כללי

אפליקציית Cal עסקים הינה אפליקציה של חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (Cal), מפעילת כרטיסי אשראי "ויזה", "דיינרס" ו-"מאסטרקארד" בישראל. תנאים אלו רשומים בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד. חברת Cal הקימה אפליקציה זו עבור לקוחותיה, על מנת לאפשר להם לקבל מידע על חברת Cal והשירותים השונים שהחברה נותנת וכן על מבצעי החברה למכשירים סלולריים ודומיהם. הגישה לאפליקציה הנ"ל והשימוש בה כפופים לכללים אלו ולהוראות הדין בקשר לקניין רוחני. השימוש באפליקציה מהווה הסכמה לתנאים אלו. קרא אותם. אם אינך מסכים לתנאים, אינך רשאי להשתמש באפליקציה.הכללים עשויים להתעדכן מדי פעם ועל כן יש לעקוב אחר השינויים.

כללי שימוש

הורדת מידע (Downloading)
אין להוריד מידע, דפים, תוכנות או כל חומר אחר מאפליקציה זו ללא אישור מפורש וסימון ברור המאפשר ביצוע הורדה מהאפליקציה למחשב אחראין להוריד מידע, דפים, תוכנות או כל חומר אחר מאפליקציה זו ללא אישור מפורש וסימון ברור המאפשר ביצוע הורדה מהאפליקציה למחשב אחר.
בכל מקום בו מסומן אישור כזה להורדה, יהיה הדבר לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים.

קניין רוחני

כל סימן, לוגו, כיתוב, ציור או סמל המופיעים באפליקציה הינם קנינה של Cal ואין להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בחומר שבאפליקציה זו אלא אם נאמר במפורש שהדבר מותר על פי היתר בכתב.
חומר הנמצא באפליקציה ואינו של Cal עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי ואין בהצגתו באפליקציה מתן הרשאה לשימוש בו ללא רשות. האמור לעיל חל גם על כל שימוש בתמונות של אנשים, מקומות או סימנים המוצגים באפליקציה.
כל מוצר, שירות, תכנית או טכנולוגיה המתוארים במסמך במסגרת האפליקציה

של Cal ב-world wide web - WWW, עשויים להיות כפופים גם הם לזכויות של קנין רוחני. לתשומת הלב, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בה לעיתים גם עבירה פלילית.

סייג לשימוש בחומר

Cal עושה מאמץ סביר כי התוכן באפליקציה יהיה מדויק ועדכני. יחד עם זאת אין להסתמך על חומר זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית, מבלי לוודא תחילה ממקור חיצוני אחר את דיוק החומר ונכונותו.
מפאת פערי זמן לעדכון, שינויים שהוכנסו על ידי זרים, תקלות מחשב וטעויות אנוש, עשוי החומר להיות לא מדויק ולא מעודכן ולכן אין Cal ערבה או אחראית על דיוק או עדכניות החומר וכל המסתמך על המידע באפליקציה עושה זאת על אחריותו הוא.
המשתמש מוזהר גם כי עשויים להיכנס לאפליקציה וירוסי מחשב ועל המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו ו/או למכשיר הסלולרי שלו.

מידע

המידע באפליקציה מוצג בצורה תמציתית, וזאת, בין היתר, בשים לב למגבלות הטכנולוגיות. במקרה של סתירה בין האמור באפליקציה, ובין ספרי Cal יגבר האמור בספרי Cal על האמור באפליקציה.

הפניות

Cal לא בחנה בצורה מוחלטת את תוכן ומהות כל האתרים הקשורים או מופנים לאפליקציה זו. יתכן גם שלאחר הודעת ההפניה חל שינוי באפליקציית היעד. עצם קיום ההפניות מאפליקציית Cal אינו מצביע על אישור או לקיחת אחריות לתוכן האתרים ו/או אפליקציית היעד.
כל גישה לאתר אחר ו/או לאפליקציה אחרת כתוצאה מהפניה לאפליקציית Cal הינה על אחריותו האישית של הגולש.

פרטיות

  1. הוראות הסכם הסליקה בינך ובין Cal חלות על השימוש באפליקציה
  2. אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה, בשם המשתמש ובקוד סודי של אחר ולא למסור את הסיסמה, שם המשתמש והקוד הסודי שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים שלך (ושתדווח לנו מיד ברגע שתגלה שאבדו או שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך), מאחר והנך עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם השימוש נעשה ללא הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את סיסמתך מפעם לפעם. חל איסור להשתמש בפרטים של אדם אחר בלי הרשאה
  3. כל הנתונים אשר יימסרו על ידך במסגרת האפליקציה, וכן המידע אשר ייקלט בעת השימוש באפליקציה, ייאסף ויישמר במאגרי המידע של Cal. אין חובה חוקית למסור את המידע בפני עצמו, אך הוא נדרש לצורך השירות.
  4. אתה מסכים ש-Cal תשתמש במידע שנמסר על ידך וכן במידע שנאסף באמצעות האפליקציה לצורך יצירת קשר, זיהויך כלקוח, מתן שירותים שונים, לצורך התאמת הצעות שיווקיות ומשלוח הודעות שיווקיות, פילוח מידע סטטיסטי, מחקרי שוק ובקרות, וכן לצורך מניעת הונאות, לרבות אלו העלולות להתבצע באמצעות האפליקציה