אחריות תאגידית

אחריות תאגידית הינה חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית בכאל, והפכה במרוצת השנים לחלק אינטגרלי מהפעילות העסקית שלה. כאל רואה חשיבות בהטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים בהתנהלותה השוטפת, ופועלת לקידום תהליכים בכל היבטי האחריות התאגידית: רווחה, גיוון והכלה, אתיקה ארגונית, ממשל תאגידי, ניהול ודיווח חברתי, אחריות ברכש, קיימות סביבתית, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. כאל מדורגת בדירוג הגבוה ביותר, פלטינה+, ב'מדד מעלה לאחריות תאגידית ESG' המשמש כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל, ומידי שנה מקבלת הכרה ציבורית לביצועי החברה.

עובדים

כאל רואה בהון האנושי נכס יקר, ופועלת רבות לפיתוח המשאב האנושי כערך עליון. מתוך אמונה כי מחוברות ארגונית תורמת לצמיחה הארגונית והעסקית של החברה, כאל משקיעה בפעילויות לרווחת העובד (Well being), תקשורת ודיאלוג רציף, פיתוח והכשרה לכל הדרגים, גיוון תעסוקתי ויצירת אופק התפתחותי.
קורסי העשרה זה כאל: החברה משקיעה משאבים רבים במימון ובפיתוח קורסים מקצועיים, ימי עיון וסדנאות להכשרת עובדים בכל הדרגים. תוכנית הלימוד 'כאל College' מונגשת לכל העובדים בפורטל החברה ומעניקה מגוון קורסים והרצאות המתעדכנים באופן רציף; תכנית 'ing למנהיגות עכשווית' פועלת לפיתוח מנהלים תוך גיבוש וחיזוק השדרה הניהולית של החברה.
ספורט זה כאל: לכאל נבחרות ספורט הנוטלות חלק בליגה למקומות עבודה, ונכון להיום רשומים כ-400 עובדים ועובדות בקבוצות הספורט השונות. עובדי החברה לוקחים חלק בקבוצות קטרגל, כדורסל, קליעה, כדורשת וקבוצת רכיבה על אופניים. לאורך השנים, רשמו הקבוצות הישגים מרשימים בתחרויות רשמיות תוך זכייה במדליות וגביעים. כאל מסייעת בתקציבים לרכישת ציוד וביגוד ספורט לנבחרות השונות; באירועי גיבוש לקראת תחרויות גדולות כגון הספורטיאדה; ברכישת ביטוחים עבור המשתתפים ועוד.
אתרי החברה כוללים חדר כושר מאובזר, ואף זכאים העובדים לרכוש מנוי חודשי בסבסוד משמעותי לחדרי כושר הממוקמים בקרבת המשרדים.
בריאות זה כאל: עובדי כאל בגילאי 35 ומעלה זכאים לבדיקת סקר מקיפה אחת לשנתיים – במימון מלא של החברה; ועובדים בגילאי 40 ומעלה זכאים לבדיקה מקיפה אחת לשנה.
בתחום הבריאות הנפשית, החברה מציעה לעובדים טיפולים פסיכולוגיים (שירות אנונימי) באמצעות גוף הכולל פסיכולוגים, יועצים ואנשי מקצוע נוספים, כשמספר טיפולים מוצעים במימון מלא של החברה והוועד, בעוד היתר ניתנים בסבסוד משמעותי. עובדים הזקוקים לעזרה כלכלית נוספת, רשאים לפנות למחלקת הרווחה של החברה ולוועד לקבלת סיוע בכיסוי עלויות אחרות. השירות זמין גם לבני ובנות זוגם של העובדים ולילדיהם.
כאל מעניקה שורת סדנאות בנושאי בריאות שונים: גמילה מעישון, תזונה ועוד. ועד העובדים של כאל אף מפעיל קרן סיוע לעובדים במימון תרופות, טיפולים ובדיקות יקרים, טיפולים פסיכולוגיים, אביזרים אורתופדיים ועוד.

גיוון והכלה

כאל מאמינה בשוויון הזדמנויות ופועלת לקידום אוכלוסיות בתת ייצוג, מתוך התפיסה כי גיוון במשאב האנושי מקדם גמישות מחשבה, פתיחות וסביבת עבודה מכבדת ומכילה. המיקוד העיקרי של כאל הוא בקידום הזדמנויות תעסוקה לנשים חרדיות, ולאורך השנים צברה ניסיון עשיר בפיתוח תעסוקתי למגזר החרדי. מוקדי שירות הלקוחות במודיעין עילית ובאשדוד מותאמים לאורח החיים החרדי ומאפשרים סביבת עבודה נוחה ומתחשבת.

ממשל תאגידי

כללי הממשל התאגידי, המנחים ומסדירים את התנהלות החברה, נועדו לקידום התנהגות מקצועית וישרה במטרה להבטיח כי כאל תפעל לשמירת האינטרסים של ציבור לקוחותיה. כללי הממשל התאגידי משקפים את תפיסת כאל, כחלק מקבוצת דיסקונט, בכל הנוגע לערכי הקבוצה, תהליכי קבלת החלטות, ניהול סיכונים ותהליכי בקרה ופיקוח ראויים ונאותים, והם מבוססים על עיקרון הפרדת הסמכויות בין הדירקטוריון לבין ההנהלה.

אחריות ברכש

כאל מחויבת לנהוג ביושרה מקצועית ואישית כלפי ספקים ונותני שירותים תוך כבוד, הוגנות ושקיפות מירבית. החברה מקפידה על קיום הסכמים עם הספקים ועל אי ניצול מעמדה לרעה כלפיהם, ופועלת לשמירה על הוראות הדין ועמידה בנורמות המתוארות בקוד האתי של החברה.

