"Cal לתת סיכוי" מקנה ללקוחות Cal המשוייכים לתוכנית הנחות במעמד החיוב במגוון בתי עסק ברחבי הארץ.
במקביל, בכל עסקה המבוצעת בכרטיס בבית עסק המשוייך לתוכנית, בית העסק מעניק תרומה לעמותת "ילדים בסיכוי".

לרשימת בתי העסק

בכפוף לתקנון