אנו מביאים לידיעתך, כי בהתאם להוראת סעיף 19(ב) לחוק שירותי תשלום התשע"ט-2019, באפשרותך לפנות אלינו החל מה-1 ביולי 2021 לבחינת הקדמת מועדי הזיכוי בגין עסקאות שנעשות בתשלום אחד.
אם ברצונך לשנות את מועדי הקדמת הזיכוי עבור עסקאות בתשלום אחד, יש לפנות למוקד שירות העסקים בכל הערוצים האפשריים כולל בצ'אט, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.
במידה ולא תפנה אלינו, אנו נמשיך לזכות את חשבונך ללא שינוי לפי המועדים הקבועים המופיעים בהסכם הסליקה .
בנוסף, החל מ-1 ביולי 2021 נפסיק לגבות דמי ניכיון מבתי עסק אשר מקבלים מאתנו שירותי ניכיון עבור עסקאות שנעשות בתשלום אחד.


החל מיום 14/10/2020 ייכנס לתוקפו חוק שירותי תשלום במהלך התקופה האחרונה חלו שינויים רבים בתחום האסדרה של אמצעי התשלום (כרטיסי האשראי), בהם: חוק שירותי תשלום (שמחליף את חוק כרטיסי חיוב); חוק אשראי הוגן; חוק נתוני אשראי; חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; דיני הגנת הפרטיות; הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות של בנק ישראל (לרבות רפורמת הכרטיסים החכמים), ועוד, אשר חלקן נועדו להרחיב את ההגנות החלות עליך כבית עסק, בכפוף להוראות הדין הרלוונטי ולפי העניין. נוכח הוראות האסדרה החדשות, עדכנו את נוסח הסכם הסליקה וכעת הנוסח העדכני החדש של ההסכם שחל על בתי העסק הוא הנוסח המופיע בקישור מטה. בנוסף, עודכנה מדיניות הגנת הפרטיות של כאל והנוסח העדכני לרשותך בקישור מטה. ככל שתנאי ההסכם המעודכן אינם מוסכמים עליך, באפשרותך לבטל את ההתקשרות באמצעות הודעה לחברתנו כמפורט בהסכם.
הסכם סליקה
מדיניות פרטיות מאתר כאל


החל מיום 01.05.2019 יחולו השינויים הבאים בתעריפון העמלות לבתי עסק:

 1. עמלת "דמי ניהול חשבון סליקה" תעלה מ-98 ₪ לסך של 105 ₪
 2. עמלת "טיפול באשראי ובטחונות" תעלה מ-0.1% מינימום 300 ₪ ומקסימום 500 ₪, לשיעור של 1% מינימום 1,000 ₪ ומקסימום 5,000 ₪
 3. עמלת דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני תופחת מ-78 ₪ לסך של 50 ₪
 4. עמלת ביטול עסקה תופחת מ-20 ₪ לסך של 9.5 ₪. במקרים בהם ביטול העסקה יעשה באמצעות "ערוץ ישיר" סכום העמלה יופחת מ-18 ₪ לסך של 8.5 ₪
  העמלה נגבית בכל מקרה של ביטול עסקה בין אם בית העסק כבר זוכה בגינה ובין אם טרם זוכה. העמלה לא נגבית במקרים בהם לא תוחזר עמלת הסליקה
 5. עמלת "החזר חיוב (Charge Back)" – העמלה תיגבה בכל מקרה של טיפול בהחזר חיוב והיא תופחת מ-50 ₪ לסך של 40 ₪

בנוסף לאמור לעיל, החל מיום 01.08.2019 יוחל תעריפון חדש בגין שירותי ניכיון לבתי עסק כדלקמן:

שם העמלה סכום העמלה
דמי ניהול תיק נכיון עד 20,000 ₪ - 95 ₪
20,001-40,000 ₪ - 85 ₪
40,001-60,000 ₪ - 75 ₪
60,001-80,000 ₪ - 70 ₪
80,001-100,000 ₪ - 65 ₪

ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מתאריך 1.3.2018 יישלח "קובץ זיכויים חודשי ברמת שובר" במבנה חדש. לקובץ יתווספו שדות חדשים בסוף המבנה, לפיכך, אורך הרשומה יהיה 558 תווים. להורדת מבנה הקובץ החדש