איכות הסביבה

כאל פועלת לשמירה על איכות הסביבה ומעודדת את עובדיה ליישום עקרונות פיתוח בר קיימא מתוך אחריות והגינות המהווים בסיס לפעילותה. החברה כוללת שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת החלטות, ומכירה בחשיבות מערכת ניהול סביבתית שתתרום להתייעלות ולחיסכון במשאבים. כאל מקפידה לעמוד בכל בדרישות, החוקים והתקנות בנושאי איכות הסיבה ונוקטת פעולות רבות ליישום אחריות סביבתית ולצמצום השפעות סביבתיות שליליות כגון: התקנת מערכת בקרה אוטומטית לאיתור מקורות חשמל וכיבוי אוטומטי, ביצוע בקרה סביבתית הכוללת מדידה וניטור של קרינה במבני החברה, ציפוי גגות המבנים לצמצום המדרך הפחמני, חיסכון של צריכת פלסטיק ונייר בתהליך הנפקת כרטיס אשראי וירטואלי ועוד.

תרומה לקהילה ומעורבות חברתית

כאל רואה עצמה מחויבת לנתינה לקהילה ומשקיעה משאבים רבים בעשייה חברתית למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית. תחום האחריות החברתית בכאל מתבסס על שני עקרונות: חיבור לליבה העסקית והקצאת משאבים כספיים לצד משאבים אנושיים, על ידי שילוב פעילות התנדבותית של העובדים. כאל מובילה פרויקטים חברתיים רבים המחברים בין הפעילות העסקית של החברה לבין תרומה לקהילה, תוך קיום שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים חברתיים רבים. בין אלה ניתן למנות את המיזמים הבאים:

 התנדבות עובדים

'סח"י – סיירת חסד ייחודית' כאל תומכת במשפחות נזקקות בסיוע עמותת "סח"י", עובדי החברה מתנדבים ואורזים את המזון שכאל תרמה, ותהליך האריזה מתרחש במשרדי כאל לפני החגים. כאל מעבירה לעמותה מאות ארגזים מלאים במצרכים שנמסרים למשפחות נזקקות בקהילה, הממופות על ידי בני הנוער והפעילים ב"סח"י".

השתתפות העובדים בפרויקט "כרובית" עובדי כאל לקחו חלק בפרויקט כרובית, המסייע לנזקקים לבשל לעצמם את ארוחות החג שלהם. להבדיל מתרומת מצרכים או מזון יבש, משתתפי הפרויקט מגיעים לבתים של נזקקים המתקשים לבשל בעצמם, ותורמים את כישוריהם בהכנת הארוחות ובהבאת המזון המבושל. עובדי החברה נתרמים לסייע למשפחות חד הוריות ולניצולי שואה.

עובדי החברה יוזמים למען הקהילה דלתות החברה פתוחות בפני כל עובד ועובדת המעוניינים להציע רעיונות ולהוביל יוזמות חברתיות. כאל מסייעת לקידום רעיונות באמצעות מתן תקציבים ובליווי העשייה עצמה. בין מגוון הפעילויות שיזמו והובילו העובדים ניתן למנות: מסיבות חנוכה לקשישים, ביקור חולים בבתי חולים, חלוקת ציוד לימודי למשפחות נזקקות, תרומת ריהוט לחיילים בודדים, חלוקת נרות חנוכה לקשישים וחולים ועוד.

תרומה והשאת ערך

'כאל לתת סיכוי' – מיזם חברתי המשלב בין לקוחות כאל מחזיקי כרטיס האשראי לבין בתי עסק שונים ועמותת 'ילדים בסיכוי'. בגין כל עסקה המבוצעת בכרטיס כאל בבתי העסק שהצטרפו למיזם מוענקת הנחה למחזיק כרטיס האשראי, ובמקביל מועברת תרומה לעמותה. באמצעות מנגנון התרומה, העמותה נהנית מתזרים תרומות נדיב המסייע למימון דירות לבוגרי הפנימיות, הענקת מלגות ללימודים אקדמיים לסטודנטים, תוכניות תעסוקה להשתלבות בשוק העבודה, הכשרה ולווי למיצוי זכויות ועוד.

'עיגול לטובה'כאל לוקחת חלק במיזם החברתי של עמותת 'עיגול לטובה', ובכך מאפשרת ללקוחות כאל מחזיקי כרטיס אשראי לעגל כלפי מעלה לשקל הקרוב כל עסקה לא עגולה המתבצעת בכרטיס ולתרום את ההפרש לעמותות נבחרות הקרובות לליבם. כאל פועלת בהתמדה להגדלת מצבת הכרטיסים המעגלים ומעודדת את לקוחותיה להצטרף למעגל התורמים כולל חסות ביום שידורים להגברת המודעות לעיגול לטובה.

'עמותת סביונים'כאל פועלת בשיתוף עם עמותת 'סביונים – סיוע לכל אדם בכל עת' ומעמידה לרשות הכלל שירותי הצלה, שינוע ומתן מענה ראשוני מציל חיים באמצעות אופנוע הצלה, הפעילים 24/6 ללא עלות. כאל מעניקה לעמותה תמיכה כספית ומאפשרת תחזוקה שוטפת של אופנוע ההצלה, הפועל מזה שבע שנים ומספק מענה חירום באירועי מצוקה רבים.

מתן חסויות ורכישת כרטיסים לערבי התרמה כאל מסייעת לעמותות ולארגונים חברתיים בהענקת חסויות וברכישת כרטיסים לערבי התרמה, אליהם מוזמנים מעת לעת עובדים הנרתמים לעשייה החברתית השוטפת של כאל. כל זאת בשאיפה להעצים את תחושת השייכות ו"גאוות היחידה" בקרב העובדים.

חינוך, תרבות ואמנות

'עמותת שוות'כחברה בה למעלה מ-71% מהמועסקות הן נשים, אנחנו בכאל מאמינות בשוויון הזדמנויות לכל המגזרים מתוך אמונה שגיוון במשאב האנושי מקדם גמישות מחשבה, פתיחות וסביבת עבודה מכבדת ומכילה ותורם ליצירת שינוי בחברה הישראלית כולה.  העצמת נשים בכלל הארגון ובכל צמתי קבלת ההחלטות היא חלק מדפוס הפעולה של החברה הרואה חשיבות בשיבוץ נשים בעמדות מובילות בכאל. במסגרת שבוע הנערה של "עמותת שוות" יצאו מנהלות ועובדות מכאל לעורר השראה בקרב נערות, במסגרת מפגש כיתתי, בו שיתפו בנקודת המבט האישית שלהן, המסלול האישי והמקצועי, השאיפות, האתגרים וההצלחות.

