מהי הכחשת עסקה?

כחלק מהעלייה בהיקף העסקאות המאובטחות, לקוחות נדרשים להקיש קוד סודי או לבצע פעולת הזדהות אחרת לצורך ביצוע עסקה. אם לקוח לא מזהה עסקה שמופיעה בפירוט החיובים של כרטיס האשראי, באפשרותו לפנות לאפליקציה או לאתר של חברת האשראי לצורך בירור פרטים אודות בית העסק.

אם מדובר בעסקה "במסמך חסר" כלומר, עסקה שבוצעה ללא נוכחות הכרטיס וללא ביצוע פעולת הזדהות ואימות, ולאחר בירור מתברר ללקוח שהוא חויב על עסקה שלא הוא ביצע, עליו להודיע על כך מיידית (החוק קובע תוך 30 יום ממועד קבלת דף הפירוט) למנפיק הכרטיס. לאחר שהמנפיק מקבל את ההודעה (ובהנחה שהלקוח מסר אותה במועד), הוא מזכה את הלקוח על תנאי ובמקביל מתבצעת פניה לבית העסק כדי לקבל פרטים ומסמכים על החיוב. אם לאחר קבלת המסמכים והנתונים מבית העסק מתברר שהלקוח אכן ביצע את העסקה, מנפיק הכרטיס יחייב את הלקוח מחדש. מובן שבמקרה כזה הלקוח יקבל הודעה לפני החיוב ויוצגו לו המסמכים והנתונים מבית העסק . תהליך זהה מתבצע אם הלקוח מודיע למנפיק שהוא התקשר בעסקה עם בית העסק אך בית העסק חייב אותו בסכום גבוה יותר מזה שסוכם ביניהם

מה קורה אם ביצעתי עסקה אבל לא קיבלתי את התמורה ?

במקרים בהם המוצר אותו הזמנתם לא הגיע למרות שחלף מועד האספקה שסוכם עם בית העסק, עליכם להודיע לבית העסק על ביטול העסקה ובמקביל ניתן לפנות למנפיק ולבקש לעצור את התשלומים העתידיים בעסקה. חשוב להדגיש, כי במקרים של אי קבלת תמורה, מנפיק הכרטיס לא מזכה את הלקוח על חיובים שהלקוח כבר שילם אלא רק עוצר תשלומים שעוד לא חוייבו בחשבון הבנק של הלקוח. במקרים של מחלוקת עם הספק למשל: אם המוצר התקבל והוחזר לשולח, אם התקבל מוצר פגום, אם התקבלו חלק מהמוצרים שרכשתם, אם התחרטתם לגבי הרכישה או אם אינכם שבעי רצון מהמוצר או השירות, עליכם להסדיר את המחלוקת עם בית העסק ומנפיק הכרטיס לא יוכל להתערב במקרים כאלה.

מה מבררים במקרה של הכחשת עסקה או אי קבלת תמורה?

כחלק מתהליך הבירור, חברת האשראי תבקש לקבל מבית העסק אסמכתאות (מסמכים שונים) שמעידות על ביצוע העסקה. מטרת הבירור היא לאפשר לבית העסק להזכיר ולהוכיח ללקוח את ההתקשרות איתו לטובת ביצוע עסקה. במסגרת האסמכתאות הנשלחות, חברת האשראי תפעל כדי לוודא את זהות הלקוח המשלם ולאשר שלא מדובר בניסיון מרמה מצד הצרכן מחד או בהונאה מצד בית העסק מאידך.

אם בסיום ההליך נמצא כי אכן לא ביצעתם את העסקה, הסכום שהושב לכם יישאר אצלכם ולא ייגבו תשלומים נוספים. במקרה שיתברר כי העסקה אכן בוצעה על ידכם, תחויבו מחדש בסכום העסקה אם לאורך תהליך הבירור תצליחו לקשר בין החיוב לבין עסקה, באפשרותכם לפנות אלינו ולעצור את תהליך הבירור.

איזה עסקאות אפשר להכחיש?

חיובים מתבצעים באחת משתי דרכים – תשלום מרחוק (תשלום דרך אתר אינטרנט או טלפונית), ותשלום בבית העסק עצמו (בקופת החנות או מול בעל העסק, כאשר הלקוח מגיע עם כרטיס האשראי). במקרה שבו הרכישה התבצעה ללא הצגת כרטיס אשראי, מדובר ב"עסקה במסמך חסר" (לפי לשון החוק) ולכן חובת ההוכחה חלה על בית העסק. זאת למעט במצבים בהם הוקש פרט אימות מוגבר שידוע ללקוח בלבד, כגון קוד סודי, סיסמה וכדומה.

אילו מסמכים יש להגיש?

תהליך הבירור עשוי לקחת זמן ולעתים תידרש השלמת מידע. עליכם למלא טפסים רלוונטיים, ולספק מידע נוסף במידת הצורך.