מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות של חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "Cal") וחברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן: "דיינרס") וכן של החברות בקבוצת Cal (כולן ביחד להלן: "החברה"). מסמך זה יפרט את סוגי המידע האישי שהחברה אוספת, אופני האיסוף, השימושים במידע וזכויותיך ביחס אליו.

כללי

אנו מכבדים את פרטיותך. איסוף המידע והשימוש בו נעשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), ובהתאם לכל דין והוראה רגולטורית אחרת שחלה על Cal.

ל-Cal פעילויות שונות במסגרתן היא מעבדת מידע אישי, כשהיא נותנת אשראי, מנפיקה, סולקת ומתפעלת כרטיסי אשראי. כאשר החברה מעבדת מידע אישי עבור צדדים שלישיים (לא כולל חברות בקבוצת Cal), למשל, כאשר החברה מספקת לחברות אחרות שירות של תפעול כרטיס אשראי שהצד השלישי הנפיק, חלה מדיניות הפרטיות של הצד השלישי שלו מספקת החברה שירות.

מדיניות פרטיות זו חלה כאשר החברה מספקת ללקוחותיה שירותים שונים, הן באמצעות אתר האינטרנט והן באופן כללי ובמקרים מסוימים גם למי שאינם נמנים על לקוחותיה, כגון מידע הנאסף בבתי עסק מבעלי כרטיסים שלא הונפקו על ידי Cal או מבקרים באתר האינטרנט של Cal, גם אם אינם לקוחותיה.

האמור במדיניות פרטיות זו מוסיף על הוראות הגנת הפרטיות שמופיעות במסמכי ההצטרפות במסגרת השירות שביקשת (כגון הנפקת כרטיס אשראי, העמדת אשראי, אפליקציית ארנק Cal4U, מועדון לקוחות, שירותי סליקה ושירותים נוספים). במקרה של סתירה, יגברו התנאים שפורטו במסגרת השירות המסוים אליו נרשמת ולכן מומלץ לבדוק את המידע שהחברה מוסרת לך בעניין הגנת הפרטיות.

אין חובה חוקית למסור מידע אישי, אך אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירות. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך באופן אישי.

אנו רשאים לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי הצורך. מדיניות הפרטיות המעודכנת תופיע באתר האינטרנט שלנו. שינויים אלה יחולו עלייך ולכן חשוב שתתעדכן בהם.

כדי לספק לך שירות (למשל, כדי להנפיק לך כרטיס אשראי ולאפשר לך להשתמש בו, או כדי להעמיד לרשותך הלוואה), אנו זקוקים למידע ממך ואודותייך, אותו אנו מעבדים במערכות המחשב שלנו.

כיצד אנו אוספים את המידע שאנו מעבדים?

ממך באופן ישיר, כשאתה מוסר לנו מידע - למשל בעת שימושך בכרטיס, בטפסי בקשה להצטרפות לכרטיס אשראי, בביקוריך בעמודי נחיתה באתר/אפליקציה או פניות לשירות הלקוחות.
כשצדדים שלישיים מעבירים לנו מידע - למשל, כשאתה מתיר לנו לקבל מידע מצדדים שלישיים כמו בנקים, או כשצדדים שלישיים (כולל רשויות המדינה) מעבירים לנו מידע על-פי סמכות חוקית, או כאשר אנו מקבלים מידע מצדדים שלישיים כדי לספק לך שירות, כולל כאשר אתה משתמש בכרטיס האשראי שהנפקנו לך, או כאשר אנו מקבלים מידע מצדדים שלישיים על גלישתך באתרים שונים ברשת האינטרנט ובאתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.
מהתקנת אפליקציות שלנו ושימוש בהן, מביקור באתרי האינטרנט שלנו, ומפניות למוקד השירות בכל הערוצים הקיימים.

אילו סוגי מידע אנו אוספים?

