כאל מעניקה לבעלי כרטיס Visa Infinite ובני משפחתם ביטוח נסיעות מורחב לחו"ל מבית *PassportCard

הביטוח המורחב מאפשר למחזיק הכרטיס, לבן או בת זוגו ולילדים עד גיל 25 לקבל שירות רפואי בחו"ל ללא מימון, ובנוסף, נותן עוד מגוון שירותים:

  • CASHLESS, הכרטיס המגנטי של PassportCard, ישלם את החשבון הרפואי בשבילך! אין צורך לשלם לשירות הרפואי מכספך, חוסך את הצורך למלא טפסים לקבלת החזר, וכמובן חוסך המתנה להחזר כספי מחברת הביטוח
  • לא תהיה כל השתתפות עצמית בכל מה שקשור בהוצאות רפואיות, בכפוף לתנאי הכרטיס
  • מוקד שירות הלקוחות של PassportCard זמין 24/7 וידאג ללוות ולסייע בכל תהליך

המוקד זמין בטלפון:  972-98920930+

* בכפוף לפוליסה ולתנאים המופיעים בה

תנאים נוספים

לתשומת ליבכם, מלבד הכיסוי הרפואי הכלול בתוכנית הבסיסית, תוכנית הביטוח למחזיקי הכרטיס ובני משפחותיהם כוללת גם את ההרחבות הבאות: (הרחבות שאינן מופיעות ברשימה מטה לא נכללות בתוכנית) כיסוי לחבות כלפי צד ג' (פרק 4) כסוי לאיתור וחילוץ (פרק 5) כיסוי לאובדן או גניבה של כבודה (פרק 6) כיסוי לקיצור או ביטול נסיעה מסיבות רפואיות בלבד (פרקים 7 ו-8 בהתאמה) כיסוי להחמרת מצב רפואי קיים (פרק 10) כיסוי להריון (פרק 11) כיסוי לספורט אתגרי (פרק 12) כיסוי לספורט חורף (פרק 14) כיסוי לגניבת מחשב נייד/טאבלט עד 750 $ (פרק 15) כיסוי לגניבת מצלמה עד 750 $ (פרק 17) פיצוי בגין מוות או נכות מתאונה בחו"ל (פרק 20)

כרטיס ה-PassportCard ישלח לביתך ישירות ע”י חברת PassportCard כ-30 יום מרגע הנפקת כרטיס ה-Visa Infinite. שמחים לעדכן שלאחר כניסת תכנית החיסון מפני קורונה בישראל, הפוליסה השנתית ללקוחותVisa Infinite  תמשיך במתכונתה המקורית ללא צורך בהודעה מראש לפני כל נסיעה. החל מה-21.3.21, הכיסוי הביטוחי לנוסעים לארה"ב יינתן אם במועד הנסיעה תהיו מוגדרים כמחוסנים מפני קורונה לפי הגדרות משרד הבריאות, או שאתם אוחזים באישור רשמי על החלמה ופטור מחובת בידוד שהינו בתוקף לכל אורך תקופת הנסיעה. ייתכן ותתבקשו להציג את האישורים הנ"ל לפני נציגי PassprtCard  כדי לאשר את הכיסוי הביטוחי . ילדים עד גיל 16 הנוסעים לארה"ב עם הוריהם פטורים מחובת חיסון/אישור החלמה.

הביטוח לא כולל הוצאות על ביטול נסיעה, בידוד או החזר הוצאות על הארכת שהייה בחו"ל עקב המגיפה שאינן רפואיות (לדוגמא: סגר, בידוד, סגירת נתב"ג וכיו"ב). לתשומת ליבך, עמידה בתנאים הנ"ל מהווים תנאי מהותי למתן הכיסוי הביטוחי בארה"ב. הליך החיתום הרפואי ללקוחות שמלאו להם 80 ומעלה ולקוחות עם מחלות רקע יימשך כסדרו. אנו ממליצים לעיין בפוליסה באתר PassportCard . אנחנו בכאל שמחים לכסות את התשלום עבור הפוליסה כשירות עבורכם. הכיסוי הביטוחי ופוליסת הביטוח הם באחריות PassportCard בלבד.