הצמדה

מכיוון שעם הזמן עשוי להיווצר שינויי בערך הכסף (כלומר, במה שהלקוח יכול לקנות בסכום כסף נתון), נוהגים מלווים לייצר מנגנון שיבטיח שסכום הקרן שיוחזר להם בעתיד יהיה בעל כוח קניה זהה לזה שיש לו היום. מנגנון מקובל לצורך כך הוא הצמדה של ההלוואה, מעבר לריבית, למרכיב המגלם בתוכו את השינויים בערך הכסף, כמו למשל מדד המחירים לצרכן, מט"ח וכו'. כאשר מתבצעת הצמדה של למדד כלשהו, היא מחושבת גם על הקרן וגם על הריבית.