קונים באתרי אינטרנט בינלאומיים? טסים לחו"ל?

סידרנו לכם הטבה מיוחדת: 3 תשלומים ללא ריבית על הקניות באתרי אינטרנט בינלאומיים ועל ההוצאות בחו"ל הנעשות במט"ח.
כל מה שצריך לעשות זה להירשם מראש לקבלת ההטבה - וזהו!

המבצע בתוקף עד 31/12/2040. כפוף לתנאים המלאים בהצטרפות.

המבצע יעודכן בכרטיס עד 24 שעות לאחר ההצטרפות. במהלך תקופת המבצע העסקות שיבוצעו בהתאם לבחירותיך, ידחו למועד החיוב הקרוב ויפרסו ל 3- תשלומים ללא ריבית. במקרים בהם עסקות חו"ל אינן מחויבות בכרטיסך באופן מידי, פריסת עסקות ל-3 תשלומים תחל לאחר מועד הדחייה, בהתאם לתנאי כרטיסך. במידה ובחרת לצרף למבצע "קניות באינטרנט", יפרסו כל העסקות במט"ח שיבוצעו במט"ח באתרי אינטרנט בינלאומיים שמקורם בחו"ל וכן עסקאות טלפוניות במט"ח בבתי עסק בינלאומיים שמקורם בחו"ל. במידה ובחרת לצרף למבצע "קניות בחו"ל", יכללו רק עסקות בהן כרטיס האשראי מחויב פיזית במט"ח בקופת בית העסק ולא יכללו עסקות בהן מספר כרטיס האשראי הוקלד באופן ידני. לאחר סיום המבצע, העסקות שביצעת בתקופת המבצע ימשיכו להיפרע בתשלומים. כל עסקה חדשה שתבוצע לאחר סיום המבצע תחויב בתשלום אחד ובהתאם לתנאי הכרטיס. העסקות שייפרסו יתפסו מקום במסגרת האשראי. ניתן לצרף לשירות את כל סוגי הכרטיסים וכל המותגים המונפקים על ידי כאל, למעט  כרטיסים מסוג: Prepaid, זכותי, צעיר, כרטיסים לחיוב מידי, כרטיסים בנקאיים של בנק לאומי וכרטיסים אשר משויכים או ישויכו לחשבון מט"ח. כאל רשאית לשנות או לסיים את תנאי השירות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אולי גם זה יעניין אותך