'הפורום לחינוך פיננסי' – כאל שותפה בפורום למען הקהילה שמוביל בנק ישראל והפיקוח על הבנקים. הפורום פועל להגברת המודעות הפיננסית של הציבור הרחב במטרה להגביר את האמון במערכת הבנקאית ולהקנות כלים שיסייעו להם בהתנהלות פיננסית נכונה. נציגי כאל, בעלי מומחיות בתחום, מקיימים הרצאות וסדנאות לאוכלוסיות שונות ברחבי הארץ. בשנת 2024 נכחו מעל 200 בני הגיל השלישי בהדרכות שהעברנו בנושא מניעת הונאות דיגיטליות.  

'עמותת זומו – סלונ/נע' - עובדי כאל התנדבו באירוח ובתפעול מיזם האמנות "סלונ/נע" (מבית עמותת "זומו") ביפו לרווחת מפוני עוטף עזה ובהשתתפות אמני ותושבי שכונות יפו (בשת"פ עם המישלמה ליפו/ עיריית ת"א-יפו). בנוסף, העניקה כאל חסות כספית למימון האירוע ואפשרה את הפעלתו.

מעורבות בקהילה

סיוע לנשים נפגעות אלימות – כאל פועלת לקידום מיזמים חברתיים-ערכיים ובמסגרת זו רוכשת החברה עותקים של הספר "מטבח משלהן" - פרויקט ללא מטרות רווח שבו השתתפו נשות אוכל בכירות מתוך מחויבות ליצירת עתיד טוב יותר עבור ילדי ישראל. כל רווחי הספר נתרמים לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, למימון תוכניות החינוך שהאיגוד מקדם למניעת אלימות מינית בקרב ילדים ובני נוער, ולקידום שוויון מגדרי וכבוד הדדי בחברה הישראלית.

פרויקטים התנדבותיים – בנוסף על המיזמים המתמשכים שלעיל, לוקחים עובדי כאל חלק בפרויקטים רבים נוספים הנפרסים לאורך השנה ובהם: רכש מארזים ומשלוחי מנות לחיילים ולחולים, אפיית עוגות לקשישים ולניצולי שואה בבתי דיור מוגן, רכישת תחפושות לילדי פנימייה שהוצאו מבית הוריהם. השנה הצטרפה כאל ליום ההתרמה והשידורים המיוחד (בשיתוף עם קשת 12 ו"אלעל") שכל הכנסותיו הועברו ל"כנפיים של קרמבו" – תנועת הנוער הישראלית המשלבת ילדים ונוער מהחינוך הרגיל והמיוחד, עם ובלי צרכים מיוחדים. במהלך היום נאספו כ-6 מיליון שקלים.

אחריות חברתית כאל במהלך מלחמת "חרבות ברזל"

לאור אירועי ה- 7/10 ובאישור דירקטוריון החברה, הגדילה כאל את תקציב התרומות ב 5 מש"ח שהושקעו בתרומות ובסיוע ללוחמים, תרומות כספיות ותרומות לתושבי עוטף עזה.  עובדי החברה היו שותפים פעילים בבחירת המיקודים ותחומי ההתנדבות. בין הפעילויות שנעשו ניתן לציין:

סיוע באמצעות כרטיסים נטענים - כחלק מהמאמץ לתמיכה בעורף במלחמת "חרבות ברזל", כאל התגייסה ופיתחה פלטפורמה ייחודית המאפשרת לעמותות ולארגונים להנפיק כרטיסי אשראי
חכמים נטענים על בסיס פרטים מינימליים או אנונימיים.. הפרויקט בעל החשיבות הלאומית עלה לאוויר תוך ימים ספורים מתחילת המלחמה וסיפק תוצר וערך עסקי באיכות גבוהה, תוך התבססות ככל הניתן על יכולות קיימות. .כאל איפשרה לעמותות ולארגונים לתרום באמצעות כרטיסי אשראי נטענים, ללא עלות, ובנוסף הוסיפה תרומה של 10% על כל סכום.  

תרומות כספיות וסיוע ללוחמים – רכש תרופות וציוד רפואי ללוחמים בשילוב ארגון "איחוד הצלה", רכש מטענים לטלפונים סלולריים עבור לוחמים ביחידות מובחרות, רכישת ציוד חיוני ללוחמים (בדגש על פנסים, הלבשה תחתונה, שקי שינה), רכישת ציוד לטיפול בכלי נשק ללוחמים בשטח, רכישת מסכות N95 עבור מתנדבי זק"א, חלוקת תלושים לארוחה ל- 50 חיילים מפלוגה בגדוד 882, רכישת 120 בקבוקי כאל שומרי קור וחום לחיילים.

תרומות וסיוע לתושבים המפונים ולעורף – הועברה תרומה כספית של חצי מיליון שקלים למפוני העוטף, תרומה כספים לנט"ל לסיוע לנפגעי טראומה על רקע לאומי, תרומה ל "מעשה ניסים" עבור דיור למפוני העוטף, תרומה לבית השאנטי שטיפל ואירח מפונים מיישובי העוטף, מתן 3 ימי הסעדה ל- 260 מפוני מושב "שוקדה" המתארחים בערד, רכישת מוצרי טואלטיקה וערכות יצירה למפוני העוטף ששוהים בכפר המכביה ובשפיים, רכישת בקבוקים וכוסות שתיה שומרי קור וחום עבור המפונים.

מכשור רפואי ותרומות לשיקום חיילים פצועים – בעקבות המלחמה כאל מימנה ואפשרה רכישת מכשור רפואי ייחודי המעניק טיפול בהפרעת דחק פוסט-טראומטית ובכאבי פנטום עבור המרכז לנוירוכירורגיה תפקודית בית החולים "שיבא". בנוסף, העניקה החברה תרומות לשיקום פצועים בהם לעמותת RESTART, בית לוינשטיין ואחרים. 

