בדיקת יתרה ויזה נטען

רוצה לבדוק את פירוט התנועות בכרטיס?
כל מה שצריך הוא הזדהות קצרה:

ניתן לבדוק את יתרת הכסף בכרטיס ואת פרוט העסקות באתר ב-6 חודשים האחרונים. לבירורים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 03-5725512.
את כרטיס Visa נטען ניתן לרכוש בסניפי הדואר המורשים. לאיתור סניף דואר לחצו כאן .

מהיום לא צריך חשבון בנק בשביל לקבל כרטיס אשראי

פשוט טוענים את הסכום שרוצים ומוציאים כמה שמתכננים!

מעכשיו ניתן להזמין בדיסקרטיות דרך
האינטרנט או הטלפון

מטעינים את הסכום שרוצים בכרטיס
ומוציאים בדיוק מה שמתכננים

כל אחד יכול ליהנות מהכרטיס גם אם
אין לו חשבון

Visa נטען הינוכרטיס אנונימי המונפק ללא שם ומספר חשבון בנק. הנפקת הכרטיס אינה מחייבת הזדהות או מילוי טפסים. עם הכרטיס תוכלו לקנות דרך הטלפון ובאינטרנט באופן דיסקרטי ובבטחון עד לסכום הטעון בכרטיס. כרטיס Visa נטען ניתן לטעינה חד פעמית בסניפי בנק הדואר עדלסכום מקסימלי של 1000 ₪.
הכרטיס הינו כרטיס בינלאומי ומאפשר לבצע עסקות בכל בית עסק בארץ ובחו"ל המכבד כרטיסי "ויזה" והמשתמש במכשירי מכר אלקטרוני, למעט בתי עסק בענפים הבאים: דלק,תיירות,מלונאות, חברות השכרת רכב, מכשיר השכרת וידאו אוטומטיים, חלפני/העברות כספים והימורים. הכרטיס מאפשר עסקות מזומן בלבד עד לגובה, לא ניתן לבצע באמצעות הכרטיס עסקות תשלומים, הוראות קבע, ו/או כל תוכנית אשראי אחרת המוצעת על ידי חברת Cal.במידה וברשותךקוד סודי,תתאפשרבנוסף משיכת מזומן ממכשירי בנק אוטומטיים.

 • אין צורך בחשבון בנק על מנת להנפיק כרטיס Visa נטען
 • הכרטיס מאפשר ביצוע עסקות ללא צורך בהזדהות בבית העסק
 • הכרטיס מאפשר שליטה בהוצאות, אתה קובע באיזה סכום לטעון את הכרטיס, כדי שתוכל להוציא בדיוק כמה שתכננת
 • בעלי עסקים יכולים לבצע רכישה של הכרטיס כמתנה לעובדיהם בתיאום מול בנק הדואר
 • עם כרטיס Visa נטען ניתן להזמין בצורה אנונימית ובבטחון באמצעות הטלפון או האינטרנט, עד הסכום שטעוןבכרטיס
 • הכרטיס מאפשר ניהול יעיל של "קופה קטנה" ומעקב נח אחר ההוצאות

מה הם מאפייני כרטיס Visa נטען?

 • כרטיס ויזה אנונימי הניתן לטעינה חד פעמית מסכום של 250₪ עד לסכום 1,000₪
 • הכרטיס אינו מהווה כרטיס חיוב בהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב
 • הכרטיס מיועד לשימוש רב פעמי עד למועד התוקף הנקוב בחזיתו
 • ללקוח לא יישלח דף פירוט עסקות
 • הכרטיס מאפשר עסקות מזומן בלבד עד לגובה הסכום הטעון באותה עת בכרטיס, לא ניתן לבצע באמצעות הכרטיס עסקות תשלומים, הוראות קבע, ו/או כל תוכנית אשראי אחרת המוצעת על ידי חברת Cal

קיימים שני סוגי מוצרים שונים:

 • כרטיס ויזה בינלאומי המאפשר ביצוע עסקאות בארץ ובחו"ל בלבד
 • כרטיס ויזה בינלאומי המאפשר ביצוע עסקאות ובנוסף משיכת מזומנים במכשירי בנק אוטומטיים

איפה ניתן למשוך מזומן?
בכרטיס שנרכש עם קוד סודי, ניתן למשוך מזומן במכשירי בנק אוטומטים המכבדים כרטיסי ויזה. לא ניתן למשוך מזומן בסניפי בנק הדואר ובסניפי בנקים.

מהן העמלות שיש לשלם בעבור הכרטיס?
כל העמלות משולמות באופן חד פעמי בסניפי בנק הדואר:

 • עמלת טעינה - עמלה בסך 20 ₪
 • עמלת טעינה לכרטיס המאפשר משיכת מזומן - עמלה בסך 27 ₪

האם ניתן לצבור נקודות או לקבל הטבות בכרטיס?
הכרטיס אינו מאפשר ליהנות מהטבות (הנחות, מבצעים וכו') צבירת נקודות, ביטוח נסיעות וזכאות למוצרי אשראי.

הכרטיס אבד / נגנב מה קורה עם הכסף שבכרטיס?
בדיוק כמו מזומן, אין החזרת כסף, מי שימצא את הכרטיס יוכל לעשות בו שימוש.

הכחשת עסקה / מחלוקת?
הכרטיס הינו כרטיס אנונימי - לא ניתן להכחיש עסקה.

מהו תוקף הכרטיס?
תוקף הכרטיס הינו עד למועד הנקוב בחזית הכרטיס.

רכשתי כרטיס "Visa נטען" ואיני רוצה בו עוד?
ניתן להחזיר כרטיס תקף (עד שישה חודשים לאחר התוקף הנקוב בחזית הכרטיס) לסניף הדואר ולקבל את יתרת הכרטיס בחזרה, בהצגת תעודת זהות. בחלוף חצי שנה מפקיעת תוקף הכרטיס ועד 7 שניםממועד הטעינה יש להחזיר את הכרטיס ל-Cal. ההחזר בעבור היתרה הטעונה בו יישלח ללקוח באמצעות המחאה.

מדוע קיבלתי סירוב לעסקה בכרטיס?
סירוב לעסקה ייתכן במקרים הבאים:

 • אין יתרה מספקת בכרטיס, (סכום העסקה גבוה מסכום היתרה בכרטיס). יש לבדוק את היתרה בכרטיס.
 • נסית לבצע עסקה בבית עסק השייך לאחד מן הענפים הבאים: דלק, בתי מלון, חברות להשכרת רכב, וידאומטים, העברת כספים, חלפני כספים והימורים.

לתקנון המלא

*כל האמור במסמך זה כפוף לאמור בהסכם ההנפקה המלא בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין הסכם ההנפקה יגברו הוראות הסכם ההנפקה.