 ₪ 3.51 ₪
4 ביטוח עסקה 33 ₪ לעסקה 38.61 ₪
5 ביטול עסקה חלקי / מלא 9.5 ₪ 11.12 ₪ (4)
6 החזר חיוב
(ChargeBack)
40 ₪ 46.8 ₪
7 עיבוד שובר ידני 5 ₪ 5.85 ₪
8 איתור והפקת מסמכים 16 ₪ לבקשה 18.72 ₪
9 טיפול באשראי ובבטחונות 1%
מינימום 1,000 ₪
מקסימום 5,000 ₪
1% + מע"מ
מינימום 1,170 ₪
מקסימום 5,850 ₪
(5)
10 הוצאות צד ג' בגין זיכוי לחשבון דולרי לבנקים שאין לכאל הסדר אינטגרציה איתם 3 $ פר זיכוי 3.51 $ פר זיכוי
11 עמלת מכשיר לקריאת כרטיסי חיוב (POS) משתנה בהתאם לדגם
12 עמלת שעבוד חשבון/ המחאת זכות 70 ₪ 81.9 ₪ (6)
13 עמלת סליקה לפי פירוט שייקבע בהסכם ההתקשרות עם בית העסק

(1)העמלה תיגבה מבית עסק פעיל עבור המותגים ויזה, מסטרקארד וישראכרט, העמלה לא תיגבה מבתי עסק הסולקים את מותג דיינרס בלבד.
(2) העמלה לא תיגבה אם סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש גבוה ממנה. כמו כן, סכום העמלה לא יעלה על ההפרש בינה לבין סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש.
(3) "בית עסק אלקטרוני" – בית עסק המאפשר ביצוע פעילות מכירה או קניה שהתשלום בעדן מבוצע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד (הסלולרי).
(4) במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחויב בגין עמלת הביטול.
(5) העמלה תיגבה בגין הלוואה מ-100 אש"ח ומעלה.
(6) העמלה תיגבה אחת לשנה – עבור השנה החולפת או חלק ממנה, לכל חברת אשראי.

רשימת עמלות לשירות אשראי ספקים

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ - 17%
1 טיפול באשראי ובביטחונות עד 1.5% עד 1.755%

הורדת התעריפון לספקים
קובץ PDF
קובץ אקסל

רשימת עמלות לשירותי ניכיון החל מ-01.08.2019

פירוט דמי ניהול תיק ניכיון לפעילות חודשית תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ הערות
1 עד 20,000 95 ₪ 111.15 ₪
2 בין 20,001 ₪ ל- 40,000 ₪ 85 ₪ 99.45 ₪
3 בין 40,001 ₪ ל- 60,000 ₪ 75 ₪ 87.75 ₪
4 בין 60,001 ₪ ל- 80,000 ₪ 70 ₪ 81.90 ₪
5 בין 80,001 ₪ ל- 100,000 ₪ 65 ₪ 76.05 ₪

הטבות לפעילות בערוצים ישירים:

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ הערות
1 ביטול עסקה חלקי / מלא 8.5 ₪ 9.95 ₪

תשלומים אחרים שאינם עמלות

ריבית פיגורים: ריבית הפיגורים בכאל תהיה בהתאם לריבית הפריים הנהוגה בבנק דיסקונט בע"מ + 18%.

הורדת התעריפונים מעודכנים (החל מה-1.05.2019):
קובץ אקסל
קובץ PDF

טבלת עמלות - כסף כאל

ניכיון יומי

P+3.00% (פריים)

מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
1 0.20% 19 3.56%
2 0.39% 20 3.74%
3 0.58% 21 3.92%
4 0.77% 22 4.10%
5 0.96% 23 4.28%
6 1.15% 24 4.46%
7 1.34% 25 4.64%
8 1.52% 26 4.82%
9 1.71% 27 5.00%
10 1.90% 28 5.18%
11 2.09% 29 5.36%
12 2.27% 30 5.54%
13 2.46% 31 5.71%
14 2.64% 32 5.89%
15 2.83% 33 6.06%
16 3.01% 34 6.24%
17 3.19% 35 6.42%
18 3.38% 36 6.59%

נכיון יומי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
להורדת קובץ PDF

ניכיון שבועי

P+3.00% (פריים)

מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
1 0.18% 19 3.53%
2 0.37% 20 3.72%
3 0.56% 21 3.90%
4 0.75% 22 4.08%
5 0.94% 23 4.26%
6 1.12% 24 4.44%
7 1.31% 25 4.62%
8 1.50% 26 4.80%
9 1.69% 27 5.98%
10 1.87% 28 5.16%
11 2.06% 29 5.33%
12 2.25% 30 5.51%
13 2.43% 31 5.69%
14 2.62% 32 5.87%
15 2.80% 33 6.04%
16 3.98% 34 6.22%
17 3.17% 35 6.39%
18 3.35% 36 6.57%

נכיון שבועי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
זיכוי בית העסק בגין "הקדמת תשלומים" יתבצע פעם בשבוע בכל יום ד', ובכפוף לאישורים המתאימים.
להורדת קובץ PDF

ניכיון חודשי

P+3.00% (פריים)

מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
2 0.19% 20 3.55%
3 0.38% 21 3.73%
4 0.57% 22 3.91%
5 0.76% 23 4.09%
6 0.95% 24 4.27%
7 1.14% 25 4.45%
8 1.33% 26 4.63%
9 1.51% 27 4.81%
10 1.70% 28 5.99%
11 1.89% 29 5.17%
12 2.07% 30 5.34%
13 2.26% 31 5.52%
14 2.44% 32 5.70%
15 2.63% 33 5.88%
16 2.81% 34 6.05%
17 3.00% 35 6.23%
18 3.18% 36 6.40%
19 3.36%

נכיון שבועי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
זיכוי בית העסק בגין "הקדמת תשלומים" יתבצע פעם בכל 5 לחודש, ובכפוף לאישורים המתאימים.
להורדת קובץ PDF