אנו אוספים ומעבדים מידע מסוגים שונים. המידע כולל, בין השאר, את אלה:

 • פרטים מזהים, כולל פרטי קשר - שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, מידע שמתקבל במסגרת תהליכי זיהוי ואבטחה, מצב משפחתי, קשרי משפחה, מידע שתמסור בעת ההצטרפות, מידע שתמסור לשירות הלקוחות, מידע שתמסור בסקרים, רקע תעסוקתי וחברויות בארגונים מקצועיים.
 • מידע בקשר לרכישות באמצעות כרטיס האשראי - פרטים על הרכישות שביצעת בכרטיס בארץ או בחו"ל, סכום הרכישה, מועד ביצוע העסקה, שם בית העסק ומיקומו, והאם הוצג הכרטיס במסגרת העסקה או לא (מידע זה מאפשר למקם אותך בבית העסק בזמן העסקה), חלוקה לתשלומים, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מספר אישור עסקה (ככל שהיה צורך וניתן אישור).
 • מידע על פעילות באתר האינטרנט של החברה - כתובת IP, מיקום ופרטי המכשיר בו נעשה שימוש באתר וזמני הפעילות, דפי הנחיתה בהם גלשת באתר Cal, הדפים בהם ביקרת והפעולות אותם ביצעת בדפים וכן מזהה הלקוח, ספק התקשורת, הדפדפן ממנו גלשת וזמני הגלישה, המדינה בה נמצא השרת ממנו בוצעה הגלישה.
 • מידע שנאסף באמצעות האפליקציה של Cal - מידע אודות ציוד הקצה כגון דגם המכשיר, גרסת מערכת הפעלה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו IMEI ו-IMSI, משך זמן פעילותם. אם אישרת לאפליקציה לגשת לנתוני מיקום כשהתקנת אותה, נאסוף נתוני מיקום מהמכשיר הסלולרי שברשותך בעת השימוש באפליקציה, בהתאם להרשאות שנתת במכשיר. בנוסף, ייאסף מידע הרלוונטי לדפי הנחיתה הרלוונטיים בהם ביקרת באפליקציה.
 • פרטי תשלום ומידע כלכלי - מספר חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי ומידע בקשר לדירוג אשראי ומצב כלכלי, מידע על כרטיסי אשראי שהונפקו לך בעבר, מידע על האשראי שניתן לך בהווה ובעבר, מידע על חשבונות בנק.
 • מידע בקשר לאתר האינטרנט והאפליקציות - אנו משתמשים בקוקיות (cookies) ובטכנולוגיות דומות כגון tags ו web beacons, לרבות כלים של צדדים שלישיים, לשם ניטור פעילותך באתר ובאפליקציה שלנו (גם כמבקר באתרים שלנו, ולא רק אם אתה לקוח שלנו). השימוש באתרי האינטרנט שלנו מאפשר אחסון וגישה של קבצי קוקיות על ציוד הקצה ממנו גלשת. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך וייאסף אודותיך אוטומטית מידע כמו כתובת IP, משך ביקור באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום, דפי הנחיתה בהם ביקרת ועוד. אנו יכולים לשלב נתונים אלה עם מידע נוסף המצוי בידנו. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש, למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע.

חלק מהתוכן והמודעות באתר ובאפליקציות שלנו מגיע מצדדים שלישיים המנהלים הצגת תוכן. צדדים שלישיים אלה ישתמשו בקוקיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם, ולא שלנו.

אנחנו רשאים להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כגון Google Analytics כדי לאסוף ולנתח מידע אישי בקשר עם השימוש באתר האינטרנט או האפליקציה שלנו וכן בקשר לפעילותך באתרים שונים ברשת האינטרנט. אם אתה לקוח שלנו, נוכל לקשר את המידע שנאסף לפעולות אחרות שתבצע מולנו, באתר ומחוצה לו.

הסבר על פעילות Google Analytics מופיע בקישור הבא: www.google.com/policies/privacy/partners/
מדיניות הפרטיות של פייסבוק בקשר לקוקיות: www.facebook.com/policies/cookies.

כיצד נשתמש במידע?

