דוחות פעילות לבתי עסק

באפשרותך לקבל מגוון דיווחים תקופתיים באופן אוטומטי

חשבונית בית עסק

חשבונית מס מקור המתייחסת להעברות (חיובים וסיכויים) בגין הפקדות שוברי Cal כפי שנרשמו בחשבון הבנק.

פירוט זיכויים וחיובים

דוח המפרט העברות שבוצעו לחשבון הבנק, לפי מספר ריכוז/שידור, סוגי עסקות וכמות השוברים (מצורף אוטומטית לחשבונית).

דוח חיובים לחשבונית

דוח המפרט את כל החיובים המופיעים בחשבונית. כל חיוב מלווה בהסבר על מהותו או בפרטי המחלקה המטפלת ב-Cal.

חשוב לבדוק את הדוחות בתוך 30 יום מהרגע שקיבלת אותם, כדי למנוע הפסדים כספיים

דוחות לפי הזמנה

במסגרת השירות שמעניקה Cal לבתי עסק, יש באפשרותך להזמין מגוון רחב של דוחות נוספים, שיסייעו לך בניהול תזרים הכספים בעסק ובבקרת ההתחשבנויות שלך עם Cal.
את הדוחות ניתן לקבל באמצעות אתר Cal-Online, מענה קולי, פנייה לצ'אט או בשירות עסקים בטלפון: 03-5726555


אפשר להזמין את הדוחות הבאים:

סוג דיווח תיאור
אישור יתרה דוח המציין את היתרה העומדת לזכות ספק בגין ההפקדות שבוצעו עד ליום אישור היתרה ולא זוכה בגינן עד למועד זה. לפרטים נוספים >
דוח ביטולים

דוח המפרט בפניך את כל העסקות שבוטלו באופן מלא או חלקי, בין אם אתה שידרת את הביטול או Cal. הדוח כולל גם את סיבות הביטול - בקשת בית עסק, הכחשת לקוח וכד'. לפרטים נוספים >

זיכויים עתידיים מידע על הזיכויים העומדים לזכות בתי העסק נכון לתאריך הפקת הדוח. לפרטים נוספים >
דוח הפקדות ברמת שובר דוח המפרט את העסקות שהפקדת ברמת שובר (כרטיס), כולל עמלת סליקה ומע"מ. הדו"ח מציג מספר כרטיס מלא, לפי חתך של מספר ריכוז ותאריך הפקדה. לפרטים נוספים >

להצטרפות לשירותי Cal-Online לעסקים לחצו כאן