Family365

נותן לך יותר מבצעים והטבות

הטבות למחזיקי הכרטיס


הנחות ומבצעים בלעדיים
מחזיקי כרטיס האשראי Family365 נהנים מהנחות וממבצעים בלעדיים ברשתות המועדון:

שוק מהדרין מקבוצת יינות ביתן

יינות ביתן

המשביר לצרכן

קשרי תעופה

צומת ספרים

מגה בעיר

החזרים של עד 3% בקנייה ברשתות המועדון
בקניה באחת מרשתות המועדון: המשביר לצרכן, שוק מהדרין, צומת ספרים, יינות ביתן וקשרי תעופה תקבלו החזר של 3%*

מתנת הצטרפות למזמיני כרטיס Family 365


50 במתנה למימוש ברשתות המועדון*
75 במתנה בקנייה הראשונה עם הכרטיס באחת מרשתות המועדון*

להזמנת הכרטיס

 הטבות נוספות למחזיקי כרטיס Family 365


שוברים דיגיטליים למגוון רשתות

משלמים בשוברים הדיגיטליים מהנייד ונהנים מהנחות במגוון רשתות!

לפרטים נוספים

הטבות מיוחדות בחנות החוויות

הטבות ממגוון רחב של עולמות מחכות לכם בחנות החוויות של כאל: קולנוע, ארוחות בוקר, אטרקציות, הצגות ילדים

לחנות החוויות

חבילת חו"ל

הטבות לפני ואחרי הטיסה, ביטוח נסיעות, פריסת החיוב הצפוי בחו"ל ועוד הפתעות לטסים

לפרטים נוספים

מידע כללי על הכרטיס


דמי כרטיס: ללא דמי כרטיס במשך 6 חודשים מיום הנפקת הכרטיס*

סוג הכרטיס: Visa

הלוואות ואשראי


הלוואה מותאמת אישית, שתועבר ישירות לחשבון הבנק שלכם 

תוכנית המאפשרת לכם לקבוע מראש את גובה החיוב החודשי בכרטיס

מסלול המאפשר לכם לבחור את סכום החיוב בכרטיס בכל חודש מחדש

איך מצטרפים?


1. לוחצים על הכפתור הירוק
'להזמנת כרטיס'

2. ממלאים פרטים

3. מקבלים את הכרטיס החדש עם שליח.
תתחדשו!

להזמנת הכרטיס

תנאים נוספים


(1) הנפקת כרטיס Family 365 והטבות המועדון

הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון באתר המועדון. הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף בלבד. ניתן להנפיק רק כרטיס אחד של מועדון Family365 תחת תעודת זהות אחת. חברת כאל ומועדון Family365 רשאים לסיים ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, המבצעים וההטבות. עלון הקופונים שנשלח מדי חודש ניתן למימוש ברשת בה הונפק הכרטיס בלבד. הנפקת כרטיס Family365 תתאפשר רק לאחר הצטרפות למועדון Club365. ניתן להצטרף למועדון Family365 בסניפי רשת המשביר לצרכן או יינות ביתן. החזרים של עד 3% בקנייה ברשתות המועדון - ההחזרים יינתנו כהמחאה שתישלח ללקוח אחת לרבעון, עם דפי הפירוט של החיוב החודשי בכרטיס. מימוש המחאת ההחזר בבתי העסק המצוינים על גביה. החל מתאריך 31.01.20 רשת צומת ספרים לא תשתתף בתכנית המועדון למתן הטבות לחברי המועדון ולא ניתן יהיה לממש המחאות מועדון ולצבור החזר כספי ברשת.

(2) מתנת הצטרפות

50 ₪ במתנה למימוש ברשתות המועדון - לאחר הזמנת כרטיס Family365 באינטרנט או במוקד כאל, יישלח לבית הלקוח שובר הטבה בשווי 50 ₪ למימוש ברשת הנבחרת - הרשת בה הצטרף הלקוח לכרטיס. 75 ₪ במתנה בקנייה הראשונה עם הכרטיס - ההטבה בשווי 75 ₪ תינתן בעת ביצוע רכישה ראשונה בכרטיס Family365 ברשת בה הצטרף הלקוח לכרטיס. התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות לכרטיס Family365 ובכפוף לתקנון המועדון.

(3) דמי כרטיס

יינתן פטור מדמי כרטיס במשך 6 החודשים הראשונים מיום הנפקת הכרטיס, וזאת בתנאי שמדי חודש במהלך חודשים אלה תתבצע בכרטיס עסקה של 1 ₪ לפחות. אם לא תתבצע עסקה כאמור, ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. החל מהחודש השביעי להנפקת הכרטיס ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. דמי חברות במועדון Club365 - הצטרפות למועדון Club365 כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 100 ₪ לבית אב. מצטרפים חדשים למועדון Club365 ברשתות יינות ביתן בלבד זכאים לפטור מתשלום דמי חבר שנתיים וכן להטבות חברי מועדון ברשתות Club365 למשך 12 חודשים בלבד ממועד הנפקת כרטיס Family365. לאחר תקופה זו, לא יהיו זכאים ליהנות מהטבות רשתות Club365, אלא בכפוף לתשלום דמי חבר שנתיים, כקבוע בתקנון Club365.

מתנת הצטרפות

כל התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות לכרטיס האשראי Family365 ובכפוף לתקנון המועדון.