בעקבות הוראות חדשות של ארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים, החל מה-1.2.2018 במקרה של תלונת לקוח בגין עסקה (הכחשת עסקה, בקשה להצגת שובר, בקשה לבירור וכו') יש להעביר את תגובת בית העסק לכאל בתוך 7 ימים קלנדריים מיום קבלת התלונה.
לכן, במקרה שתתקבל בחברת כאל תלונה מלקוח על עסקה שבוצעה בבית העסק שלך, יש להעביר לכאל את התייחסותך בתוך 7 ימים. אם לא נקבל ממך תגובה מתאימה, כפי שמפורט בהסכם הסליקה, נאשר את תלונת הלקוח.
כדי לאפשר לך להעביר את תגובתך לתלונה במהירות ובקלות, החל מחודש אפריל 2018 ברגע שתתקבל אצלנו תלונה של לקוח, אנו נשלח SMS המכיל קישור לשליחת התגובה ו/או העתק שובר העסקה למספר הטלפון הנייד שמעודכן אצלנו. המסמכים שיגיעו אלינו באמצעות קישור זה יעודכנו במערכות כאל ויועברו להמשך טיפול.
כמו כן, ניתן לשלוח אלינו את התגובה באמצעות חשבונך באתר האינטרנט של כאל עסקים, בלשונית "פניות לשירות".
חשוב לדעת: אם לא נקבל את תגובתך בתוך 7 ימים קלנדריים, ייתכן שחשבון בית העסק לא יזוכה בסכום העסקה המדוברת, או שהזיכוי שהתבצע בגין העסקה יבוטל - בלי אפשרות לזכות מחדש.

הנחיה זו נחשבת לעדכון הסכם הסליקה והוראות התפעול של חברת כאל.


ריכוז תנאים מהותיים בהסכם התקשרות כאל


החל מיום 01/11/2017 יחולו השינויים הבאים בתעריפוני העמלות לבתי עסק של החברות כאל ודיינרס ללקוחות המבצעים את הפעולות בערוצים ישירים:

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ הערות
1 ביטול עסקה חלקי / מלא 18  21.60  במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחוייב בגין עמלת הביטול

החל מיום 1.3.2016 תתווסף לתעריפון העמלות של החברות כאל ודיינרס עמלת "המחאת זכות", בסך 70 ₪ לשנה או חלק ממנה, בתוספת מס ערך מוסף כחוק.


הודעה לבתי עסק המקבלים שירותי סליקה מהחברות כאל ודיינרס:
בהתאם לתיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008, להלן תעריפון העמלות המעודכן לבתי עסק המקבלים שירותי סליקה מהחברות כאל ודיינרס. תעריפון זה יכנס לתוקפו ביום 01/07/2015.

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ הערות
1 דמי ניהול חשבון סליקה 98 ₪ (1) (2)
2 דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני 78  (3)
3 אימות פרטים לכרטיס
4 ביטוח עסקה 33 ₪ לעסקה
5 ביטול עסקה חלקי \ מלא 20  (4)
6 החזר חיוב (Cash Back) 50  (5)
7 עיבוד שובר ידני
8 איתור והפקת מסמכים 16 ₪ לבקשה
9 טיפול באשראי ובבטחונות 0.1 %
מינימום 300 
מקסימום 500 
(6)
10 הוצאות צד ג' בגין זיכוי לחשבון דולרי לבנקים שאין לכאל הסדר אינטגרציה איתם 3 $ לזיכוי
11 עמלת מכשיר לקריאת כרטיסי חיוב (POS) משתנה בהתאם לדגם
12 עמלת סליקה לפי פירוט שייקבע בהסכם ההתקשרות עם בית העסק
 1. העמלה תיגבה מבית עסק פעיל עבור המותגים ויזה, מסטרקארד וישראכרט, העמלה לא תיגבה מבתי עסק הסולקים את מותג דיינרס בלבד.
 2. העמלה לא תיגבה אם סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש גבוה ממנה. כמו כן, סכום העמלה לא יעלה על ההפרש בינה לבין סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש.
 3. ("בית עסק אלקטרוני" - בית עסק המאפשר ביצוע פעילות מכירה או קניה שהתשלום בעדן מבוצע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד (הסלולרי).
 4. במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחויב בגין עמלת הביטול.
 5. העמלה תיגבה בגין טיפול ב-ChargeBack במסחר אלקטרוני.
 6. העמלה תיגבה בגין הלוואה מ-100 אש"ח ומעלה.