המידע שנאסף באמצעים שתוארו לעיל משמש אותנו בעיקר לאספקת השירותים שלנו, לציות להוראות הדין ולהגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, אך אנו עשויים לעשות במידע שימוש נוסף בהתאם למדיניות פרטיות זו, ולפי כל דין. למשל, נשתמש במידע לצרכים הבאים:

 • שימושים תפעוליים - אספקת שירותים לרבות: הנפקה, חיתום, תפעול, סליקה, גבייה, דירוג אשראי, מתן אשראי, הפעלת כרטיס, משלוח הודעות לרבות הודעות הנדרשות עפ"י דין, חידוש או ביטול כרטיס, גם בהתאם למאפיינים אישיים שלך והמיקום בו אתה נמצא.
 • חיוב עבור רכישות ושירותים
 • עמידה בקשר איתך ועם אחרים לגבי פניות שלך אלינו וסטטוס טיפול, ולגבי שירותים קיימים ושירותים חדשים שלנו.
 • משלוח מידע על שימושים בשירותים שלנו, לרבות מידע שאנחנו מחויבים לשלוח לך ומידע שימושי אחר (למשל, משלוח דפי פירוט או מכתבים שונים או שחזור סיסמא לפני טיסה לחו"ל).
 • לפעולות תפעוליות כגון ניהול, בקרה ושיפור למערכות שלנו
 • טיפול בתלונות ומתן שירות לקוחות
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, עריכת והפקת חשבונות, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.
 • אנונימיזציה, פסאודונימיזציה ושימוש באמצעים אחרים ההופכים מידע אישי למידע לא מזוהה או למידע לא מזהה באופן ישיר, כולל למטרות אבטחת מידע, מחקר, פיתוח עסקי שלנו ושל צדדים שלישיים כמפורט להלן.
 • עיבוד מידע מתקדם לצרכי מחקר וסטטיסטיקה והפקת דוחות סטטיסטיים עבור צדדים שלישיים, ניתן לעבד מידע שנאסף במסגרת השימוש בשירותים באמצעות כלי ניתוח מידע, big data. עיבוד מידע כזה מאפשר קבלת החלטות בתחומים שונים, על בסיס מידע סטטיסטי ואגרגטיבי (מידע על כ-25 אנשים לפחות), שלא מזהה אדם באופן אישי.
  אנחנו נעבד את המידע שנמצא במערכות שלנו, בעצמנו או באמצעות קבלני משנה, ונשלב אותו עם מקורות מידע אחרים, כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשם עיבודים אלה. העברת מידע המופק מניתוחים אלה לצדדים שלישיים לשימושים שלהם, תיעשה באופן סטטיסטי ואגרגטיבי, על מנת שהמידע יועבר באופן שמקשה לזהות אותך אישית במאמץ סביר. אם אתה בכל זאת מעדיף שלא נשתמש במידע אודותייך למטרות אלו, תוכל לפנות אלינו להסרה כמפורט בהמשך מסמך זה.
 • שיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל מחקרי שוק וסקרים וכן עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, לרבות ניתוח שימושים של לקוחותינו באתר, באפליקציה, בשירותים ובמוצרים שלנו ולרבות על ידי שימוש בכלי ניתוח מידע מתקדמים.
 • התאמת השירותים שלנו אליך
 • הקלטת שיחות טלפוניות, שימוש בהן לצרכי תיעוד, בקרה, לימוד והדרכה ומניעת הונאות, שימוש לצרכי התגוננות בבתי משפט וציות לדין.
 • איתור ומניעה של גניבה, הונאה או כל פעילות אחרת המבוצעת באופן לא חוקי
 • אימות וזיהוי שלך בהתבסס, בין היתר על המידע שנמסר על ידך בעת ההצטרפות וכן כתוצאה מהשימוש בכרטיס.
 • שימוש לצורך אבטחת מידע (פירוט בפרק אבטחת מידע והצפנה בהמשך)
 • ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים ושלטוניים
 • טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע
 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות בערכאות משפטיות שונות, אכיפת הסכמים, ומענה לרשויות
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים
 • שימושים שיווקיים:
  • קידום השימוש בכרטיס.
  • קידום פעילות המועדון הרלוונטי (ככל שהצטרפת למועדון לקוחות כלשהוא במסגרת ההצטרפות לכרטיס האשראי), ע"י יצירת הטבות ושיתופי פעולה לטובת חברי המועדון.
  • מתן הטבות, פרסום והצעות שיווקיות של מוצרים ושירותים שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה אתנו, לרבות פרסום מותאם אישית, כגון הצעות על בסיס היסטוריית שימושים בכרטיס, פרסום המבוסס על מיקומך, פרסום המבוסס על רכישות שביצעת או על אתרים בהם ביקרת (תוך שימוש בכלי ניתוח של צדדים שלישיים).
  • העשרת תוכן אתר האינטרנט שלנו (באמצעות Cookies ואיסוף מידע אוטומטי באתר).

