מחלקים מראש את ההוצאות העתידיות בחו"ל


תכנית קרדיט חו"ל מאפשרת לכם לחלק מראש לתשלומים את החיוב על ההוצאות שתהיינה לכם בחו"ל.
תוכלו לבחור לחלק את כל העסקות ומשיכות המזומנים שביצעתם במטבע זר ל-2 עד 18 תשלומים נושאי ריבית, לפי בחירתכם.
התשלום הראשון יירד במועד החיוב השני מיום ביצוע העסקה. במועד החיוב הקרוב לביצוע העסקה, העסקה תופיע לידיעה בלבד. החיוב הראשון עבור עסקות אלו יתבצע במועד החיוב השני מיום ביצוען.

מצטרפים לתוכנית קרדיט חו״ל בשלוש פעולות פשוטות:

  1. מתקשרים לשירות לקוחות 03-5726444
  2. מצטרפים לתכנית קרדיט חו"ל ובוחרים את מספר התשלומים הרצוי
  3. משלמים החל ממועד החיוב השני מרגע ביצוע העסקה

אי־עמידה בפירעון יתרת תכנית קרדיט חו"ל, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מה תרצו לשאול אותנו?

איך מצטרפים לתכנית קרדיט חו"ל?
בטלפון. אם ברשותך כרטיס ויזה או מסטרקארד בינלאומי שהונפק ישירות על ידי חברת Cal, יש להתקשר לטלפון: 03-5726444. אם ברשותך כרטיס בינלאומי שהונפק על ידי הבנק, יש להתקשר לבנק.

לכמה תשלומים ניתן לחלק את החיוב מראש?
ניתן לבחור בין 2 ל-18 תשלומים.

מתי אחויב בפועל על עסקות שביצעתי בחו"ל?
התשלום הראשון עבור העסקות שביצעת בחו"ל יירד במועד החיוב השני מיום ביצוע העסקה. לדוגמא: אם מועד החיוב של כרטיסך הוא 2.8, כל העסקות שביצעת בחו"ל עד מועד חיוב זה יחולקו לתשלומים כפי שבחרת מראש, והתשלום הראשון יירד ב-2.9.

האם התשלומים נושאים ריבית?
כן, וסכום הריבית יחושב בהתאם לתנאי הכרטיס שברשותך. שיעור הריבית מופיע גם בדף הפירוט החודשי שלך.

חלוקת העסקה לתשלומים כוללים ריבית אשר נקבעת על ידי הבנק או על ידי חברת Cal. שיעור הריבית מופיע בדף פירוט העסקות החודשי. עד למועד החיוב הראשון תחול ריבית גישור.

רוצה שנחזור אליך?

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לידיעתך, לשם הקצאת אשראי חדש, לרבות בעת חידוש מסגרת או שינויה, או שינוי אופן ניצול האשראי, לרבות הצטרפות לתכניות אשראי שונות, חברתנו פונה מעת לעת ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי. לשכת האשראי תפנה לצורך כך לקבלת מידע ממאגר נתוני האשראי המרכזי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.