פעילות תרומה בחג הפורים – בעקבות המלחמה בחרו עובדי כאל שורה של גופים ועמותות להם העניקו בפורים מארזים ייחודיים שהותאמו ועוצבו במיוחד לבקשותיהם ולצורכיהם. המארזים הועברו בין היתר ליחידות שונות בצה"ל, ארגוני הצלה, עמותות לרווחת פצועים ומשפחות שכולות ועוד.

התנדבות העובדים על חשבון החברה – כאל מאפשרת לכל עובד שחפץ בכך לקבל 5 שעות התנדבות בחודש על חשבון החברה, הן במסגרת אישית והן במסגרת ציוותית.  במסגרת זו יצאו העובדים למגוון פעילויות בהתנדבות: בחקלאות (קטיף עגבניות, קלמנטינות ואפרסמונים), בסיוע למפונים, ובהכנת וניקיון דירות לקראת אכלוסן, התנדבות במחלקות בתי חולים,  התנדבות באריזת מנות קרב לחיילים בבסיסים שונים (צריפין, בה"ד 1), פעילות עם ילדי המפונים במלונות ובאתרים השונים ועוד.

תרומה לקהילה ומעורבות חברתית

כאל רואה עצמה מחויבת לנתינה לקהילה ומשקיעה משאבים רבים בעשייה חברתית למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית. תחום האחריות החברתית בכאל מתבסס על שני עקרונות: חיבור לליבה העסקית והקצאת משאבים כספיים לצד משאבים אנושיים, על ידי שילוב פעילות התנדבותית של העובדים. כאל מובילה פרויקטים חברתיים רבים המחברים בין הפעילות העסקית של החברה לבין תרומה לקהילה, תוך קיום שיתופי פעולה עם עמותות וארגונים חברתיים רבים. בין אלה ניתן למנות את המיזמים הבאים:

 התנדבות עובדים

'סח"י – סיירת חסד ייחודית' כאל תומכת במשפחות נזקקות בסיוע עמותת "סח"י", עובדי החברה מתנדבים ואורזים את המזון שכאל תרמה, ותהליך האריזה מתרחש במשרדי כאל לפני החגים. כאל מעבירה לעמותה מאות ארגזים מלאים במצרכים שנמסרים למשפחות נזקקות בקהילה, הממופות על ידי בני הנוער והפעילים ב"סח"י".

השתתפות העובדים בפרויקט "כרובית" עובדי כאל לקחו חלק בפרויקט כרובית, המסייע לנזקקים לבשל לעצמם את ארוחות החג שלהם. להבדיל מתרומת מצרכים או מזון יבש, משתתפי הפרויקט מגיעים לבתים של נזקקים המתקשים לבשל בעצמם, ותורמים את כישוריהם בהכנת הארוחות ובהבאת המזון המבושל. עובדי החברה נתרמים לסייע למשפחות חד הוריות ולניצולי שואה.

עובדי החברה יוזמים למען הקהילה דלתות החברה פתוחות בפני כל עובד ועובדת המעוניינים להציע רעיונות ולהוביל יוזמות חברתיות. כאל מסייעת לקידום רעיונות באמצעות מתן תקציבים ובליווי העשייה עצמה. בין מגוון הפעילויות שיזמו והובילו העובדים ניתן למנות: מסיבות חנוכה לקשישים, ביקור חולים בבתי חולים, חלוקת ציוד לימודי למשפחות נזקקות, תרומת ריהוט לחיילים בודדים, חלוקת נרות חנוכה לקשישים וחולים ועוד.

תרומה והשאת ערך

'כאל לתת סיכוי' – מיזם חברתי המשלב בין לקוחות כאל מחזיקי כרטיס האשראי לבין בתי עסק שונים ועמותת 'ילדים בסיכוי'. בגין כל עסקה המבוצעת בכרטיס כאל בבתי העסק שהצטרפו למיזם מוענקת הנחה למחזיק כרטיס האשראי, ובמקביל מועברת תרומה לעמותה. באמצעות מנגנון התרומה, העמותה נהנית מתזרים תרומות נדיב המסייע למימון דירות לבוגרי הפנימיות, הענקת מלגות ללימודים אקדמיים לסטודנטים, תוכניות תעסוקה להשתלבות בשוק העבודה, הכשרה ולווי למיצוי זכויות ועוד.

'עיגול לטובה'כאל לוקחת חלק במיזם החברתי של עמותת 'עיגול לטובה', ובכך מאפשרת ללקוחות כאל מחזיקי כרטיס אשראי לעגל כלפי מעלה לשקל הקרוב כל עסקה לא עגולה המתבצעת בכרטיס ולתרום את ההפרש לעמותות נבחרות הקרובות לליבם. כאל פועלת בהתמדה להגדלת מצבת הכרטיסים המעגלים ומעודדת את לקוחותיה להצטרף למעגל התורמים כולל חסות ביום שידורים להגברת המודעות לעיגול לטובה.

'עמותת סביונים'כאל פועלת בשיתוף עם עמותת 'סביונים – סיוע לכל אדם בכל עת' ומעמידה לרשות הכלל שירותי הצלה, שינוע ומתן מענה ראשוני מציל חיים באמצעות אופנוע הצלה, הפעילים 24/6 ללא עלות. כאל מעניקה לעמותה תמיכה כספית ומאפשרת תחזוקה שוטפת של אופנוע ההצלה, הפועל מזה שבע שנים ומספק מענה חירום באירועי מצוקה רבים.

מתן חסויות ורכישת כרטיסים לערבי התרמה כאל מסייעת לעמותות ולארגונים חברתיים בהענקת חסויות וברכישת כרטיסים לערבי התרמה, אליהם מוזמנים מעת לעת עובדים הנרתמים לעשייה החברתית השוטפת של כאל. כל זאת בשאיפה להעצים את תחושת השייכות ו"גאוות היחידה" בקרב העובדים.

