VISA

כרטיס בינלאומי
לשימוש בארץ ובחו"ל

מזמינים ונהנים מכרטיס VISA של כאל


  • מסגרת אשראי חוץ בנקאית העומדת לרשותך בנוסף למסגרת הקיימת בבנק

  • מגוון תכניות אשראי שיעזרו לך לנהל את ההוצאות בקלות

  • כרטיס מעוצב במתנה - בוחרים תמונה ממגוון התמונות בקטלוג, העיצוב הראשון חינם!

  • אפשר לצרף את הכרטיס ולשלם איתו בנייד עם CalPay במכשירי אנדרואיד ועם Apple Pay ב-IOS

VISA

VISA

מזמינים ונהנים מכרטיס VISA של כאל

  • מסגרת אשראי חוץ בנקאית העומדת לרשותך בנוסף למסגרת הקיימת בבנק
  • מגוון תכניות אשראי שיעזרו לך לנהל את ההוצאות בקלות
  • כרטיס מעוצב במתנה - בוחרים תמונה ממגוון התמונות בקטלוג, העיצוב הראשון חינם!
  • אפשר לצרף את הכרטיס ולשלם איתו בנייד עם CalPay במכשירי אנדרואיד ועם Apple Pay ב-IOS

הטבות נוספות למחזיקי הכרטיס


הלוואות ואשראי


שאלות ותשובות


האם אפשר להשתמש בכרטיס ברגע שהוא מגיע?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקות?

תנאים נוספים


דמי כרטיס
דמי הכרטיס ייקבעו לפי סוג הכרטיס שתבחרו לקבל במהלך הזמנת הכרטיס. לפירוט דמי כרטיס בכאל לפי סוג הכרטיס

אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.