חברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל בע"מ) נוסדה בשנת 1979 על ידי בנק לאומי ובנק דיסקונט וכיום בבעלות משותפת של בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%).
חברת Cal מעסיקה כיום למעלה מ-1,500 עובדים במשרדיה בגבעתיים.

רן עוז

רן עוז, יו"ר דירקטוריון Cal, הינו בעל ניסיון עשיר בתפקידי ניהול בכירים בתחומים מגוונים במגזר הפיננסי והטכנולוגי.

החל מאפריל 2018 מכהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון Cal, בנוסף לתפקידו כיו"ר דירקטוריון דיסקונט קפיטל אליו מונה ב-2014. טרם מינוי כיו"ר Cal, כיהן במשך שלוש שנים כסמנכ"ל בכיר וראש החטיבה לשווקים פיננסיים בבנק דיסקונט.

לפרטים נוספים >

לוי הלוי

לוי הלוי, מנכ"ל Cal, הינו בעל ניסיון עשיר בתפקידי ניהול בכירים בתחומי הטכנולוגיה והפיננסים.

החל מיוני 2018 מכהן בתפקיד מנכ"ל Cal. טרם מינויו, כיהן במשך ארבע שנים כסמנכ"ל ומנהל חטיבת טכנולוגיות ותפעול בבנק דיסקונט. במהלך כהונתו, היה שותף מרכזי לגיבוש ויישום התוכנית האסטרטגית של דיסקונט והוביל את הטרנספורמציה הדיגיטלית של הבנק.

לפרטים נוספים >

אורי שוקר

סמנכ"ל, ראש חטיבת אשראי ושותפים

אחיה פריד

סמנכ"ל, ראש חטיבת שירותי תשלום

אירנה פורטניק

סמנכ"ל, ראש חטיבת טכנולוגיות ותפעול

אלכס בלטוש

סמנכ"ל, ראש חטיבת ניהול סיכונים

ברק נרדי

סמנכ"ל, ראש חטיבת אסטרטגיה ומשאבים

קרן ארבל-אברמסון

סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית, ראש חטיבת הייעוץ המשפטי

שאול מזרחי

סמנכ"ל, חשבונאי ראשי, ראש חטיבת החשבות