אתר כאל ® שם רשום הינו אתר של חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, מפעילת כרטיסי אשראי "ויזה" ו"דיינרס קלאב"

כל סימן, לוגו, כיתוב, ציור או סמל המופיעים באתר הינם קנינה של כאל ואין להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בחומר שבאתר זה אלא אם נאמר במפורש שהדבר מותר על פי היתר בכתב.

מבוא

חברת כאל הקימה אתר זה עבורכם, על מנת שתוכלו לקבל מידע על חברת כאל והשירותים השונים, שהחברה נותנת וכן על מבצעי החברה.
הגישה לאתר הנ"ל והשימוש בו כפופים לכללים לדלהלן וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים.
בכניסה לאתר אתם מאשרים כי קיבלתם על עצמכם קיום הכללים ועל כן, אנא קרא את הכללים לפני שתכנסו לאתר.
הכללים עשויים להתעדכן מידי פעם ועליכם לעקוב אחר השינויים.
גלישה נעימה.

כללי שימוש

הורדת מידע (Downloading)

אין להוריד מידע, דפים, תכנות או כל חומר אחר מאתר זה ללא אישור מפורש וסימון ברור המאפשר ביצוע הורדה מהאתר למחשב אחר.
בכל מקום בו מסומן אישור כזה להורדה, יהיה הדבר לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים, לוגו או כל כיתוב אופייני לכאל או לדיינרס ישראל.

זכויות יוצרים וזכויות אחרות

כל חומר הנמצא באתר זה מוגן אם בקנין של כאל, אם בזכות יוצרים ואם בסימן מסחרי. אם לא צויין אחרת במפורש, אין להשתמש בו למעט במקרים בהם צוין במסגרת הכללים שניתן לבצע בו שימוש בהסכמת חברת כאל.
חומר הנמצא באתר ואינו של כאל עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי ואין בהצגתו באתר מתן הרשאה לשימוש בו ללא רשות. האמור לעיל חל גם על כל שימוש בתמונות של אנשים, מקומות או סימנים המוצגים באתר.
כל מוצר, שירות, תוכנית או טכנולוגיה המתוארת במסמך במסגרת האתר של כאל ב-world wide web) WWW) עשויה להיות כפופה גם היא לזכויות של קנין רוחני.

סימנים מסחריים

סימניים מסחריים רשומים, כל שם (בין של כאל עצמו) וכל סימן, מוגנים ואין להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר.
אין בהצגת הסימנים המסחריים של ויזה באתר כאל משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור על ידי צד שלישי.
חברת כאל תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.
לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.

הבהרות

כל תקשורת או חומר שאתם שולחים לאתר כאל בצורה אלקטרונית או אחרת, כוללת אך לא מוגבלת למידע, שאלות, הערות והצעות, אין התחייבות כי תשמר בסודיות.
ל מה שתשלחו עשוי להיות בר שימוש לחברת כאל לכל מטרה, כולל אך לא מוגבל לשכפול, העברה, חשיפה, גילוי, הוצאה לדפוס, שידור ודיוור.
כאל חופשיה להשתמש בלי כל מחוייבות מצידה בכל רעיון, תפישה, טכנולוגיה וכן ידע הנמצאים בתקשרות שנשלחה על ידך לאתר כאל כולל אך לא מוגבל לפיתוח, יצור או שיווק מוצרים ושירותים.
האמור לעיל אינו חל על חומר עליו חלה הגנת הפרטיות כמו: פרטים עיסקיים של הלקוחות, פרטים אישיים שלהם, מספרי כרטיס וכו'.

סייג לשימוש בחומר

כאל עושה מאמץ סביר כי החומר באתר יהיה מדויק ועדכני. יחד עם זאת אין להסתמך על חומר זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית, מבלי לוודא תחילה ממקור חיצוני אחר את דיוק החומר ונכונותו.
מפאת פערי זמן לעדכון, שינויים שהוכנסו על ידי זרים, תקלות מחשב וטעויות אנוש, עשוי החומר להיות לא מדויק ולא מעודכן ולכן אין כאל ערבה או אחראית בדיוק או עדכון החומר וכל המסמך על החומר באתר עושה זאת על אחריותו הוא.
המשתמש מוזהר גם כי עשויים לכנס לאתר וירוסי מחשב ועל המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו.

הפניות

כאל לא בחנה בצורה מוחלטת את תוכן ומהות כל האתרים הקשורים או מופנים לאתר זה למעט לאתרים של בנקאות ביתית ומסחר אלקטרוני של כאל.
יתכן גם שלאחר הודעת ההפניה חל שינוי באתר היעד. עם קיום ההפניות מאתר כאל אינו מצביע על אישור או לקיחת אחריות לתוכן האתרים.
כל גישה לאתר אחר כתוצאה מהפניה לאתר כאל הינו על אחריותך האישית.