Cal365 VIP

נותן לך יותר מבצעים והטבות

הכרטיס שחותך לך בהוצאות!


  • צבירה של עד 15% החזר כספי ברשת המשביר

  • מתנה למצטרפים: עד 200 ₪ למימוש ברשת המשביר

  • מבצעים משתנים בלעדיים ברשת המשביר

  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

Family365

כרטיס 365

הכרטיס שחותך לך בהוצאות!

  • צבירה של עד 15% החזר כספי ברשת המשביר
  • מתנה למצטרפים: עד 200 ₪ למימוש ברשת המשביר
  • מבצעים משתנים בלעדיים ברשת המשביר
  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

מתנות הצטרפות


מתנת הצטרפות עד ₪200
למימוש ברשת המשביר

CASHBACK של עד 15%
בכל מחלקות הרשת

הנחות ומבצעים משתנים


מחזיקי כרטיס האשראי Cal365 VIP נהנים מהנחות וממבצעים משתנים ברשת המשביר

ובנוסף - עד 15% החזר כספי בקנייה ברשת המשביר*

עוד דברים שחשוב לדעת


שאלות ותשובות


האם אפשר להשתמש בכרטיס ברגע שהוא מגיע?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקות?

תנאים נוספים


הנפקת כרטיס Cal365 VIP והטבות המועדון
הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון באתר המועדון. הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף בלבד. ניתן להנפיק רק כרטיס אחד של מועדון Cal365 VIP תחת תעודת זהות אחת. חברת כאל ומועדון Cal365 VIP רשאים לסיים ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, המבצעים וההטבות. הנפקת כרטיס Cal365 VIP תתאפשר רק לאחר הצטרפות למועדון Club365 בסניפי המשביר לצרכן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ.

צבירת נקודות
בכל קנייה ברשת משביר צוברים עד 15%* נקודות Cashback למימוש ברשת המשביר. *שיעור הצבירה משתנה בין המחלקות במשביר. התנאים בכפוף לתקנון המועדון ולמסמכי ההצטרפות. לבדיקת סטטוס נקודות Cashback יש להיכנס לאתר.

מתנות הצטרפות
עד 200 ₪ מתנות הצטרפות, כמפורט להלן: עם הנפקת הכרטיס, הלקוח יקבל שובר בשווי 50 ש"ח למימוש ברשת המשביר בלבד (להלן: "שובר"). הלקוח יקבל עד 50 ש"ח הנחה סה"כ בקנייה ברשת המשביר, בעסקאות שיבוצעו בשלושת החודשים ממועד ההנפקה. המתנה תוענק כהנחה במעמד החיוב. צבירה של 100 נקודות Cashback להמחאת המועדון ללקוחות שיבצעו עסקאות בסך של 500 ש"ח ומעלה בכרטיס תוך 3 חודשים ממועד הנפקת הכרטיס.

דמי כרטיס
יינתן פטור מדמי כרטיס במשך 6 החודשים הראשונים מיום הנפקת הכרטיס, וזאת בתנאי שמדי חודש במהלך חודשים אלה תתבצע בכרטיס עסקה של 1 ₪ לפחות. אם לא תתבצע עסקה כאמור, ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. החל מהחודש השביעי להנפקת הכרטיס ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. דמי חברות במועדון CAL 365 vip - הצטרפות למועדון CAL 365 vip כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 100 ₪ לבית אב.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, לשם בחינת הקצאת אשראי חדש/הלוואה, חברתנו פונה ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי.
לשכת האשראי פונה לצורך כך לקבלת מידע ממערכת נתוני אשראי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

إشعار حول الحصول على مؤشر ائتمان
لمعلوماتك، ومن أجل فحص تخصيص ائتمان/قرض جديد، تتوجه شركتنا إلى مكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان.
ولهذا الغرض، يتوجه مكتب الائتمان بطلب للحصول على معلومات من نظام البيانات الائتمانية لبنك إسرائيل، وذلك وفقًا للبند 33 من قانون بيانات الائتمان.