רוצה לקבל כרטיסי בונוס חינם?

לקוחות כאל יכולים לצבור נקודות טיסה למועדון הנוסע המתמיד של אל על בחברת כאל. על מנת לצבור נקודות טיסה, כל שעליכם לעשות הוא לשייך את כרטיסכם לתוכנית. לאחר ההצטרפות לתוכנית, צבירת נקודות הטיסה תתבצע בכרטיס באופן אוטומטי.


מהו יחס הצבירה?*

מרגע ההצטרפות לתוכנית בחברת כאל יחס הצבירה הינו:

סוג כרטיס יחס המרה
ויזה / מסטרקארד בינלאומי 1,750 ₪ = 50 נקודות מתמיד
ויזה / מסטרקארד עסקי 1,750 ₪ = 50 נקודות מתמיד
ויזה / מסטרקארד זהב 1,750 ₪ = 50 נקודות מתמיד
ויזה / מסטרקארד זהב עסקי 1,750 ₪ = 50 נקודות מתמיד
ויזה / מסטרקארד פלטינום 750 ₪ = 50 נקודות מתמיד

*הנקודות יצברו החל מסכום של 201 ₪ בכרטיס בחודש, בהתאם למועדי החישוב המפורטים בתקנון. מובהר כי לא יוענקו נקודות בגין 200 ₪ הראשונים בכרטיס בכל חודש.


איך מצטרפים לתוכנית?

 • תנאי להצטרפות לתוכנית הינה חברות במועדון הנוסע המתמיד של אל על
 • להצטרפות למועדון הנוסע המתמיד של אל על יש להיכנס לאתר אלעל ולקבל מספר חבר (ההצטרפות כרוכה בתשלום חד פעמי שנגבה ישירות ע"י אל על)
 • לאחר שיש ברשותכם מס' חבר מועדון הנוסע המתמיד, כל שנותר הוא רק להתקשר לשירות לקוחות בחברת כאל בטלפון: 03-5726444, ולשייך את כרטיסי הויזה / מסטרקארד שברשותכם הרשאים להשתתף בתוכנית, לתוכנית הצבירה בכאל
 • החל מרגע הצטרפותך לתוכנית, נקודות הטיסה שייצברו לזכותכם ירשמו על כרטיסכם ברישומי חברת כאל 
 • מידע על מספר הנקודות שצברתם לכרטיסכם בחברת כאל יופיע לנוחותכם בדפי הפירוט החודשיים, באתר או באפליקציה בתוך עמוד הגדרות פרטי הכרטיס 

איך מעבירים לאל על את נקודות הטיסה שנצברו?


נקודות שחשוב לדעת!

החל מיום 1.9.2023 במסגרת שינוי בתכנית מועדון הנוסע המתמיד, ערכן של הנקודות עודכן כך שכל נקודה בתכנית הקודמת שווה 50 נקודות בתכנית החדשה. בהתאמה, יתרת הנקודות שנצברו בחשבונך עד מועד השינוי הוכפלה ב-50 במועד זה. למידע ופירוט על כל השינויים בתכנית מועדון הנוסע המתמיד יש לפנות לאתר אל על בכתובת https://www.elal.com/heb/frequent-flyer/ffp-changes-new

 • ניתן לשייך את כל כרטיסי ויזה / מסטרקארד של כאל שברשותכם הרשאים להשתתף בתוכנית
 • צבירת הנקודות הינה לכרטיס, ויחס הצבירה נקבע על פי סוג הכרטיס
 • השיוך לתוכנית הינו אישי בלבד. כלומר, תוכלו לשייך רק את כרטיסי ויזה / מסטרקארד של כאל הרשומים על שמכם למס' החבר האישי שלכם בנוסע המתמיד
 • השיוך לתוכנית הצבירה והעברת נקודות טיסה לאל-על הינה בחינם
 • תוקף הנקודות
  בסופה של כל שנה קלנדרית, יהיה עליך להעביר לחשבונך באל על את הנקודות שצברת, עד לסופו של הרבעון הראשון של השנה העוקבת (לדוגמא: נקודות שנצברו עד ל- 31.12.2023, יהיה אפשר להעביר עד ל-31.3.2024) נקודות שלא יועברו לחשבונך בחברת אל על, ימחקו ולא תינתן כל תמורה בגינן.

הערה - חיובים בגין תשלומים למוסדות המדינה על שלוחותיה (לרבות מיסים, אגרות קנסות והיטלים, הרשות השופטת, רשות השידור), עיריות, תאגידי מים, ביטוח לאומי, חברת החשמל לישראל בע"מ, דמי חבר, עמלות למיניהן, חיובים בגין ריבית, משיכות מזומנים בארץ ובחו"ל, עסקות חלפנות כספים ותוכניות אשראי למיניהן, כדוגמת הלוואת אקספרס, פריסת החיוב החודשי וכד', אינם מוגדרים כעסקה לצורך עניין זה, ולפיכך לא יזכו בנקודות טיסה. תקנון התוכנית

לתשומת לבכם, ללא שיוך כרטיסך לתוכנית בחברת כאל, לא יהיה ניתן לצבור נקודות טיסה לאל-על. בכפוף לתקנון התוכנית. לחברת כאל הזכות לשנות, לגרוע או להפסיק את מתן ההטבה או לשנות את יחס ההמרה בכל עת. חברות במועדון הנוסע המתמיד של אל על כרוכה בתשלום חד פעמי בחברת אל על.