חינוך, תרבות ואמנות

'עמותת שוות'כחברה בה למעלה מ-71% מהמועסקות הן נשים, אנחנו בכאל מאמינות בשוויון הזדמנויות לכל המגזרים מתוך אמונה שגיוון במשאב האנושי מקדם גמישות מחשבה, פתיחות וסביבת עבודה מכבדת ומכילה ותורם ליצירת שינוי בחברה הישראלית כולה.  העצמת נשים בכלל הארגון ובכל צמתי קבלת ההחלטות היא חלק מדפוס הפעולה של החברה הרואה חשיבות בשיבוץ נשים בעמדות מובילות בכאל. במסגרת שבוע הנערה של "עמותת שוות" יצאו מנהלות ועובדות מכאל לעורר השראה בקרב נערות, במסגרת מפגש כיתתי, בו שיתפו בנקודת המבט האישית שלהן, המסלול האישי והמקצועי, השאיפות, האתגרים וההצלחות.

'הפורום לחינוך פיננסי' – כאל שותפה בפורום למען הקהילה שמוביל בנק ישראל והפיקוח על הבנקים. הפורום פועל להגברת המודעות הפיננסית של הציבור הרחב במטרה להגביר את האמון במערכת הבנקאית ולהקנות כלים שיסייעו להם בהתנהלות פיננסית נכונה. נציגי כאל, בעלי מומחיות בתחום, מקיימים הרצאות וסדנאות לאוכלוסיות שונות ברחבי הארץ. בשנת 2024 נכחו מעל 200 בני הגיל השלישי בהדרכות שהעברנו בנושא מניעת הונאות דיגיטליות.  

'עמותת זומו – סלונ/נע' - עובדי כאל התנדבו באירוח ובתפעול מיזם האמנות "סלונ/נע" (מבית עמותת "זומו") ביפו לרווחת מפוני עוטף עזה ובהשתתפות אמני ותושבי שכונות יפו (בשת"פ עם המישלמה ליפו/ עיריית ת"א-יפו). בנוסף, העניקה כאל חסות כספית למימון האירוע ואפשרה את הפעלתו.

מעורבות בקהילה

סיוע לנשים נפגעות אלימות – כאל פועלת לקידום מיזמים חברתיים-ערכיים ובמסגרת זו רוכשת החברה עותקים של הספר "מטבח משלהן" - פרויקט ללא מטרות רווח שבו השתתפו נשות אוכל בכירות מתוך מחויבות ליצירת עתיד טוב יותר עבור ילדי ישראל. כל רווחי הספר נתרמים לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, למימון תוכניות החינוך שהאיגוד מקדם למניעת אלימות מינית בקרב ילדים ובני נוער, ולקידום שוויון מגדרי וכבוד הדדי בחברה הישראלית.

פרויקטים התנדבותיים – בנוסף על המיזמים המתמשכים שלעיל, לוקחים עובדי כאל חלק בפרויקטים רבים נוספים הנפרסים לאורך השנה ובהם: רכש מארזים ומשלוחי מנות לחיילים ולחולים, אפיית עוגות לקשישים ולניצולי שואה בבתי דיור מוגן, רכישת תחפושות לילדי פנימייה שהוצאו מבית הוריהם. השנה הצטרפה כאל ליום ההתרמה והשידורים המיוחד (בשיתוף עם קשת 12 ו"אלעל") שכל הכנסותיו הועברו ל"כנפיים של קרמבו" – תנועת הנוער הישראלית המשלבת ילדים ונוער מהחינוך הרגיל והמיוחד, עם ובלי צרכים מיוחדים. במהלך היום נאספו כ-6 מיליון שקלים.

אחריות חברתית כאל במהלך מלחמת "חרבות ברזל"

לאור אירועי ה- 7/10 ובאישור דירקטוריון החברה, הגדילה כאל את תקציב התרומות ב 5 מש"ח שהושקעו בתרומות ובסיוע ללוחמים, תרומות כספיות ותרומות לתושבי עוטף עזה.  עובדי החברה היו שותפים פעילים בבחירת המיקודים ותחומי ההתנדבות. בין הפעילויות שנעשו ניתן לציין:

סיוע באמצעות כרטיסים נטענים - כחלק מהמאמץ לתמיכה בעורף במלחמת "חרבות ברזל", כאל התגייסה ופיתחה פלטפורמה ייחודית המאפשרת לעמותות ולארגונים להנפיק כרטיסי אשראי
חכמים נטענים על בסיס פרטים מינימליים או אנונימיים.. הפרויקט בעל החשיבות הלאומית עלה לאוויר תוך ימים ספורים מתחילת המלחמה וסיפק תוצר וערך עסקי באיכות גבוהה, תוך התבססות ככל הניתן על יכולות קיימות. .כאל איפשרה לעמותות ולארגונים לתרום באמצעות כרטיסי אשראי נטענים, ללא עלות, ובנוסף הוסיפה תרומה של 10% על כל סכום.  

תרומות כספיות וסיוע ללוחמים – רכש תרופות וציוד רפואי ללוחמים בשילוב ארגון "איחוד הצלה", רכש מטענים לטלפונים סלולריים עבור לוחמים ביחידות מובחרות, רכישת ציוד חיוני ללוחמים (בדגש על פנסים, הלבשה תחתונה, שקי שינה), רכישת ציוד לטיפול בכלי נשק ללוחמים בשטח, רכישת מסכות N95 עבור מתנדבי זק"א, חלוקת תלושים לארוחה ל- 50 חיילים מפלוגה בגדוד 882, רכישת 120 בקבוקי כאל שומרי קור וחום לחיילים.

תרומות וסיוע לתושבים המפונים ולעורף – הועברה תרומה כספית של חצי מיליון שקלים למפוני העוטף, תרומה כספים לנט"ל לסיוע לנפגעי טראומה על רקע לאומי, תרומה ל "מעשה ניסים" עבור דיור למפוני העוטף, תרומה לבית השאנטי שטיפל ואירח מפונים מיישובי העוטף, מתן 3 ימי הסעדה ל- 260 מפוני מושב "שוקדה" המתארחים בערד, רכישת מוצרי טואלטיקה וערכות יצירה למפוני העוטף ששוהים בכפר המכביה ובשפיים, רכישת בקבוקים וכוסות שתיה שומרי קור וחום עבור המפונים.

