זוהי מדיניות הפרטיות של חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: "כאל") וחברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן: "דיינרס") וכן של החברות בקבוצת כאל (כולן ביחד להלן: "החברה"). מסמך זה יפרט את סוגי המידע האישי שהחברה אוספת, אופני האיסוף, השימושים במידע וזכויותיך ביחס אליו, בכל נכסי כאל לרבות:

כללי

אנו מכבדים את פרטיותך. איסוף המידע והשימוש בו נעשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), ובהתאם לכל דין והוראה רגולטורית אחרת שחלה על כאל.

לכאל פעילויות שונות במסגרתן היא מעבדת מידע אישי, כשהיא נותנת אשראי, מנפיקה, סולקת ומתפעלת כרטיסי אשראי. כאשר החברה מעבדת מידע אישי עבור צדדים שלישיים (לא כולל חברות בקבוצת כאל), למשל, כאשר החברה מספקת לחברות אחרות שירות של תפעול כרטיס אשראי שהצד השלישי הנפיק, חלה מדיניות הפרטיות של הצד השלישי שלו מספקת החברה שירות.

מדיניות פרטיות זו חלה כאשר החברה מספקת ללקוחותיה שירותים שונים, הן באמצעות אתר האינטרנט והן באופן כללי ובמקרים מסוימים גם למי שאינם נמנים על לקוחותיה, כגון מידע הנאסף בבתי עסק שכאל סולקת עבורם כרטיסי אשראי לגבי עסקאות, גם לגבי בעלי כרטיסים שלא הונפקו על ידי כאל או מבקרים באתר האינטרנט של כאל, גם אם אינם לקוחותיה.

האמור במדיניות פרטיות זו מוסיף על הוראות הגנת הפרטיות שמופיעות במסמכי ההצטרפות במסגרת השירות שביקשת (כגון הנפקת כרטיס אשראי, העמדת אשראי, אפליקציית כאל, מועדון לקוחות, שירותי סליקה ושירותים נוספים). במקרה של סתירה, יגברו התנאים שפורטו במסגרת השירות המסוים אליו נרשמת ולכן מומלץ לבדוק את המידע שהחברה מוסרת לך בעניין הגנת הפרטיות.

אין חובה חוקית למסור מידע אישי, אך אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירות. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע מזהה שמתייחס אליך באופן אישי, ולא חלה על תאגידים.

אנו רשאים לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי הצורך. מדיניות הפרטיות המעודכנת תופיע באתר האינטרנט שלנו. שינויים אלה יחולו עלייך ולכן חשוב שתתעדכן בהם.

כדי לספק לך שירות (למשל, כדי להנפיק לך כרטיס אשראי ולאפשר לך להשתמש בו, או כדי להעמיד לרשותך הלוואה), אנו זקוקים למידע ממך ואודותייך, אותו אנו מעבדים במערכות המחשב שלנו.

כיצד אנו אוספים את המידע שאנו מעבדים?

ממך באופן ישיר, כשאתה מוסר לנו מידע - למשל בעת שימושך בכרטיס, בטפסי בקשה להצטרפות לכרטיס אשראי, בביקוריך בעמודי נחיתה באתר/אפליקציה או פניות לשירות הלקוחות.
כשצדדים שלישיים מעבירים לנו מידע - למשל, כשאתה מתיר לנו לקבל מידע מצדדים שלישיים כמו בנקים, או כשצדדים שלישיים (כולל רשויות המדינה) מעבירים לנו מידע על-פי סמכות חוקית, או כאשר אנו מקבלים מידע מצדדים שלישיים כדי לספק לך שירות (למשל, בכרטיס מעסיקים נוכל לקבל את מספר הטלפון שלך מצד שלישי המחזיק בכרטיס מעסיקים, וזאת על מנת לאפשר תשלום משותף, בכפוף לאישורך ובאם אתה לקוח כאל), כולל כאשר אתה משתמש בכרטיס האשראי, או כאשר אנו מקבלים מידע מצדדים שלישיים על גלישתך באתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.
מהתקנת אפליקציות שלנו ושימוש בהן, מביקור באתרי האינטרנט שלנו, ומפניות למוקד השירות בכל הערוצים הקיימים.

