כדי לצפות בסכום החיוב האחרון ובסכום החיוב הקרוב, גם דרך אתר הבנק שלך, נצטרך ממך אישור.
המידע המוצג באתר הבנק הוא עבור כל הכרטיסים החוץ בנקאיים בחשבון הבנק.
לאחר הזדהות קצרה אפשר לבחור את חשבון הבנק לצירוף או הסרה מהשירות.

חשוב לדעת:
באתר של הבנק יוצג מידע חלקי על השימוש שעשית באמצעי התשלום.
כדי לקבל את כל המידע על כרטיסי כאל, אנחנו מזמינים אותך להיכנס לאתר כאל או לאפליקציית כאל.

להצטרפות / להסרה