הכחשת עסקה

סיטואציה שבה לקוח מכחיש את קיומו של חיוב שדווח לחברת האשראי. במצב כזה, עוצרת חברת האשראי את תהליך הסליקה האוטומטי, במטרה לבצע בדיקה מעמיקה של הפרטים, ולמנוע נזק לצד הנפגע. סיטואציה של הכחשת עסקה עוזרת לחברת האשראי לעלות על ניסיונות מרמה - מצידם של סוחרים, צרכנים או גורמים אחרים - ולפעול על מנת שלא יישנו בעתיד.