רשימת עמלות - בתי עסק ויזה, דיינרס, מסטרקארד וישראכרט החל מה-01/11/2017

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ הערות
1 דמי ניהול חשבון סליקה 98 ₪ 114.66 ₪ העמלה תיגבה מבית עסק פעיל עבור המותגים ויזה, מסטרקארד וישראכרט, העמלה לא תיגבה מבתי עסק הסולקים את מותג דיינרס בלבד.
העמלה לא תיגבה אם סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש גבוה ממנה. כמו כן, סכום העמלה לא יעלה על ההפרש בינה לבין סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש.
2 דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני 78 ₪ 91.26 ₪ "בית עסק אלקטרוני" - בית עסק המאפשר ביצוע פעילות מכירה או קניה שהתשלום בעדן מבוצע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד (הסלולרי).
3 אימות פרטים לכרטיס 3 ₪ 3.51 ₪
4 ביטוח עסקה 33 ₪ לעסקה 38.61 ₪
5 ביטול עסקה חלקי / מלא 20 ₪ 23.4 ₪ במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחויב בגין עמלת הביטול. עבור ביטול עסקה באופן דיגיטאלי (באמצעות מכשיר POS או באמצעות האינטרנט) סכום העמלה יעמוד על 18 ₪ לא כולל מע"מ.
6 החזר חיוב
(ChargeBack)
50 ₪ 58.5 ₪ העמלה תיגבה בגין טיפול ב- ChargeBack במסחר אלקטרוני.
7 עיבוד שובר ידני 5 ₪ 5.85 ₪
8 איתור והפקת מסמכים 16 ₪ לבקשה 18.72 ₪
9 טיפול באשראי ובבטחונות 0.1%
מינימום 300 ₪
מקסימום 500 ₪
0.1% + מע"מ
מינימום 351 ₪
מקסימום 585 ₪
העמלה תיגבה בגין הלוואה מ- 100 אש"ח ומעלה.
10 הוצאות צד ג' בגין זיכוי לחשבון דולרי לבנקים שאין ל-Cal הסדר אינטגרציה איתם 3 $ פר זיכוי 3.51 $ פר זיכוי
11 עמלת מכשיר לקריאת כרטיסי חיוב (POS) משתנה בהתאם לדגם
12 עמלת שעבוד חשבון/ המחאת זכות 70 ₪ 81.9 ₪ העמלה תיגבה אחת לשנה - עבור השנה החולפת או חלק ממנה, לכל חברת אשראי.
13 עמלת סליקה לפי פירוט שייקבע בהסכם ההתקשרות עם בית העסק

רשימת עמלות לשירות אשראי ספקים

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ - 17%
1 טיפול באשראי ובביטחונות עד 1.5% עד 1.755%

הורדת התעריפון לספקים - קובץ PDF
קובץ אקסל

הטבות לפעילות בערוצים ישירים:

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ הערות
1 ביטול עסקה חלקי / מלא 18 ₪ 21.06 ₪ במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחוייב בגין עמלת הביטול.

תשלומים אחרים שאינם עמלות

ריבית פיגורים: ריבית הפיגורים ב-Cal תהיה בהתאם לריבית הפריים הנהוגה בבנק דיסקונט בע"מ + 18%.

הורדת התעריפונים מעודכנים (החל מה-1.11.2017):
קובץ אקסל
קובץ PDF

טבלת עמלות - כסף Cal

ניכיון יומי

P+3.00% (פריים)

מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
1 0.20% 19 3.56%
2 0.39% 20 3.74%
3 0.58% 21 3.92%
4 0.77% 22 4.10%
5 0.96% 23 4.28%
6 1.15% 24 4.46%
7 1.34% 25 4.64%
8 1.52% 26 4.82%
9 1.71% 27 5.00%
10 1.90% 28 5.18%
11 2.09% 29 5.36%
12 2.27% 30 5.54%
13 2.46% 31 5.71%
14 2.64% 32 5.89%
15 2.83% 33 6.06%
16 3.01% 34 6.24%
17 3.19% 35 6.42%
18 3.38% 36 6.59%

נכיון יומי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
להורדת קובץ PDF

ניכיון שבועי

P+3.00% (פריים)

מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
1 0.18% 19 3.53%
2 0.37% 20 3.72%
3 0.56% 21 3.90%
4 0.75% 22 4.08%
5 0.94% 23 4.26%
6 1.12% 24 4.44%
7 1.31% 25 4.62%
8 1.50% 26 4.80%
9 1.69% 27 5.98%
10 1.87% 28 5.16%
11 2.06% 29 5.33%
12 2.25% 30 5.51%
13 2.43% 31 5.69%
14 2.62% 32 5.87%
15 2.80% 33 6.04%
16 3.98% 34 6.22%
17 3.17% 35 6.39%
18 3.35% 36 6.57%

נכיון שבועי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
זיכוי בית העסק בגין "הקדמת תשלומים" יתבצע פעם בשבוע בכל יום ד', ובכפוף לאישורים המתאימים.
להורדת קובץ PDF

ניכיון חודשי

P+3.00% (פריים)

מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
מספר תשלומים שווים שיעור עמלת המקדמה
המשולמת בפועל
2 0.19% 20 3.55%
3 0.38% 21 3.73%
4 0.57% 22 3.91%
5 0.76% 23 4.09%
6 0.95% 24 4.27%
7 1.14% 25 4.45%
8 1.33% 26 4.63%
9 1.51% 27 4.81%
10 1.70% 28 5.99%
11 1.89% 29 5.17%
12 2.07% 30 5.34%
13 2.26% 31 5.52%
14 2.44% 32 5.70%
15 2.63% 33 5.88%
16 2.81% 34 6.05%
17 3.00% 35 6.23%
18 3.18% 36 6.40%
19 3.36%

נכיון שבועי, ריבית הפריים: 1.6%; הסכומים הנ"ל הינם לפני מע"מ.
*הריביות צמודות לשינויים בריבית הפריים.
זיכוי בית העסק בגין "הקדמת תשלומים" יתבצע פעם בכל 5 לחודש, ובכפוף לאישורים המתאימים.
להורדת קובץ PDF