אילו סוגי מידע אנו אוספים?

אנו אוספים ומעבדים מידע מסוגים שונים. המידע כולל, בין השאר, את אלה:

 • פרטים מזהים, כולל פרטי קשר - שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, מידע שמתקבל במסגרת תהליכי זיהוי, אימות ואבטחה (כולל צילומי מסמכי זיהוי, הקלטות קול ותמונה, מיקום, מזהי מכשיר), מצב משפחתי, קשרי משפחה, מידע שתמסור בעת ההצטרפות, מידע שתמסור לשירות הלקוחות (כולל הקלטות קול ותמונה), מידע שתמסור בסקרים, פרטי אנשי קשר, רקע תעסוקתי וחברויות בארגונים מקצועיים.
  האפליקציה עושה שימוש בהקלטות קול, לצורך הקלטת הצהרת הנהנה שלך. בנוסף האפליקציה עושה שימוש במצלמה שלך לצורך סריקת תעודת הזהות, וצילום תמונת הפנים שלך, על מנת לוודא חד פעמית את ההתאמה בין תמונת הפנים שלך לבין התעודה. שימושים אלה נדרשים לצורך פתיחת חשבון מקוון.
 • מידע בקשר לרכישות באמצעות כרטיס האשראי - פרטים על הרכישות שביצעת בכרטיס בארץ או בחו"ל, ומידע על רכישות בבתי עסק שאנו סולקים עבורם כרטיסי אשראי, כולל סכום הרכישה, מועד ביצוע העסקה, שם בית העסק ומיקומו, והאם הוצג הכרטיס במסגרת העסקה או לא (מידע זה מאפשר למקם אותך בבית העסק בזמן העסקה), חלוקה לתשלומים, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מספר אישור עסקה (ככל שהיה צורך וניתן אישור).
 • מידע על פעילות באתר האינטרנט של החברה - כתובת IP, מיקום ופרטי המכשיר בו נעשה שימוש באתר וזמני הפעילות, דפי הנחיתה בהם גלשת באתר כאל, הדפים בהם ביקרת והפעולות אותם ביצעת בדפים וכן מזהה הלקוח, ספק התקשורת, הדפדפן ממנו גלשת וזמני הגלישה, המדינה בה נמצא השרת ממנו בוצעה הגלישה.
 • מידע שנאסף באמצעות האפליקציה של כאל - מידע אודות ציוד הקצה כגון דגם המכשיר, גרסת מערכת הפעלה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו IMEI ו-IMSI, משך זמן פעילותם. אם אישרת לאפליקציה לגשת לנתוני מיקום כשהתקנת אותה, נאסוף נתוני מיקום מהמכשיר הסלולרי שברשותך בעת השימוש באפליקציה, בהתאם להרשאות שנתת במכשיר. בנוסף, ייאסף מידע הרלוונטי לדפי הנחיתה הרלוונטיים בהם ביקרת באפליקציה.
 • פרטי תשלום ומידע כלכלי - מספר חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי ומידע בקשר לדירוג אשראי ומצב כלכלי, מידע על כרטיסי אשראי שהונפקו לך בעבר, מידע על האשראי שניתן לך בהווה ובעבר, מידע על חשבונות בנק.
 • מידע בקשר לאתר האינטרנט והאפליקציות - אנו משתמשים בקוקיות (cookies) ובטכנולוגיות דומות כגון tags ו web beacons, לרבות כלים של צדדים שלישיים, לשם איסוף מידע לניטור פעילותך באתר ובאפליקציה שלנו (גם כמבקר באתרים שלנו, ולא רק אם אתה לקוח שלנו). השימוש באתרי האינטרנט שלנו מאפשר אחסון וגישה של קבצי קוקיות על ציוד הקצה ממנו גלשת. באמצעות הקוקיות תנוטר פעילותך וייאסף אודותיך אוטומטית מידע כמו כתובת IP, משך ביקור באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג דפדפן, מיקום, דפי הנחיתה בהם ביקרת ועוד. אנו יכולים לשלב נתונים אלה עם מידע נוסף המצוי בידנו. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות באופן המפורט בחלק הרלוונטי של פרק "אפשרויות בקרה על עיבוד" בהמשך, למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע.

