דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2018:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ''ב קובץ לכאל 2018:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2018:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ''ב קובץ לדיינרס 2018:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2017:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ''ב קובץ לכאל 2017:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2017:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ''ב קובץ לדיינרס 2017:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2016:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ''ב קובץ לכאל 2016:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע''מ לשנת 2016:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ''ב קובץ לדיינרס 2016:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2015:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ"ב קובץ לכאל 2015:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2015:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ"ב קובץ לדיינרס 2015:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2014:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ"ב קובץ לכאל 2014:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2014:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ"ב קובץ  לדיינרס 2014:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2013:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2013:

גילויים פיקוחיים נוספים מצ"ב קובץ לכאל וקובץ לדיינרס:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2012:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2012:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2011:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2011:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2010:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2010:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2009:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2009:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2008:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2008:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2007:

דוחות כספיים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ לשנת 2007:

דוחות כספיים של חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל) לשנת 2006: