EMV הוא תקן שמטרתו לאבטח רכישות בכרטיס אשראי ולצמצם הונאות וזיופים. התקן מיושם בחו"ל כבר מספר שנים ובהוראת בנק ישראל, נכנס גם לשימוש בארץ

שאלות ותשובות 

להציע ללקוח לשחזר את הקוד הסודי באופן מיידי ומאובטח, באפליקציה או באתר של חברת כרטיסי האשראי. אפשר לצפות בקוד בכל יום ושעה ובכל מקום


החל מינואר ,2020 כל עסקה או פעולה שבוצעה עקב שימוש לרעה (גנבה, זיוף וכיו"ב) עם כרטיס חכם ובמסוף שאינו תומך בתקן EMV, תהיה באחריות בית העסק ולא של חברת כרטיסי האשראי. לדוגמה: במקרה שבו שולמה עסקה עם כרטיס חכם שנגנב במסוף שאינו תומך ב- EMV, כאל לא תזכה את בית העסק על העסקה.

 


כן, שום דבר לא השתנה מבחינת שמירת השוברים. שימו לב, אפשר גם לשמור את השוברים בהעתק דיגיטלי.

 


כן! אפשר לאחד למסוף אחד עסקאות רגילות והו"ק או עסקאות רגילות ואינטרנט, בררו עם הנציגים שלנו.


זה קל, פשוט מקרבים את הכרטיס למסוף והעסקה תבוצע אוטומטית ללא צורך בהקשת הקוד הסודי, עד סכום של 300 ₪.


פשוט מעבירים את הכרטיס בפס המגנטי.


אין הבדל, אפשר לחייב בדיוק כמו לקוח עם כרטיס ישראלי.

המידע נכון לינואר 2021

כאל מציעה לך מגוון פתרונות להחלפה ושדרוג המסופים לתשתית EMV בתנאים אטרקטיביים.

לפרטים והזמנה יש לפנות לאיש הקשר שלך או למוקד עסקים בכאל 1-700-70-4580