מכשור רפואי ותרומות לשיקום חיילים פצועים – בעקבות המלחמה כאל מימנה ואפשרה רכישת מכשור רפואי ייחודי המעניק טיפול בהפרעת דחק פוסט-טראומטית ובכאבי פנטום עבור המרכז לנוירוכירורגיה תפקודית בית החולים "שיבא". בנוסף, העניקה החברה תרומות לשיקום פצועים בהם לעמותת RESTART, בית לוינשטיין ואחרים. 

פעילות תרומה בחג הפורים – בעקבות המלחמה בחרו עובדי כאל שורה של גופים ועמותות להם העניקו בפורים מארזים ייחודיים שהותאמו ועוצבו במיוחד לבקשותיהם ולצורכיהם. המארזים הועברו בין היתר ליחידות שונות בצה"ל, ארגוני הצלה, עמותות לרווחת פצועים ומשפחות שכולות ועוד.

התנדבות העובדים על חשבון החברה – כאל מאפשרת לכל עובד שחפץ בכך לקבל 5 שעות התנדבות בחודש על חשבון החברה, הן במסגרת אישית והן במסגרת ציוותית.  במסגרת זו יצאו העובדים למגוון פעילויות בהתנדבות: בחקלאות (קטיף עגבניות, קלמנטינות ואפרסמונים), בסיוע למפונים, ובהכנת וניקיון דירות לקראת אכלוסן, התנדבות במחלקות בתי חולים,  התנדבות באריזת מנות קרב לחיילים בבסיסים שונים (צריפין, בה"ד 1), פעילות עם ילדי המפונים במלונות ובאתרים השונים ועוד.

  • תמיכה בספורטאים ישראלים - ערכי חברת כאל ובהם מקצועיות, חיוביות, יושרה והגינות, הינם ערכים המזוהים גם עם הספורט ההישגי. בהתאם לכך, כאל פועלת למען קידום תרבות הספורט בישראל בכלל והספורט ההישגי בפרט, ותומכת בספורטאים ישראלים לאורך דרכם במטרה להגיע להישגים ושיאים חדשים תוך משחק הוגן וברוח ספורטיבית.
    כאל מעניקה חסות לנגה גלר, גולשת רוח וחברה בנבחרת ישראל, בדרכה לאולימפיאדת טוקיו 2020. ההחלטה של כאל ללוות את גלר עולה בקנה אחד עם חזון החברה, המתמקד בהגשמת חלומות, צרכים ורצונות, לצד הזהות המותגית של כאל. במסגרת הענקת החסות, מקבלת הספורטאית הישראלית תמיכה כספית מכאל, המאפשרת לה לפנות את זמנה לאימונים לקראת התחרויות האולימפיות. עד לאחרונה, ליוותה כאל את הג'ודקא ירדן ג'רבי בדרכה למדליה האולימפית, ותמכה בה משלב האימונים, ברגע הזכייה המרגש באולימפיאדת ריו 2016 ועד ההודעה על פרישתה מהספורט.

  • "שיעור אחר" - זו השנה התשיעית בה חברת כאל נתרמת לפעילות עמותת "שיעור אחר", הפועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך ועידוד מעורבות של אזרחים מן המגזר העסקי והציבורי לטובת העשרת תלמידים בבתי הספר. עובדי כאל מגיעים לבתי ספר ומעבירים שיעורים בנושא חינוך פיננסי. בתום הפרוייקט אנו עורכים לתלמידים סיור מעשיר חוויתי בכאל.

  • "סינרגיה" - מנהיגות עוצמתית לצד תרומה לקהילה - מתוך מחשבה שנכון לשלב בין פיתוח מנהלים לתרומה לקהילה, פתחנו את "סינרגיה" - תוכנית המשלבת מנהלים בכירים מכאל כחברים בדירקטוריון ובוועד מנהל של ארגונים חברתיים, בשיתוף ג'וינט ישראל - המכון למנהיגות וממשל. החיבור נעשה בהתאמה שבין הצורך העולה מן הארגון לבין כישורי המנהל המתנדב.

  • מסע ישראלי - כאל לוקחת חלק בפרוייקט "מסע ישראלי" - תוכנית העשרה לחיזוק תחושת השייכות והישראליות, בשיתוף ארגון נכי צה"ל. במסגרת התוכנית, עובדי כאל חווים פעילויות אתגריות ותהליכים קבוצתיים תוך תמיכה ושיתוף נכי צה"ל. המסע רותם את העובדים למעורבות בחיי הקהילה, ומסייע להם בבחינת זהותם האישית.

  • מתן חסויות ורכישת כרטיסים לערבי התרמה - אנו מסייעים לעמותות ולארגונים חברתיים בהענקת חסויות ורכישת כרטיסים לערבי התרמה. כאל שמה דגש על שילוב העובדים בעשייה החברתית ובהתאם לכך, חלק מהתרומות מועברות להשתתפות עובדי החברה בערבי התרמה.

  • עובדי החברה יוזמים למען הקהילה - הדלת בכאל פתוחה בפני כל עובד שמעוניין להציע רעיונות ולהוביל יוזמות חברתיות. החברה מסייעת רעיונית, במתן תקציבים ועוזרת בליווי העשייה עצמה. בין מגוון הפעילויות שהובילו עובדי כאל ניתן למצוא: חלוקת משלוחי מנות לילדים בבתי חולים ובמעונות, השתתפות במסיבות חנוכה בבתי אבות ועוד.

  • רכישת מארזים מעמותות - מעת לעת כאל פועלת לרכישת מארזים מעמותות וארגונים חברתיים שונים, והעברתם לתרומה למען הקהילה.

  • חברות בארגון מעלה - כאל חברה במעלה - ארגון גג של כ-110 חברות מהמובילות במשק הישראלי הפועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית. דירוג מעלה מקנה לחברות כלים לניהול והטמעה של מחויבות חברתית, ומשמש משנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל. בשנת 2018 דורגה חברת כאל בדירוג פלטינה.