המידע ישמש אותנו ו/או מי מטעמנו, גם למשלוח פרסומות ודיוורים שונים, לרבות אלו המותאמים לך אישית, אלא אם סירבת לכך. דרכי משלוח הפרסומות והדיוורים הן דפי פירוט / חשבונית, דואר, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעה מוקלטת, SMS, פקס, רשתות חברתיות ודרכים נוספות.

העברת מידע לגורמים אחרים

ייתכן שנעביר מידע אישי אודותיך, או חלק ממנו, לצדדים שלישיים עמם אנו פועלים במסגרת פעילותינו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך, או בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם המידע עובר לקבלן משנה מטעמנו, נוודא כי הוא עומד במדיניות זו, וננקוט אמצעים על מנת שאותו צד שלישי ישמור על המידע כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר.

אם המידע עובר לצד שלישי המקבל מידע לצורך טיפול בו באופן עצמאי (למשל, בנק לצורך העברת כספים; מועדון לקוחות לצורך פעילות המועדון; בית עסק במסגרת קבלת תשלום עבור עסקאות או אכיפת זכויותיו), יחולו הוראות הפרטיות של הצד השלישי.

אנו עשויים להעביר מידע לצדדים שלישיים או חלק ממנו (כולל בחו"ל) כגון:

 • קבלני משנה, ספקים, חברות כרטיסי אשראי אחרות וארגונים בינלאומיים
 • לאדם או לגוף אחר, על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת
 • לאדם או גוף אחר שהוסמך על ידך לשם כך
 • לספקים המשתפים עמנו פעולה כחלק משירותינו במסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירות, אשר המידע יועבר אליהם לשם השלמת השירות המסוים, ו/או לשם תיקון תקלות ו/או מניעת הונאות ופעולות אבטחה. נבהיר כי במסגרת מתן שירותים מסוימים כגון שירות לקוחות באמצעות היישומון של WhatsApp לגופים מסחריים, Cal תהיה רשאית להעביר פרטי מידע מסוימים דוגמת מספר טלפון, ל-WhatsApp, וכן להעביר את המידע מחוץ לישראל לרבות לארצות הברית. השירות ביישומון ניתן על בסיס התחייבותה של WhatsApp כי תוכן ההתכתבות בין המשתמשים ביישומון מוצפן מקצה לקצה, כך שצד שלישי אינו יכול לעיין במידע המועבר בינך ובין החברה. בנוסף, ההתכתבות עם Cal ביישומון, עלולה לכלול מידע רגיש ו/או מידע החוסה תחת חיסיון הסודיות הבנקאית. לפיכך, מומלץ להגביל ככל הניתן את הגישה ליישומון ולמחוק את המידע הרגיש מהיסטורית ההתכתבות וממערכות הגיבוי בהן נשמרת ההתכתבות, אם אתה מגבה את ההתכתבויות. יתר תנאי השימוש בשירות מפורטים בתנאי השימוש של החברה ביישומון WhatsApp וכן במדיניות הגנת הפרטיות של היישומון.
 • לספקים חיצוניים שיערכו או יסייעו לנו לערוך שימושים סטטיסטיים ומחקריים ולשירותים של צדדים שלישיים (כמו מידע על שעות עומס בבית העסק).
 • לבתי עסק ו/או צדדים שלישיים אחרים שסיפקו לך שירות, לצורך תשלום ובירור מחלוקת בין אותו צד שלישי לבינך ו/או לבין החברה.
 • לשותפים עסקיים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ודיוור ישיר.
 • לקבלני משנה כגון מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
 • בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.
 • חברות סליקה אחרות וארגונים בינלאומיים שאנו פועלים על פי הרשאתם.
 • העברה לרשויות וצדדים שלישיים לפי הרשאה חוקית או צווים שיפוטיים: אנו רשאים להעביר מידע כמתחייב על-פי כל דין, כגון בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט בהליכים שונים דוגמת הליכים אזרחיים, פליליים וכיוב' (כולל זרים) כולל חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016.

