.banner .item .info.mini .heading { color: white; } }

מועדון המעניק יחס המרה מועדף לנוסע המתמיד של אל על

 • יחס המרת נקודות הנוסע המתמיד של אל על:

  • בכרטיס פלטינום - 300 ₪ לנקודת טיסה.
  • בכרטיס בינלאומי - 500 ₪ לנקודת טיסה.
 • הטבת טרום טיסה:

  • הטבה ייחודית לבחירתה במבחר בתי עסק במתחם האווירי בנתב''ג, ההטבה לא כרוכה בתשלום (למעט הטבת טרקלין דן).
   הטבה זו מוענקת לקוחות שבמסגרת הסדר ההנפקה עימם ניתנה להם הטבה זו. לפרטים המלאים >>
 • פוליסת ביטוח לנסיעות לחו"ל:

 • עמלת המרה מופחתת לרכישות במט"ח

 • הטבות קבועות ומשתנות נוספות בתחום הקולינריה, הנופש, התרבות ופנאי

בכפוף לתנאי התקנון. החזקת הכרטיס כרוכה בדמי כרטיס חודשיים בהתאם למדיניות המנפיק. החל מתאריך 1.11.2017 לא ניתן להצטרף למועדון. צבירת נקודות הטיסה תחל לאחר שימוש של 200 ₪ ראשונים בכרטיס. תוקף הנקודות: עד ל- 31.12.2020 ניתן להעביר את הנקודות שנצברו במסגרת התכנית לחשבונך בחברת אל על במשך שלוש שנים מיום צבירת הנקודות בפועל. החל מתאריך זה, בסופה של כל שנה לועזית, יהיה עליך להעביר את הנקודות שצברת לאל על עד לסופו של הרבעון הראשון של השנה העוקבת (לדוגמה: נקודות שנצברו עד ל-31.12.2020, יהיה אפשר להעביר עד ה-31.3.2021). נקודות שלא יועברו לאל על ימחקו. נקודות שיצברו עד 31.12.20 (כולל הנקודות שנצברו עד כה) אפשר יהיה להעביר לאל על עד ה-31.3.21. נקודות שלא יועברו לחשבונך בחברת אל על במועד, ימחקו ולא תינתן כל תמורה אחרת בגינן. לאחר העברת הנקודות לחברת אל על יקבלו הנקודות תוקף בהתאם לתנאי תכנית מועדון הנוסע המתמיד הנהוגים בחברת אל על. ביטוח נסיעות לחו"ל של "הראל חברה לביטוח" יינתן למחזיק כרטיס בר תוקף בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה המלאים כפי שמופיעים באתר בכתובת: www.harel-net.co.il/cal הביטוח יינתן בהפעלה בטלפון: 5057*.