תרומה לקהילה ומעורבות עובדים

כחברה הרואה עצמה מחויבת לנתינה לקהילה, כאל משקיעה משאבים רבים לעשייה חברתית למען אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית – משאבים כספיים, המוקצים לעמותות ולארגונים חברתיים, ומשאבים אנושיים המשלבים פעילות התנדבותית של העובדים והמנהלים. לצד זאת, מקדמת החברה מיזמים חברתיים המאפשרים חיבור לליבה העסקית של כאל.
'לרצות ולחלום זה כאל' - בהתאם לחזון העסקי של כאל, השם דגש על הגשמת חלומות, צרכים ורצונות בכל זמן ובכל מקום, יצרנו את פרוייקט 'לרצות ולחלום זה כאל' – תוכנית הדגל של העשייה החברתית בחברה, שמטרתה, בהתאמה לחזון, להגשים חלומות ורצונות של ילדים ונוער בסיכון, חיילים בודדים, קשישים וניצולי שואה. כאל משלבת ידיים עם עמותת 'הרוח הישראלית', הפועלת לצמצום פערים בחברה הישראלית, ומגבשת כל שנה תוכנית עבודה מסודרת להגשמת החלומות והרצונות של חיילים עולים בודדים, קשישים וניצולי שואה ברחבי הארץ וילדים בסיכון החיים בכפרי נוער במוקדים שונים בארץ. עובדים מכל חטיבות החברה מתאחדים לטובת הפרוייקט, ומכניסים את 'רוח כאל' לעשייה חברתית משותפת על ידי הפקת פעילויות מגוונות ומושקעות למען אוכלוסיות היעד כגון: מסיבות בריכה, ארוחות שף, סדנת בישול מקצועית, שיפוץ, הקמת חדרי מחשבים ועוד.

'כאל לתת סיכוי' - מיזם חברתי המחובר לליבה העסקית של כאל ובו שותפים לקוחות כאל, מחזיקי כרטיס האשראי, בתי עסק שונים ועמותת 'ילדים בסיכוי', הפועלת למען ילדים ללא עורף משפחתי. בגין כל עסקה המבוצעת בכרטיס כאל בבתי העסק שהצטרפו למיזם, מוענקת הנחה למחזיק כרטיס האשראי ובמקביל מועברת תרומה לעמותה. באמצעות המנגנון התרומה שיצרה כאל על גבי כרטיס האשראי, העמותה נהנית מתזרים תרומות נדיב המסייע למימון דירות לבוגרי הפנימיות, הענקת מלגות ללימודים אקדמאיים לסטודנטים, תוכניות תעסוקה להשתלבות בשוק העבודה, הכשרה וליווי למיצוי זכויות ועוד.

'עיגול לטובה' - כאל שותפה למיזם החברתי של עמותת 'עיגול לטובה', המבוסס גם הוא על חיבור לליבה העסקית, ומאפשרת לכל מחזיק כרטיס אשראי לעגל כלפי מעלה, לשקל הקרוב, כל עסקה לא עגולה המתבצעת בכרטיס, ולתרום את ההפרש לעמותות נבחרות הקרובות לליבם. כאל פועלת מידי שנה להגדלת מצבת הכרטיסים המעגלים ומתפעלת מנגנונים שונים לעידוד התרומה.

'סינרגיה' - כאל לוקחת חלק בתוכנית 'סינרגיה' - מנהיגות עוצמתית לצד תרומה לקהילה, המשלבת מנהלים בכירים מכאל כחברים בדירקטוריונים של עמותות וארגונים חברתיים. באמצעות ארגון 'הג'וינט' – המכון למנהיגות וממשל, השדרה הניהולית של כאל עוברת הכשרה ומביאה את היכולות הניהוליות העסקיות של המנהלים לפיתוח וניהול עמותות חברתיות. החיבור נעשה בהתאמה בין צורכי הארגון לבין כישורי המנהלים, בהתנדבות מלאה.

'שיעור אחר' - כאל פועלת לשוויון הזדמנויות בחינוך ולוקחת חלק, שנה עשירית ברציפות, בפרויקט של עמותת 'שיעור אחר'. עובדי ומנהלי כאל מגיעים לבתי ספר שבהם לומדים תלמידים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, ומעבירים מערכי שיעור לתלמידים בנושאי חינוך פיננסי, עולם כרטיסי האשראי וכישורי חיים. בתום הפעילות, בסיום שנת הלימודים, מתקיימת 'פעילות שיא' במטה החברה, במסגרתה התלמידים מוזמנים לביקור מעשיר וחווייתי בכאל.

'מסע ישראלי'- כאל פועלת למען נכי צה"ל ומידי שנה עובדי כאל וקבוצת נכי צה"ל, המשויכים למרכזי בית הלוחם ברחבי הארץ, יוצאים יחד למסע ערכי-חברתי להעצמת הישראליות ולהעמקת תחושת השייכות בנקודות ציון משמעותיות. המסע מלווה בסדרה של מעגלי שיח וכחלק מפעילויות אתגריות ותהליכים קבוצתיים, מעניקים עובדי כאל תמיכה וליווי לנכים.

שירותי הצלה ושינוע - כאל תומכת בעמותת 'סביונים', הפועלת למתן סיוע לכל אדם בכל עת, ומעמידה לרשות הכלל שירותי שינוע, הצלה ומתן מענה ראשוני מציל חיים באמצעות רכבי שינוע ואופנוע הצלה, הפעילים 24/6 ללא כל עלות.
אופנוע ההצלה של כאל פועל חמש שנים ברציפות באירועי חירום ומצוקה רבים, ומעניק בחסות כאל סיוע רפואי ראשוני ומהיר. האופנוע מאובזר בציוד עזרה ראשונה דחופה ובמכשיר דפיברילטור, הנותן מענה מקצועי ומציל חיים במקרי דום לב ואירועי מצוקה נשימתית.