המידע יישמר למשך הזמן הדרוש לנו למימוש המטרות המותרות לנו עפ"י דין או עפ"י מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע והצפנה

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין ולהנחיות שחלות עלינו. בין היתר, אנו משתמשים במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשם שמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, עדיין קיימת סכנת חדירה או כי מידע יגיע לצדדים שלישיים. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.

אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, כולל שימוש בסיסמא שלך. נוכח כל האמור בסעיף זה ונוכח האפשרות ליצור משתמש וסיסמא לצורך קבלת פרטים בקשר אלייך וכן הצורך בקבלת פרטי זיהוי שלך במקרים מסוימים, גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים, כגון:

 • שינוי סיסמא מעת לעת והימנעות ממסירתה (לרבות מסירת שם המשתמש) לאחר.
 • אי מסירת פרטי הזדהות או קוד סודי לאחר, כולל באמצעות משלוח שלהם בדואר אלקטרוני, לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"). אנו לעולם לא נפנה אלייך בדואר אלקטרוני בבקשה לקבל קוד סודי.
 • ווידוא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) נכונים.
 • שימוש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה.
 • עדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.
 • התאמת אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך.
 • אם עלה בך חשש כי מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, פנה לשירות הלקוחות שלנו מיד.

הדין החל בעת השימוש בכרטיס בחו"ל

בעת שימושך בכרטיס בחו"ל יחולו עלייך גם חוקי המקום בו אתה נמצא. בנוסף, בחלק מהמקרים, השירות שלנו מסופק לך באמצעות חברות סליקה והחברות הבינלאומיות הנמצאים בחו"ל. במקרה בו נעביר מידע אודותייך מחוץ לגבולות ישראל, הדבר ייעשה בהתאם לדין הישראלי, אך יחול על המידע גם דין המדינה בה הוא מאוחסן ומעובד.

אפשרויות בקרה על עיבוד

אנו מעמידים לרשותך אפשרויות שונות לבקרה על השימוש במידע, בהתאם לפרק זה:

עיון, תיקון ומחיקה - תוכל לעיין במידע אודותייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק) שמצוי אצלנו. אם מצאת כי המידע איננו נכון, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. תוכל לבקש להימחק מרשימות הדיוור הישיר, מרשימת התפוצה למשלוח פרסומות ובמקרים מסויימים, גם משימושים אחרים.
על מנת לעיין במידע שמצוי אצלנו אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב לכתובת תפוצות ישראל 13 גבעתיים, 53583. כדי להגן על פרטיותך, ננקוט אמצעים לאימות זהותך לפני שתקבל גישה למידע.

דיוור ישיר ופרסומת - תוכל לבקש מחיקה מרשימת הדיוור הישיר (כהגדרתו בחוק), באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-5726444 או בפנייה בכתב לכתובת תפוצות ישראל 13 בגבעתיים מיקוד 53583.
תוכל לבקש מחיקה מרשימת התפוצה למשלוח דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) באותו אופן הסרה שמצוין בפרסומת שנשלחה אליך: בדואר אלקטרוני או בהודעת SMS או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-5726444. שים לב כי בקשות הסרה מרשימות תפוצה כאמור לא יחולו על הודעות שהדין לא מחייב את הסרתן או שהדין מתיר או מחייב לשלוח אותן.

מחיקת מידע אחר - לעיתים תוכל לבקש למחוק מידע נוסף, וזאת אם המידע אינו דרוש לנו לתפעול השוטף, הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, ציות לדרישות מכוח דין, או לצורך התגוננות מפני תביעות.

קוקיות (cookies) ורשתות פרסום של צדדים שלישיים - תוכל להפסיק שימוש בקוקיות המשמשות לצרכי תפעול (מדידות שונות באתר), התאמה אישית ושיווק או מחיקה שלהן בהתאם לאפשרויות שמציעים דפדפנים ו/או מערכות הפעלה. אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו מצוי באחריותך. שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות בהגדרות באתריהם.

נתוני מיקום שנאספים באמצעות הטלפון הסלולרי - ככל שייאספו נתוני מיקום באמצעות הטלפון הסלולרי, ניתן יהיה להפסיק את איסופם באמצעות הסרת האפליקציה, שינוי האפשרות לאיסוף נתוני מיקום ממכשירך או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה, שינחה אותך כיצד לעשות זאת.