בנוסף, ישנו מידע נוסף שתוכל לבחור למסור לכאל, לצורך שיפור השירותים שאתה מקבל מאיתנו:

 • אנשי קשר (contact list) – כחלק משימוש בכרטיס המעסיקים, האפליקציה עשויה לאפשר לך למסור את פרטיו של איש קשר שלך, וזאת על מנת לאפשר תשלום משותף בכרטיס המעסיקים.
 • קבצי תמונה (images and local files) – האפליקציה עשויה לאפשר שימוש במצלמה על מנת שתוכל לצלם חשבוניות ולהעלותן לאפליקציה.

יתכן שנשתמש בכלי סטטיסטיקה ופרסום ממוקד של צדדים שלישיים כגון Google Analytics ופייסבוק כדי לאסוף ולנתח מידע אישי בקשר עם השימוש באתר האינטרנט או האפליקציות שלנו. אם אתה לקוח שלנו, נוכל לקשר את המידע שנאסף לפעולות אחרות שתבצע מולנו, באתר ומחוצה לו.

בנוסף, צדדים שלישיים כמו Google  ופייסבוק עשויים להשתמש בקוקיות או טכנולוגיות דומות באתר או באפליקציות שלנו כדי לאסוף מידע (כולל מידע מזוהה) על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו ובאתרים שונים ברשת האינטרנט, לצרכי מדידה ופרסום מותאם שלהם, בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ולתנאים אחרים שלהם שעשויים לחול עליך אם אתה משתמש בשירותיהם.

הסבר על פעילות Google Analytics מופיע בקישור הבא: www.google.com/policies/privacy/partners/
מדיניות הפרטיות של פייסבוק בקשר לקוקיות: www.facebook.com/policies/cookies.

כיצד נשתמש במידע?

המידע שנאסף באמצעים שתוארו לעיל משמש אותנו בעיקר לאספקת השירותים שלנו, לציות להוראות הדין ולהגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, אך אנו עשויים לעשות במידע שימוש נוסף בהתאם למדיניות פרטיות זו, ולפי כל דין. למשל, נשתמש במידע לצרכים הבאים:

 • שימושים תפעוליים - אספקת שירותים לרבות: הנפקה, חיתום, תפעול, סליקה, גבייה, דירוג אשראי, מתן אשראי, הפעלת כרטיס, משלוח הודעות לרבות הודעות הנדרשות עפ"י דין, חידוש או ביטול כרטיס, גם בהתאם למאפיינים אישיים שלך והמיקום בו אתה נמצא.
 • חיוב עבור רכישות ושירותים.
 • עמידה בקשר איתך ועם אחרים לגבי פניות שלך אלינו וסטטוס טיפול, ולגבי שירותים קיימים ושירותים חדשים שלנו.
 • משלוח מידע על שימושים בשירותים שלנו, לרבות מידע שאנחנו מחויבים לשלוח לך ומידע שימושי אחר (למשל, משלוח דפי פירוט או מכתבים שונים או שחזור סיסמא לפני טיסה לחו"ל).
 • לפעולות תפעוליות כגון ניהול, בקרה ושיפור למערכות שלנו.
 • טיפול בתלונות ומתן שירות לקוחות.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, עריכת והפקת חשבונות, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.
 • אנונימיזציה, פסאודונימיזציה ושימוש באמצעים אחרים ההופכים מידע אישי למידע לא מזוהה או למידע לא מזהה באופן ישיר, כולל למטרות אבטחת מידע, מחקר, פיתוח עסקי שלנו ושל צדדים שלישיים כמפורט להלן.
 • עיבוד מידע מתקדם לצרכי מחקר וסטטיסטיקה והפקת דוחות סטטיסטיים עבור צדדים שלישיים, ניתן לעבד מידע שנאסף במסגרת השימוש בשירותים באמצעות כלי ניתוח מידע, big data. עיבוד מידע כזה מאפשר קבלת החלטות בתחומים שונים, על בסיס מידע סטטיסטי ואגרגטיבי (מידע על כ-25 אנשים לפחות), שלא מזהה אדם באופן אישי.
  אנחנו נעבד את המידע שנמצא במערכות שלנו, בעצמנו או באמצעות קבלני משנה, ונשלב אותו עם מקורות מידע אחרים, כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשם עיבודים אלה. העברת מידע המופק מניתוחים אלה לצדדים שלישיים לשימושים שלהם, תיעשה באופן סטטיסטי ואגרגטיבי, על מנת שהמידע יועבר באופן שמקשה לזהות אותך אישית במאמץ סביר. אם אתה בכל זאת מעדיף שלא נשתמש במידע אודותייך למטרות אלו, תוכל לפנות אלינו להסרה כמפורט בהמשך מסמך זה.
 • שיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל מחקרי שוק וסקרים וכן עיבודים וניתוחים סטטיסטיים, לרבות ניתוח שימושים של לקוחותינו באתר, באפליקציה, בשירותים ובמוצרים שלנו ולרבות על ידי שימוש בכלי ניתוח מידע מתקדמים.
 • התאמת השירותים שלנו אליך.
 • הקלטת שיחות טלפוניות, שימוש בהן לצרכי תיעוד, בקרה, לימוד והדרכה ומניעת הונאות, שימוש לצרכי התגוננות בבתי משפט וציות לדין.
 • איתור ומניעה של גניבה, הונאה או כל פעילות אחרת המבוצעת באופן לא חוקי.
 • אימות וזיהוי שלך בהתבסס, בין היתר על המידע שנמסר על ידך בעת ההצטרפות וכן כתוצאה מהשימוש בכרטיס.
 • שימוש לצורך אבטחת מידע (פירוט בפרק אבטחת מידע והצפנה בהמשך).
 • ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים ושלטוניים.
 • טיפול בבקשות עיון, תיקון ומחיקת מידע.
 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות בערכאות משפטיות שונות, אכיפת הסכמים, ומענה לרשויות.
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.
 • שימושים שיווקיים:
  • קידום השימוש בכרטיס.
  • קידום פעילות המועדון הרלוונטי (ככל שהצטרפת למועדון לקוחות כלשהוא במסגרת ההצטרפות לכרטיס האשראי), ע"י יצירת הטבות ושיתופי פעולה לטובת חברי המועדון.
  • מתן הטבות, פרסום והצעות שיווקיות של מוצרים ושירותים שלנו או מי מטעמנו, וכן מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה אתנו, לרבות פרסום מותאם אישית, כגון הצעות על בסיס היסטוריית שימושים בכרטיס, פרסום המבוסס על מיקומך, פרסום המבוסס על רכישות שביצעת או על אתרים בהם ביקרת (תוך שימוש בכלים של צדדים שלישיים כמפורט לעיל).
  • פניה על סמך בדיקת אימות פרטי כרטיס אשראי, כפועל יוצא מפניית נותן שירות פיננסי אחר (לדוגמה – בנק, חברת כרטיסי אשראי).
  • העשרת תוכן אתר האינטרנט שלנו (באמצעות Cookies ואיסוף מידע אוטומטי באתר).
 • שימושים במערכות מבוססות אלגוריתמים לצורך למידת מכונה ולצרכי המלצות בקשר לפעולות ביחס אלייך או אחרים, כמו הערכת סיכונים, מכירות, מניעת הונאות וכן לצורכי ייעול השירות וייעול הטיפול בפניותיך אלינו באפיקים השונים

חלק מהתוכן והמודעות באתר ובאפליקציות שלנו מגיע מצדדים שלישיים המנהלים הצגת תוכן. צדדים שלישיים אלה ישתמשו בקוקיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם, ולא שלנו.

המידע ישמש אותנו ו/או מי מטעמנו, גם למשלוח פרסומות ודיוורים שונים, לרבות אלו המותאמים לך אישית, אלא אם סירבת לכך. דרכי משלוח הפרסומות והדיוורים הן דפי פירוט / חשבונית, דואר, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעה מוקלטת, SMS, פקס, רשתות חברתיות ודרכים נוספות.

