Cal365 VIP

נותן לך יותר מבצעים והטבות

הכרטיס שחותך לך בהוצאות!


  • צבירה של עד 15% החזר כספי ברשת המשביר

  • מתנה למצטרפים: עד 365 ₪ למימוש ברשת המשביר Cal365 VIP

  • מבצעים משתנים בלעדיים ברשת המשביר

  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

Family365

כרטיס 365

הכרטיס שחותך לך בהוצאות!

  • צבירה של עד 15% החזר כספי ברשת המשביר
  • מתנה למצטרפים: עד 365 ₪ למימוש ברשת המשביר Cal365 VIP
  • מבצעים משתנים בלעדיים ברשת המשביר
  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

מתנות הצטרפות


מתנת הצטרפות עד ₪365
למימוש ברשת המשביר

CASHBACK של עד 15%
בכל מחלקות הרשת

הנחות ומבצעים משתנים


מחזיקי כרטיס האשראי Cal365 VIP נהנים מהנחות וממבצעים משתנים ברשת המשביר

ובנוסף - עד 15% החזר כספי בקנייה ברשת המשביר*

עוד דברים שחשוב לדעת


שאלות ותשובות


האם אפשר להשתמש בכרטיס ברגע שהוא מגיע?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקות?

תנאים נוספים


הנפקת כרטיס Cal365 VIP והטבות המועדון
הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון באתר המועדון. הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף בלבד. ניתן להנפיק רק כרטיס אחד של מועדון CAL 365 vip תחת תעודת זהות אחת. חברת כאל ומועדון CAL 365 vip רשאים לסיים ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, המבצעים וההטבות. עלון הקופונים שנשלח מדי חודש ניתן למימוש ברשת המשביר בלבד. הנפקת כרטיס CAL 365 vip תתאפשר רק לאחר הצטרפות למועדון CAL 365 vip. ניתן להצטרף למועדון CAL 365 vip בסניפי רשת המשביר. החזרים של עד 15% בקנייה ברשת המשביר - ההחזרים יינתנו בSMS שיישלח ללקוח אחת לרבעון. למימוש ברשת משביר. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


מתנת הצטרפות
מתנת הצטרפות עד 365₪.
45 ₪ בזמן ההצטרפות ועוד 80 ₪ בכל רבעון (מותנה בשימוש בכרטיס בסך 3,000 ₪ ברבעון) באמצעות כרטיס CAL 365 vip, הזכות לקבלת הזיכוי ניתנת למימוש עד 6 חודשים בלבד ממועד הנפקת הכרטיס בכפוף לתקנון. לבדיקת סטטוס נקודות cashback
https://cal365vipcb.mltp.co.il

דמי כרטיס
יינתן פטור מדמי כרטיס במשך 6 החודשים הראשונים מיום הנפקת הכרטיס, וזאת בתנאי שמדי חודש במהלך חודשים אלה תתבצע בכרטיס עסקה של 1 ₪ לפחות. אם לא תתבצע עסקה כאמור, ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. החל מהחודש השביעי להנפקת הכרטיס ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. דמי חברות במועדון CAL 365 vip - הצטרפות למועדון CAL 365 vip כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 100 ₪ לבית אב.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, לשם בחינת הקצאת אשראי חדש/הלוואה, חברתנו פונה ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי.
לשכת האשראי פונה לצורך כך לקבלת מידע ממערכת נתוני אשראי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

إشعار حول الحصول على مؤشر ائتمان
لمعلوماتك، ومن أجل فحص تخصيص ائتمان/قرض جديد، تتوجه شركتنا إلى مكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان.
ولهذا الغرض، يتوجه مكتب الائتمان بطلب للحصول على معلومات من نظام البيانات الائتمانية لبنك إسرائيل، وذلك وفقًا للبند 33 من قانون بيانات الائتمان.