צפייה במידע על כל הכרטיסים שלך גם דרך אתר הבנק

מהיום אפשר לצפות במידע על החיובים גם של הכרטיסים החוץ בנקאיים שלך, דרך אתר הבנק.
בשביל לצפות במידע אנחנו צריכים את האישור שלך.

מה יוצג באתר הבנק?
✓ מידע על סכום החיוב האחרון והקרוב עבור כל הכרטיסים של כאל המשוייכים לחשבון (בנקאיים וחוץ בנקאיים)
✓ עבור כרטיסיך החוץ בנקאיים יתווסף מעבר ישיר מאתר הבנק לאתר של כאל ללא הזדהות נוספת (לצורך מידע מפורט)

באתר כאל ובאפליקציית כאל ניתן לצפות בכל המידע ולבצע פעולות
✓ מידע מפורט על כל הכרטיסים שהונפקו על ידי כאל (החוץ בנקאיים וגם הבנקאיים)
✓ ביצוע פעולות כגון: חסימת כרטיס שאבד או נגנב, שינוי מועד חיוב, צפייה בקוד הסודי, בקשת הלוואה ועוד
✓ וואטסאפ עם נציג שירות לכל שאלה או בעיה

אז מה עכשיו?
• בלחיצה על הכפתור, לאחר הזדהות נעביר אותך למסך הגדרות ופרופיל
• גוללים לחלק של ״בנקאות פתוחה״, לוחצים על החץ הקטן ליד ״ניהול המידע הפיננסי שלך״
• לוחצים עם ״צפייה במידע באתר הבנק״

לעמוד הגדרות

להצטרפות / להסרה

נעביר אותך למסך "הגדרות ופרופיל", ההצטרפות/ הסרה נמצאות באזור "בנקאות פתוחה", בלחיצה על החץ השמאלי הקטן ליד "ניהול המידע הפיננסי שלך"