העברת מידע לגורמים אחרים

כאל עשויה להעביר מידע אודותיך, לרבות מידע אישי, לצדדים שלישיים עמם היא פועלת במסגרת עיסוקה השוטף, בארץ ובחו"ל, כולל ארה"ב או מדינות שרמת ההגנה על המידע בהן פחותה מאשר בדין הישראלי, למימוש המטרות המותרות לכאל על פי דין ובהתאם למדיניות פרטיות זו, וזאת בין היתר במקרים הבאים:

 • קבלני משנה, ספקים, לרבות ספק שירותי ענן בקשר עם ביצוע השירותים שלנו ותפעול עסקינו.
 • חברות כרטיסי אשראי אחרות, ארגונים בינלאומיים, בנקים, סולקים, מאגדים, ארנקים, כפתורי תשלום, מאגר נתוני אשראי. לדוגמה, כאל מעבירה מידע אודות פרטי הכרטיס שלך, לארגון ויזה הבינ"ל, על מנת לאפשר לסולקים שפונים בבקשת אישור לביצוע פעולה בכרטיס, לבדוק את פרטי הכרטיס שלך, לצורך הבטחת המשכיות השירות. אם אינך מעוניין שפרטי כרטיסך יועברו למטרה זו, תוכל לפנות להסרה למוקד שירות הלקוחות של כאל בטלפון 03-5726444 או לחץ כאן.
 • לאדם או לגוף אחר, על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת או בשל צו שיפוטי.
 • לאדם או לגוף אחר שהוסמך על ידך לשם כך, או לפי בקשתך או בהסכמתך.
 • אם אתה מזין את פרטי כרטיס האשראי שלך בארנקים דיגיטליים של צדדים שלישיים, אתה מתיר לנו להעביר למפעיל הארנק הדיגיטלי מידע על העסקאות שביצעת בארנק המקושר לכרטיס שהזנת, לצורך הצגתם באפליקציה. אם אינך מעוניין בהעברת מידע כאמור, תוכל להשתמש באפליקציית הארנק הדיגיטלי של כאל, הזמינה להורדה כאן, או להזמין כרטיס אשראי מתאים, שאפשר להשתמש בו לתשלום ללא מגע גם בלי אפליקציה.
 • במסגרת פעילות מול צדדים שלישיים על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידך (כגון מוטבים של תשלומים) ו/או כאשר נדרש לשם בחינת הצטרפותך לשירותים, תפעול השירותים ו/או ניהול חשבונך (לרבות למאגרי מידע חיצוניים באמצעותם נערכות בדיקות מול רשימות הלבנת הון ומימון טרור).
 • לחברות קשורות, לרבות חברות אם ובת, לרבות במסגרת ניהול סיכונים.
 • במסגרת טיפול בתלונות והתגוננות מפני הליכים משפטיים לרבות עם צדדים נגדיים לפעולה שביצעת.
 • בכל מקרה בו נהיה סבורים כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לכאל, ו/או לרכושו ו/או גופו של כל אדם או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • בקשר עם עסקה של מיזוג, רכישה או מכירה של פעילות או מניות שלנו.

העברת מידע כאמור תהיה כפופה להתחייבותו של אותו צד שלישי לפעול בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות כאל להעביר לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך באופן ישיר.

אבטחת מידע והצפנה

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין ולהנחיות שחלות עלינו. בין היתר, אנו משתמשים במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשם שמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, עדיין קיימת סכנת חדירה או כי מידע יגיע לצדדים שלישיים. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.

אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, כולל שימוש בסיסמא שלך. נוכח כל האמור בסעיף זה ונוכח האפשרות ליצור משתמש וסיסמא לצורך קבלת פרטים בקשר אלייך וכן הצורך בקבלת פרטי זיהוי שלך במקרים מסוימים, גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים, כגון:

 • שינוי סיסמא מעת לעת והימנעות ממסירתה (לרבות מסירת שם המשתמש) לאחר.
 • אי מסירת פרטי הזדהות או קוד סודי לאחר, כולל באמצעות משלוח שלהם בדואר אלקטרוני, לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"). אנו לעולם לא נפנה אלייך בדואר אלקטרוני בבקשה לקבל קוד סודי.
 • ווידוא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) נכונים.
 • שימוש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה.
 • עדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.
 • התאמת אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך.
 • אם עלה בך חשש כי מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, פנה לשירות הלקוחות שלנו מיד.

