אחריות סביבתית

כחלק בלתי נפרד מפועלה בתחום האחריות התאגידית, כאל פועלת לשמירת איכות הסביבה וליישום עקרונות פיתוח בר קיימא מתוך אחריות, הגינות ושקיפות המהווים בסיס לפעילותה. כפועל יוצא, קבעה לעצמה החברה עקרונות סביבתיים המשקפים את תפיסת כאל בתחום האחריות הסביבתית:

 • כאל רואה עצמה מחויבת לזהות את היבטי הסביבה הרלוונטים לתחומה, ותכלול שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות בשאיפה לצמצם השפעות סביבתיות שליליות העלולות לנבוע מהשירותים הניתנים על ידה.
 • כאל מכירה בחשיבות מערכת ניהול סביבתית שתתרום להתייעלות וחיסכון במשאבים, תוך ניהול מדדים והצבת יעדים שנתיים ברורים.
 • כאל שואפת להגביר את פעילויותיה למען איכות הסביבה, ופועלת כל העת לשיפור ביצועיה הסביבתיים. כתאגיד עזר בנקאי, השפעותיה הסביבתיות הישירות של החברה נובעות מצריכת חומרים משרדיים ובראשם חשמל, נייר וקרטון, פלסטיק וציוד אלקטרוני, לכן ממקדת כאל את מאמציה בניהול, מדידה וניטור, מחזור, חיסכון והתייעלות בתחומים אלו.
 • כאל רואה עצמה מחויבת לפעול בשקיפות עם כלל מחזיקי העניין של החברה בנושאי אחריות סביבתית.
 • כאל דוגלת בטיפוח מודעות ואחריות לשמירה על הסביבה בקרב עובדיה, ומעודדת דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות אשר יבטיחו תנאי עבודה ידידותיים לסביבה.
 • כאל שואפת להקנות יתרוןבבחירת ספקי שירותים המחויבים לשמירה ולהגנה על הסביבה ולמחויבות חברתית במוצריהם ו/או בשירותיהם.

הפעולות שננקטות לטובת יישום העקרונות

 • כאל מקפידה לעמוד בכל הדרישות, החוקים והתקנות בנושאי איכות הסביבה בכל מקום שבו היא פועלת.
 • כאל מנצלת ככל האפשר אור טבעי להארת משרדים, ובכל תכנון של מתחמים או אתרי פעילות חדשים נעשה שימוש בחומרים שאינם פוגעים בסביבה.
 • כאל מבצעת בקרה סביבתית הכוללת מדידה וניטור של קרינה במבני החברה. מתבצע ניטור שוטף של סביבת העבודה, לרבות סקרי שהייה וסקרי קרינה הנערכים ע"י חברות חיצוניות בלתי תלויות מידי שנה בכלל מתחמי החברה בפריסה ארצית.
 • צמצום צריכת נייר - החל משנת 2015, כאל מעודדת את לקוחותיה לקבל את דפי הפירוט החודשיים במייל במקום בדואר. נכון לסוף שנת 2019, 50% מדפי הפירוט של לקוחות החברה משויכים לשירות CalMail ומועברים כדפי פירוט דיגיטליים במייל. כאל הפחיתה גם את צריכת הנייר של טפסי הנפקה ללקוחות בעת הצטרפות למועדונים או מסירת כרטיס אשראי, ומאפשרת חתימה דיגיטלית על גבי טאבלטים. בכאל מותקנות "מדפסות חכמות" המחייבות את עובדי החברה בהעברת כרטיס עובד לצורך משיכת הדפסות.
 • מחזור פסולת נייר - כאל מבצעת באופן שוטף מחזור נייר וקרטון המהווה החלק הארי של פסולת החברה.
 • צמצום צריכת פלסטיק - הוארך התוקף של חלק מכרטיסי האשראי המונפקים לחמש שנים.
 • מחזור פלסטיק - כאל מבצעת מידי שנה גריסה מסודרת של עודפי כרטיסי פלסטיק או כרטיסים פגומים המועברים למחזור.
 • גריטת פסולת אלקטרונית - כאל מעבירה למחזור כמויות גבוהות של פסולת אלקטרונית מידי שנה.
 • צמצום צריכת דלק - צי הרכב של החברה הוחלף במהלך השנים האחרונות וכולל כיום מכוניות בעלות מנועים קטנים שהן חסכוניות בצריכת הדלק ופחות מזהמות. כאל ביטלה השנה את מערך ההסעות לעובדים, ומעודדת שימוש בתחבורה הציבורית במטרה לצמצם את השימוש בכלי רכב פרטיים.
 • צמצום צריכת חשמל - כאל מפעילה מערכת בקרה אוטומטית שתפקידה לאתר מקורות חשמל שהושארו דלוקים כגון חשמל ומיזוג אוויר, ומתבצע כיבוי אוטומטי למערכות אלו בשעות בהן החברה לא במתכונת עבודה רציפה.
 • צמצום המדרך הפחמני - אחת לשנה, כאל מצפה את גגות המבנים שבבעלותה בחומר איטום לבן התורם להפחתת התחממות הבניינים בחודשי הקיץ ולחסכון בצריכת האנרגיה הדרושה למיזוג.
 • הקמת קמפוס דיסקונט – בניין כאל נבנה בימים אלו במסגרת קמפוס קבוצת דיסקונט. הקמפוס מיועד לאכלס את מטה בנק דיסקונט, מטה בנק מרכנתיל וחברת כאל. הקמפוס מתוכנן על פי תקנים סביבתיים מחמירים תוך התבוססות על עקרונות בנייה ירוקה והסמכת הפרויקט לפי דירוג LEED V4 של המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה. בקמפוס ישולבו מערכות מתקדמות לחסכון אנרגטי ניכר ולצמצום פליטות הפחמן הדו-חמצני.