עלויותיהם של שירותים ומוצרים משתנות מפעם לפעם, ולכן מחירו של מוצר שנרכש לפני חמש שנים למשל לא בהכרח יהיה זהה למחירו כיום. כאשר צרכן נדרש לשלם סכום שונה על אותו המוצר, המשמעות היא שגם ערך הכסף שברשותו השתנה עם הזמן – ובחלק מהמקרים נשחק. לשחיקה בערך הכסף יש משמעות מיוחדת בכל הקשור להלוואות והתחייבויות פיננסיות, ולכן קיים בהקשר הזה שימוש במושג הצמדה.

מה זה הצמדה?

הצמדה נועדה לשמור על ערכו של כסף מפני טלטלות עתידיות, במטרה להתאים אותו לתנאים העדכניים שנוצרים עם הזמן. בהקשרי הלוואות וחובות, הצמדה מיועדת להגן על המלווים מפני פגיעה בערך הכסף שהלוו, כך שלא ייווצר מצב שבו ערך ההחזר שיקבלו יהיה נמוך מערך הסכום שהעבירו. הלוואות הן דוגמה בולטת בהקשר הזה, מאחר שחלקן ניתנות לתקופה ארוכה של מספר שנים, ולכן לקוח שמבקש לקחת הלוואה עשוי לקבל הצעה של ריבית צמודה למדד.

סוגי הצמדות נפוצות – ומה המשמעות שלהן

הצמדת המחיר נעשית ביחס למדדים מסוימים, בהם מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה או שערי מט"ח. מהי המשמעות של כל אחד מהם? מדד המחירים לצרכן, כשמו כן הוא, נועד למדוד את המחירים שצרכנים משלמים עבור סל מוצרים קבוע ואת השינויים שמתרחשים בו. הצמדה אל מדד זה מתעדכנת אחת לחודש קלנדרי. אם מחירי המוצרים עולים גם המדד עולה, ולהיפך.

במקרה של הלוואות, ההצמדות רלוונטיות לצורך חישוב ריביות אשר נגבות על גובה הקרן. ולכן תוכלו למצוא מסלולים של הלוואה בריבית קבועה, לצד מסלולי הלוואה בריבית משתנה.

יש לציין כי בחלק ממסלולי הריבית הקבועה ההלוואה אינה צמודה למדד, ובחלקם היא נותרת צמודה. לכן בהלוואות קבועות במסלול הראשון גובה ההחזר החודשי נותר כולו קבוע, מה שמאפשר ללווים לדעת כבר במעמד לקיחת ההלוואה מה יהיה הסכום שיצטרכו להשיב. בהלוואות בריבית קבועה שצמודה למדד, שיעורי הריבית נותרים קבועים ואילו גובה ההחזר הכולל משתנה בהתאם לשינויים בבסיס ההצמדה של הקרן.

איך מחושבת הצמדה למדד?

חישוב סכום הצמדה למדד תלוי בסוג המדד. הצמדה למדד המחירים לצרכן, ניתנת לחישוב באמצעות הזנת הסכום הרצוי והתאריכים הרלוונטיים במחשבון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כדי להבין איך מחושבת הלוואה צמודה לפריים, יש להכיר תחילה את רכיביה. הלוואה מסוג זה מורכבת מריבית בנק ישראל ותוספת של 1.5% שנקבעת על ידי הבנקים. שיעורי ריבית בנק ישראל נכון למאי 2022 עומדת על 0.75%, ומכאן ששיעורי ריבית הפריים עומדים על 2.25%. יש לזכור שריבית הפריים היא ריבית בעלות משתנה, שנגזרת משינויי ריבית בנק ישראל. במצב בו ריבית ההלוואה צמודה אליה, גם ההחזר החודשי של ההלוואה ישתנה בהתאם לשינויים בריבית הפריים. עבור הלווים, כל עלייה בריבית עשויה להוביל לתשלומים גבוהים מהרגיל.
לקוחות כאל יכולים לקחת הלוואה חוץ בנקאית לכל מטרה, בהליך מהיר ונוח במיוחד. הריביות על הלוואות בכאל הן קבועות, נקבעות בהתאם לרמת הסיכון במתן ההלוואה ואינן משתנות לאורך כל חיי ההלוואה. מה שאומר שניתן לדעת כבר במעמד לקיחת ההלוואה, את הסכום הסופי להחזר ההלוואה בריבית. לצורך המחשה ותכנון ההלוואה בהתאם ליכולות ההחזר, ניתן להיעזר במחשבון ההלוואה של כאל.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.