יש לבחור את הטופס הרלוונטי ולשלוח אותו אלינו להמשך טיפול

טפסים למילוי אונליין
טופס הצהרה ודרישה להפסקת תשלום בשל אי-אספקת מוצר/שירות מילוי טופס אונליין >
טופס הכחשת עסקה בארץ מילוי טופס אונליין >
טופס הכחשת עסקה חו"ל מילוי טופס אונליין >
טופס אי קבלת מוצר/מוצר חלקי בחו״ל מילוי טופס אונליין >
טופס לעדכון שם לקוח מילוי טופס אונליין >
טופס בקשה לשינוי חשבון - לכרטיס חוץ בנקאי שהונפק ישירות ע"י כאל מילוי טופס אונליין >

טפסים להורדה
טופס ייפוי כח להורדת הטופס >
טופס הרשאה לחיוב חשבון - לצורך הלוואה להורדת הטופס >
טופס בקשה להנפקת כרטיס אשראי עסקי להורדת הטופס >
מסמך היתר עסקה כאל להורדת הטופס >
מסמך היתר עסקה דיינרס להורדת הטופס >