דוח המפרט את סכום העסקאות שהופקדו עד לסוף החודש בעסק שלך

דוח אישור יתרה מפרט את סכום הברוטו של העסקאות שבוצעו בכרטיס אשראי בעסק שלך בחודש מסוים.

דוח אישור יתרה מופק רק ליום האחרון של החודש (לדוגמה: דוח אישור יתרה של אוקטובר יופק לתאריך 31.10), והוא מפורט ברמת ריכוז. בדוח קיימת הפרדה בין עסקאות מזומן לעסקאות תשלומים, וכן מתבצעת הפרדה לפי סוג מטבע שבו בוצעו העסקאות.

אפשר להפיק את הדוח מדי חודש, והוא משמש בעיקר לביצוע התאמות אחת לרבעון, חציון או שנתי.

את הדוח אפשר להזמין החל מה-10 בכל חודש במענה הקולי או באתר כאל בקלות, במהירות ובחינם. אפשר לבחור לקבל דוח חודשי באופן קבוע, או להזמין דוח חד פעמי שיישלח תוך 4 שעות ועד יום עסקים מרגע ההזמנה.

מדריך להפקת דוח אישור יתרה באתר כאל עסקים

לכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם בצ'אט או בטלפון: 03-5726555