קונים באתרי אינטרנט בינלאומיים? טסים לחו"ל?

סידרנו לכם הטבה מיוחדת: 3 תשלומים ללא ריבית על ההוצאות בחו"ל ועל הקניות באתרי אינטרנט בינלאומיים

כל מה שצריך לעשות זה להירשם מראש לקבלת ההטבה - וזהו!

המבצע בתוקף עד 31/12/2019. כפוף לתנאים המלאים בהצטרפות.

המבצע יעודכן בכרטיס עד 24 שעות לאחר ההצטרפות. במהלך תקופת המבצע העסקות שיבוצעו בהתאם לבחירותיך, ידחו למועד החיוב הקרוב ויפרסו ל-3 תשלומים ללא ריבית. במקרים בהם עסקות חו"ל אינן מחויבות בכרטיסך באופן מידי, פריסת העסקות ל-3 תשלומים תחל לאחר מועד הדחייה, בהתאם לתנאי כרטיסך. במידה ובחרת לצרף למבצע "קניות באינטרנט", יפרסו כל העסקות במט"ח שיבוצעו באינטרנט ומקורן בחו"ל וכן עסקות טלפוניות במט"ח, לרבות תשלום באמצעות PayPal. במידה ובחרת לצרף למבצע "קניות בחו"ל", יכללו רק עסקות בהן כרטיס האשראי מחויב פיזית במט"ח בקופת בית העסק ולא יכללו עסקות בהן מספר כרטיס האשראי הוקלד באופן ידני. לאחר סיום המבצע, העסקות שביצעת בתקופת המבצע ימשיכו להיפרע בתשלומים. כל עסקה חדשה שתבוצע לאחר סיום המבצע תחויב בתשלום אחד ובהתאם לתנאי הכרטיס. העסקות שייפרסו יתפסו מקום במסגרת האשראי. ניתן לצרף לשירות את כל סוגי הכרטיסים וכל המותגים המונפקים על ידי Cal, למעט כרטיסים מסוג: Prepaid, זכותי, צעיר, כרטיסים לחיוב מידי וכרטיסים אשר משויכים או ישויכו לחשבון מט"ח. Cal רשאית לשנות או לסיים את תנאי השירות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.