הדין החל בעת השימוש בכרטיס בחו"ל

בעת שימושך בכרטיס בחו"ל יחולו עלייך גם חוקי המקום בו אתה נמצא. בנוסף, בחלק מהמקרים, השירות שלנו מסופק לך באמצעות חברות סליקה והחברות הבינלאומיות הנמצאים בחו"ל. במקרה בו נעביר מידע אודותייך מחוץ לגבולות ישראל, הדבר ייעשה בהתאם לדין הישראלי, אך יחול על המידע גם דין המדינה בה הוא מאוחסן ומעובד.

אפשרויות בקרה על עיבוד

אנו מעמידים לרשותך אפשרויות שונות לבקרה על השימוש במידע, בהתאם לפרק זה:

עיון, תיקון ומחיקה - תוכל לעיין במידע אודותייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק) שמצוי אצלנו. אם מצאת כי המידע איננו נכון, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו, במקום שהדין מאפשר זאת. תוכל לבקש להימחק מרשימות הדיוור הישיר, מרשימת התפוצה למשלוח פרסומות ובמקרים מסויימים, גם משימושים אחרים.
על מנת לעיין במידע שמצוי אצלנו אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב לכתובת תפוצות ישראל 13 גבעתיים, 53583. כדי להגן על פרטיותך, ננקוט אמצעים לאימות זהותך לפני שתקבל גישה למידע.

דיוור ישיר ופרסומת - דיוור ישיר ופרסומת - תוכל לבקש מחיקה מרשימת הדיוור הישיר (כהגדרתו בחוק), באמצעות כניסה ללינק או בפנייה בכתב לכתובת תפוצות ישראל 13 בגבעתיים מיקוד 53583.
תוכל לבקש מחיקה מרשימת התפוצה למשלוח דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) באותו אופן הסרה שמצוין בפרסומת שנשלחה אליך: בדואר אלקטרוני או בהודעת SMS או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-5726444. שים לב כי בקשות הסרה מרשימות תפוצה כאמור לא יחולו על הודעות שהדין לא מחייב את הסרתן או שהדין מתיר או מחייב לשלוח אותן.

מחיקת מידע אחר - לעיתים תוכל לבקש למחוק מידע נוסף, וזאת אם המידע אינו דרוש לנו לתפעול השוטף, הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, גביית חובות, מניעת הונאה, גניבה או פעולה אחרת שיכולה להשפיע על דיוק המידע ומהימנותו, ציות לדרישות מכוח דין, או לצורך התגוננות מפני תביעות.

קוקיות (cookies) ורשתות פרסום של צדדים שלישיים - תוכל להפסיק שימוש בקוקיות מסוימות המשמשות לצרכי תפעול (מדידות שונות באתר), התאמה אישית ושיווק בהתאם לאפשרויות שמציעים דפדפנים ו/או מערכות הפעלה. אם יש ברשותך מכשיר טלפון חכם, תוכל להגביל דרך שינוי ההגדרות בו את השימוש במזהה המכשיר לצרכי פרסום. אם תחסום קוקיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים, או שתצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו מצוי באחריותך. שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics,  ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות בהגדרות באתריהם, כגון https://tools.google.com/dlpage/gaoptout או ניהול העדפות באמצעות האתרים הבאים: http://www.aboutads.info/choices ,
 http://www.youronlinechoices.eu.  

נתוני מיקום שנאספים באמצעות הטלפון הסלולרי - ככל שייאספו נתוני מיקום באמצעות הטלפון הסלולרי, ניתן יהיה להפסיק את איסופם באמצעות הסרת האפליקציה, שינוי האפשרות לאיסוף נתוני מיקום ממכשירך או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה, שינחה אותך כיצד לעשות זאת.

פרטי מנהל המאגר ויצירת קשר
מנהל המאגר הוא משנה למנכ"ל החברה.
ניתן ליצור איתנו קשר בכל שאלה שקשורה למדיניות הפרטיות בכתובת הדוא"ל calservice@icc.co.il בטלפון 03-5726444 או בכתובתנו תפוצות ישראל 13 גבעתיים.