.banner .item .info.mini .heading { color: white; } }

מועדון המעניק יחס המרה מועדף לנוסע המתמיד של אל על

 • יחס המרת נקודות הנוסע המתמיד של אל על:

  • בכרטיס פלטינום- 300 ₪ = 50 נקודות הנוסע המתמיד
  • בכרטיס בינלאומי- 500 ₪ = 50 נקודות הנוסע המתמיד
 • הטבת טרום טיסה:

  • הטבה ייחודית לבחירתה במבחר בתי עסק במתחם האווירי בנתב''ג, ההטבה לא כרוכה בתשלום (למעט הטבת טרקלין דן).
   הטבה זו מוענקת ללקוחות שבמסגרת הסדר ההנפקה עימם ניתנה להם הטבה זו. לפרטים המלאים >>
 • פוליסת ביטוח לנסיעות לחו"ל:

 • עמלת המרה מופחתת לרכישות במט"ח

 • הטבות קבועות ומשתנות נוספות בתחום הקולינריה, הנופש, התרבות ופנאי

בכפוף לתנאי התקנון. החזקת הכרטיס כרוכה בדמי כרטיס חודשיים בהתאם למדיניות המנפיק. החל מתאריך 1.11.2017 לא ניתן להצטרף למועדון. צבירת נקודות הטיסה תחל לאחר שימוש של 200 ₪ ראשונים בכרטיס. החל מיום 1.9.2023 במסגרת שינוי בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, ערכן של הנקודות עודכן כך שכל נקודה בתכנית הקודמת שווה 50 נקודות בתכנית החדשה. בהתאמה, יתרת הנקודות שנצברו בחשבונך עד מועדן השינוי הוכפלה ב-50 במועד זה.

תוקף הנקודות
בסופה של כל שנה קלנדרית, יהיה עליך להעביר לחשבונך באל על את הנקודות שצברת, עד לסופו של הרבעון הראשון של השנה העוקבת (לדוגמא: נקודות שנצברו עד ל- 31.12.2023, יהיה אפשר להעביר עד ל-31.3.2024) נקודות שלא יועברו לחשבונך בחברת אל על, ימחקו ולא תינתן כל תמורה בגינן. לאחר העברת הנקודות לחברת אל על יקבלו הנקודות תוקף בהתאם לתנאי תכנית מועדון הנוסע המתמיד הנהוגים בחברת אל על. ביטוח נסיעות לחו"ל של "הראל חברה לביטוח" יינתן למחזיק כרטיס בר תוקף בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה המלאים כפי שמופיעים באתר בכתובת: www.harel-net.co.il/cal הביטוח יינתן בהפעלה בטלפון: 5057*.