דוח זיכויים עתידיים

דוח זיכויים עתידיים מאפשר לך להתעדכן בזיכויים שעתידים לעבור לחשבון הבנק שלך במועד הזיכוי הקרוב. את הדוח ניתן להציג לבנק כאשר יש צורך בהצגת אסמכתא לכניסה עתידית של כספים.

ניתן לבצע הזמנה של הדוח במענה הקולי ובאתר בקלות, במהירות וללא עלות.

מדריך להפקת דוח זיכויים עתידיים באתר כאל עסקים

לכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם בצ'אט או בטלפון: 03-5726555