עורך דין? הצטרף למועדון עורכי הדין של כאל

מועדון עורכי דין מעניק לעורכי דין ולבני / בנות זוגם כרטיס מועדון המשמש ככרטיס אשראי לכל דבר

לפרטים נוספים התקשרו לטלפון: 03-5726444.

 

דמי כרטיס לכרטיס אשראי ועמלות אחרות הם על פי מדיניות חברת כאל / דיינרס קלוב ו/או הבנק המנפיק לפי העניין. לחברת כאל/ דיינרס קלוב ו/או לבנק המנפיק שמורה הזכות לשנות את ההטבות והתנאים ללא הודעה מוקדמת. ההצטרפות בכפוף לאישור חברת כאל / דיינרס קלוב ו/או הבנק המנפיק. לפי העניין.