אתר Cal ® שם רשום הינו אתר של חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, מפעילת כרטיסי אשראי "ויזה" ו"דיינרס קלאב"

כל סימן, לוגו, כיתוב, ציור או סמל המופיעים באתר הינם קנינה של Cal ואין להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בחומר שבאתר זה אלא אם נאמר במפורש שהדבר מותר על פי היתר בכתב. 

מבוא

חברת Cal הקימה אתר זה עבורכם, על מנת שתוכלו לקבל מידע על חברת Cal והשירותים השונים, שהחברה נותנת וכן על מבצעי החברה. 
הגישה לאתר הנ"ל והשימוש בו כפופים לכללים לדלהלן וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים. 
בכניסה לאתר אתם מאשרים כי קיבלתם על עצמכם קיום הכללים ועל כן, אנא קרא את הכללים לפני שתכנסו לאתר. 
הכללים עשויים להתעדכן מידי פעם ועליכם לעקוב אחר השינויים. 
גלישה נעימה.

כללי שימוש 

הורדת מידע (Downloading)

אין להוריד מידע, דפים, תכנות או כל חומר אחר מאתר זה ללא אישור מפורש וסימון ברור המאפשר ביצוע הורדה מהאתר למחשב אחר.
בכל מקום בו מסומן אישור כזה להורדה, יהיה הדבר לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים, לוגו או כל כיתוב אופייני ל Cal או לדיינרס ישראל.

זכויות יוצרים וזכויות אחרות

כל חומר הנמצא באתר זה מוגן אם בקנין של Cal, אם בזכות יוצרים ואם בסימן מסחרי. אם לא צויין אחרת במפורש, אין להשתמש בו למעט במקרים בהם צוין במסגרת הכללים שניתן לבצע בו שימוש בהסכמת חברת Cal. 
חומר הנמצא באתר ואינו של Cal עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי ואין בהצגתו באתר מתן הרשאה לשימוש בו ללא רשות. האמור לעיל חל גם על כל שימוש בתמונות של אנשים, מקומות או סימנים המוצגים באתר. 
כל מוצר, שירות, תוכנית או טכנולוגיה המתוארת במסמך במסגרת האתר של Cal ב-world wide web) WWW) עשויה להיות כפופה גם היא לזכויות של קנין רוחני.

סימנים מסחריים

סימניים מסחריים רשומים, כל שם (בין של Cal עצמו) וכל סימן, מוגנים ואין להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר. 
אין בהצגת הסימנים המסחריים של ויזה באתר Cal משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ"ל אסור על ידי צד שלישי. 
חברת Cal תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק. 
לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.

הבהרות

כל תקשורת או חומר שאתם שולחים לאתר ויזה Cal בצורה אלקטרונית או אחרת, כוללת אך לא מוגבלת למידע, שאלות, הערות והצעות, אין התחייבות כי תשמר בסודיות.
ל מה שתשלחו עשוי להיות בר שימוש לחברת Cal לכל מטרה, כולל אך לא מוגבל לשכפול, העברה, חשיפה, גילוי, הוצאה לדפוס, שידור ודיוור. 
Cal חופשיה להשתמש בלי כל מחוייבות מצידה בכל רעיון, תפישה, טכנולוגיה וכן ידע הנמצאים בתקשרות שנשלחה על ידך לאתר Cal כולל אך לא מוגבל לפיתוח, יצור או שיווק מוצרים ושירותים.
האמור לעיל אינו חל על חומר עליו חלה הגנת הפרטיות כמו: פרטים עיסקיים של הלקוחות, פרטים אישיים שלהם, מספרי כרטיס וכו'.

סייג לשימוש בחומר

Cal עושה מאמץ סביר כי החומר באתר יהיה מדויק ועדכני. יחד עם זאת אין להסתמך על חומר זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית, מבלי לוודא תחילה ממקור חיצוני אחר את דיוק החומר ונכונותו.
מפאת פערי זמן לעדכון, שינויים שהוכנסו על ידי זרים, תקלות מחשב וטעויות אנוש, עשוי החומר להיות לא מדויק ולא מעודכן ולכן אין Cal ערבה או אחראית בדיוק או עדכון החומר וכל המסמך על החומר באתר עושה זאת על אחריותו הוא. 
המשתמש מוזהר גם כי עשויים לכנס לאתר וירוסי מחשב ועל המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו.

הפניות

Cal לא בחנה בצורה מוחלטת את תוכן ומהות כל האתרים הקשורים או מופנים לאתר זה למעט לאתרים של בנקאות ביתית ומסחר אלקטרוני של Cal.
יתכן גם שלאחר הודעת ההפניה חל שינוי באתר היעד. עם קיום ההפניות מאתר Cal אינו מצביע על אישור או לקיחת אחריות לתוכן האתרים.
כל גישה לאתר אחר כתוצאה מהפניה לאתר Cal הינו על אחריותך האישית.