רכבי השינוע של כאל ובנק דיסקונט פועלים לשינוע נכים, קשישים, חולים ומוגבלי תנועה, המרותקים לכיסאות גלגלים, לצורך הגעה לטיפולים רפואיים, לאירועים חברתיים או כל מקום אליו הם חפצים להגיע. רכב השינוע הראשון הושק בשנת 2020, בשלהי מגפת הקורונה, וסיפק מענה לנסיעות רבות בערי המרכז לבדיקות קורונה, חיסונים ומרכזים רפואיים. רכב השינוע למחוז צפון הושק בשנת 2022, ומעניק סיוע נרחב לתושבי הצפון הנזקקים לשירות. ברכבים מותקנים אביזרי עזר ומעלון לנכים, והם משרתים את הקהל הרחב במרכז ובצפון הארץ.
פועלים לשבירת מעגל העוני - בשיתוף עם עמותת 'פתחון לב', הפועלת לשבירת מעגל העוני בישראל, עובדי כאל מתגייסים מידי שנה לעשייה התנדבותית של איסוף מוצרי מזון וביגוד יד שניה, המועברים ל'פתחון לב'. הבגדים הראויים מועברים למשפחות נזקקות, ובגדים שאינם שמישים מועברים למפעל מיחזור אשר רוכש אותם לפי משקל. הכסף שמתקבל, מועבר חזרה לעמותה לרכישת סלי מזון למשפחות הנזקקות.
השמשת מחשבים לצמצום פערים דיגיטליים - כאל פועלת לצמצום פערים דיגיטליים בקרב ילדים מאוכלוסיות מוחלשות, ונרתמת להשמשה והכשרה של מחשבים שהיו בעבר בשימוש החברה, ומייעדת אותם לפרוייקט 'מחשב לכל ילד' של רשת החינוך 'עמל'.
סיוע לילדים חולי סרטן ומבני משפחותיהם - כאל נרתמת למען ילדים חולי סרטן ומשפחותיהם, ופועלת לשיפור באיכות חייהם ובקידום איכות הטיפול הרפואי הניתן לילדים בבתי החולים בשיתוף עם עמותת 'חיים'.

סיוע לחולים ומאושפזים - כאל הקימה, בשיתוף עם בית חב"ד במרכז הרפואי שיבא - תל השומר, עגלת עידוד וסיוע למאושפזים במרכז הסרטן בבית החולים. העגלה פעילה לאורך רוב שעות היום וללא עלות, ובחסות כאל מתנדבים מסורים מטעם העמותה מציעים דברי מאכל ושתייה חמה/ קרה למטופלים, המגיעים לטיפולים מתמשכים בבית החולים, ובני משפחותיהם.

עידוד תרומות אלטרואיסטיות - כאל תומכת בעמותת 'מתנת חיים', הפועלת לעידוד תרומות אלטרואיסטיות של כליה, ומסייעת לעמותה בהגברת המודעות הציבורית. באמצעות הענקת חסות לקמפיין העמותה לסדרת סרטים מצולמת של מנהלי מחלקות בבית החולים בישראל, כאל סייעה רבות לגיוס תרומות תוך הגברת החשיפה באופן נרחב ועידוד להשתלות כליה. הקמפיין משודר בבתי החולים, ביוטיוב ובנכסים הדיגיטליים של העמותה.

סיוע לנשים נפגעות אלימות – כאל תומכת בעמותת 'רוח נשית', הפועלת למען נשים נפגעות אלימות, ומסייעת להגברת המודעות לפעילות העמותה באמצעות הענקת חסות לקמפיין העמותה למאבק באלימות כלפי נשים. כאל רואה חשיבות במעורבות העובדים ומשלבת הרצאות בנושא לעובדים, בהשתתפות נציגות העמותה ונשים נפגעות אלימות ביום האישה הבינלאומי וביום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים.

סיוע לנוער בסיכון – כאל תומכת בעמותת 'נירים', הפועלת להשתלבותם של בני נוער בסיכון בחברה הישראלית, ומסייעת לעמותה בהגברת החשיפה הציבורית. באמצעות הענקת חסות לקמפיין העמותה בתשדירים טלוויזיוניים ובאמצעים דיגיטליים, כאל תרמה רבות לגיוס תרומות עבור הפעילות החינוכית-טיפולית שמפעילה העמותה למען בני נוער שנשרו ממסגרות חינוך מסורתיות.

תמיכה בהשכלה גבוהה – כאל תומכת בקידום שוויון הזדמנויות בקרב סטודנטים וסטודנטיות ומקצה משאבים לעידוד השכלה גבוהה בתחומים שבליבת העשייה של כאל. באמצעות הענקת מלגות על בסיס מצב סוציו-אקונומי לצורך מימון שכר הלימוד, החברה מאפשרת לצעירים וצעירות מאוכלוסיות מוחלשות לסיים את לימודיהם בהצלחה.

סיוע לשיקום יערות הארץ – כאל פועלת לעשייה חברתית-סביבתית, ותומכת בפעילות 'קרן קימת לישראל' (קק"ל) לשיקום היערות. החברה רותמת את העובדים להתגייסות לשיקום יערות הארץ שנפגעו כתוצאה משריפות, ומעודדת אותם למעורבות סביבתית.

מתן חסויות ורכישת כרטיסים לערבי התרמה - כאל מסייעת לעמותות ולארגונים חברתיים בהענקת חסויות ורכישת כרטיסים לערבי התרמה, ומשלבת בהם את עובדי החברה הנרתמים לעשייה החברתית של כאל.

עובדי החברה יוזמים למען הקהילה - דלתות החברה פתוחות בפני כל עובד ועובדת המעוניין/ת להציע רעיונות ולהוביל יוזמות חברתיות. כאל מסייעת בקידום רעיונות במתן תקציבים ובליווי העשייה עצמה. בין מגוון הפעילויות שהובילו העובדים ניתן למנות: מסיבות חנוכה לקשישים, ביקור חולים בבתי חולים, חלוקת ציוד לימודי למשפחות נזקקות, איסוף תחפושות לילדים נזקקים, תרומת ריהוט לחיילים בודדים, חלוקת נרות חנוכה לקשישים וחולים ועוד.

עידוד לרכישת מארזים מעמותות - כאל פועלת מידי שנה לרכישת מארזים ומשלוחי מנות מעמותות וארגונים חברתיים שונים.