החל מיום 01.05.2019 יחולו השינויים הבאים בתעריפון העמלות לבתי עסק:

 1. עמלת "דמי ניהול חשבון סליקה" תעלה מ-98 ₪ לסך של 105 ₪
 2. עמלת "טיפול באשראי ובטחונות" תעלה מ-0.1% מינימום 300 ₪ ומקסימום 500 ₪, לשיעור של 1% מינימום 1,000 ₪ ומקסימום 5,000 ₪
 3. עמלת דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני תופחת מ-78 ₪ לסך של 50 ₪
 4. עמלת ביטול עסקה תופחת מ-20 ₪ לסך של 9.5 ₪. במקרים בהם ביטול העסקה יעשה באמצעות "ערוץ ישיר" סכום העמלה יופחת מ-18 ₪ לסך של 8.5 ₪
  העמלה נגבית בכל מקרה של ביטול עסקה בין אם בית העסק כבר זוכה בגינה ובין אם טרם זוכה. העמלה לא נגבית במקרים בהם לא תוחזר עמלת הסליקה
 5. עמלת "החזר חיוב (Charge Back)" – העמלה תיגבה בכל מקרה של טיפול בהחזר חיוב והיא תופחת מ-50 ₪ לסך של 40 ₪

בנוסף לאמור לעיל, החל מיום 01.08.2019 יוחל תעריפון חדש בגין שירותי ניכיון לבתי עסק כדלקמן:

שם העמלה סכום העמלה
דמי ניהול תיק נכיון עד 20,000 ₪ - 95 ₪
20,001-40,000 ₪ - 85 ₪
40,001-60,000 ₪ - 75 ₪
60,001-80,000 ₪ - 70 ₪
80,001-100,000 ₪ - 65 ₪

ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מתאריך 1.3.2018 יישלח "קובץ זיכויים חודשי ברמת שובר" במבנה חדש. לקובץ יתווספו שדות חדשים בסוף המבנה, לפיכך, אורך הרשומה יהיה 558 תווים. להורדת מבנה הקובץ החדש


בעקבות הוראות חדשות של ארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים, החל מה-1.2.2018 במקרה של תלונת לקוח בגין עסקה (הכחשת עסקה, בקשה להצגת שובר, בקשה לבירור וכו') יש להעביר את תגובת בית העסק ל-Cal בתוך 7 ימים קלנדריים מיום קבלת התלונה.
לכן, במקרה שתתקבל בחברת Cal תלונה מלקוח על עסקה שבוצעה בבית העסק שלך, יש להעביר ל-Cal את התייחסותך בתוך 7 ימים. אם לא נקבל ממך תגובה מתאימה, כפי שמפורט בהסכם הסליקה, נאשר את תלונת הלקוח.
כדי לאפשר לך להעביר את תגובתך לתלונה במהירות ובקלות, החל מחודש אפריל 2018 ברגע שתתקבל אצלנו תלונה של לקוח, אנו נשלח SMS המכיל קישור לשליחת התגובה ו/או העתק שובר העסקה למספר הטלפון הנייד שמעודכן אצלנו. המסמכים שיגיעו אלינו באמצעות קישור זה יעודכנו במערכות Cal ויועברו להמשך טיפול.
כמו כן, ניתן לשלוח אלינו את התגובה באמצעות חשבונך באתר האינטרנט של Cal עסקים, בלשונית "פניות לשירות".
חשוב לדעת: אם לא נקבל את תגובתך בתוך 7 ימים קלנדריים, ייתכן שחשבון בית העסק לא יזוכה בסכום העסקה המדוברת, או שהזיכוי שהתבצע בגין העסקה יבוטל - בלי אפשרות לזכות מחדש.

הנחיה זו נחשבת לעדכון הסכם הסליקה והוראות התפעול של חברת Cal.


ריכוז תנאים מהותיים בהסכם התקשרות Cal


החל מיום 01/11/2017 יחולו השינויים הבאים בתעריפוני העמלות לבתי עסק של החברות Cal ודיינרס ללקוחות המבצעים את הפעולות בערוצים ישירים:

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ תעריף כולל מע"מ הערות
1 ביטול עסקה חלקי / מלא 18  21.60  במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחוייב בגין עמלת הביטול

החל מיום 1.3.2016 תתווסף לתעריפון העמלות של החברות Cal ודיינרס עמלת "המחאת זכות", בסך 70 ₪ לשנה או חלק ממנה, בתוספת מס ערך מוסף כחוק.


הודעה לבתי עסק המקבלים שירותי סליקה מהחברות Cal ודיינרס:
בהתאם לתיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008, להלן תעריפון העמלות המעודכן לבתי עסק המקבלים שירותי סליקה מהחברות Cal ודיינרס. תעריפון זה יכנס לתוקפו ביום 01/07/2015.

פירוט שם העמלה תעריף לא כולל מע"מ הערות
1 דמי ניהול חשבון סליקה 98 ₪ (1) (2)
2 דמי הצטרפות של בית עסק אלקטרוני 78  (3)
3 אימות פרטים לכרטיס
4 ביטוח עסקה 33 ₪ לעסקה
5 ביטול עסקה חלקי \ מלא 20  (4)
6 החזר חיוב (Cash Back) 50  (5)
7 עיבוד שובר ידני
8 איתור והפקת מסמכים 16 ₪ לבקשה
9 טיפול באשראי ובבטחונות 0.1 %
מינימום 300 
מקסימום 500 
(6)
10 הוצאות צד ג' בגין זיכוי לחשבון דולרי לבנקים שאין ל-Cal הסדר אינטגרציה איתם 3 $ לזיכוי
11 עמלת מכשיר לקריאת כרטיסי חיוב (POS) משתנה בהתאם לדגם
12 עמלת סליקה לפי פירוט שייקבע בהסכם ההתקשרות עם בית העסק
 1. העמלה תיגבה מבית עסק פעיל עבור המותגים ויזה, מסטרקארד וישראכרט, העמלה לא תיגבה מבתי עסק הסולקים את מותג דיינרס בלבד.
 2. העמלה לא תיגבה אם סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש גבוה ממנה. כמו כן, סכום העמלה לא יעלה על ההפרש בינה לבין סך עמלות הסליקה שנגבו באותו חודש.
 3. ("בית עסק אלקטרוני" - בית עסק המאפשר ביצוע פעילות מכירה או קניה שהתשלום בעדן מבוצע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון הנייד (הסלולרי).
 4. במקרה בו לא תוחזר עמלת הסליקה, בית העסק לא יחויב בגין עמלת הביטול.
 5. העמלה תיגבה בגין טיפול ב-ChargeBack במסחר אלקטרוני.
 6. העמלה תיגבה בגין הלוואה מ-100 אש"ח ומעלה.