ניהול פיננסי חכם זה כאל

להבין טוב יותר את ההוצאות שלך

לפרטים והצטרפות

כבר הצטרפת לשירות?

תמיד אפשר להוסיף גופים חדשים לצפייה

לפרטים והצטרפות

ריכזנו את כל ההסכמות לשימוש במידע
מול הבנקים וחברות האשראי

כפי שמופיע בחוק להגנת הצרכן

מידע מכאל שבחרת לשתף
עם אחרים

לעדכון ההסכמות 

צפייה בכרטיסי כאל 
באתר הבנק

למידע ולהצטרפות