EMV הוא תקן שמטרתו לאבטח רכישות בכרטיס אשראי ולצמצם הונאות וזיופים. התקן מיושם בחו"ל כבר מספר שנים ובהוראת בנק ישראל, נכנס גם לשימוש בארץ

למה EMV טוב לבית העסק שלך?


לוחות זמנים


נובמבר 2020
  • (כל בית עסק שמחזור העסקאות שלו ב-2019 עומד על 100 מליון ₪ ומעלה (למעט תחנות דלק ובתי עסק שלפחות 75% מהעסקאות שלהם נעשו בכרטיס לא נוכח / עסקה טלפונית)
  • כל בית עסק בעל מסוף תומך EMV (חומרה ותוכנה)
  • כל בית עסק חדש
31 ביולי 2021
  • כל בתי העסק (קטנים, בינוניים וגדולים) למעט תחנות דלק ובתי עסק שלפחות 90% מהעסקאות שלהם נעשו בכרטיס לא נוכח (עסקאות טלפוניות)
יולי 2022

השלב הקרוב:

  • כל בית עסק שלפחות 90% מהעסקאות שלו נעשו בכרטיס לא נוכח (עסקאות טלפוניות)
  • תחנות דלק

שימו לב – מסוף שלא יעבור ל- EMV במועד שהוגדר לו, ייחסם לשימוש

שאלות ותשובות


הגיע לקופה לקוח שלא זוכר את הקוד הסודי, מה עליי לעשות?


מה קורה במקרה של שימוש לרעה (גנבה או זיוף) בכרטיס?


האם עדיין צריך לשמור שוברים גם בעסקאות שבוצעו ב-EMV?


האם יש עוד שיפורים שמגיעים עם ההתקן החדש?


איך מבצעים עסקאות ״ללא מגע״?


הגיע לקוח ללא כרטיס חכם, איך מחייבים אותו?


מה קורה כשמגיע תייר עם כרטיס מחו"ל?

המידע נכון לינואר 2021

כאל מציעה לך מגוון פתרונות להחלפה ושדרוג המסופים לתשתית EMV בתנאים אטרקטיביים.

לפרטים והזמנה יש לפנות לאיש הקשר שלך או למוקד עסקים בכאל 1-700-70-4580