YOU DESERVE

THE BEST CLUB

מצטרפים לכרטיס Carrefour club מבית אלקטרה
ומתחילים ליהנות מכל העולמות!

מצטרפים לכרטיס Carrefour club מבית אלקטרה
ומתחילים ליהנות מכל העולמות!

  • עד 15% צבירת +Carrefour coins 
    בקנייה ברשתות המועדון
  • ברכישה מחוץ לרשתות המועדון, צבירת 0.3% כולל בהעברות כספים
  • עד 320 ₪ מתנות הצטרפות למצטרפים חדשים
  • פטור מלא מדמי כרטיס בשנה הראשונה

מתנות הצטרפות בשווי של עד ₪320 למצטרפים חדשים:

₪120 הנחה במעמד החיוב למימוש ברשתות המועדון בטווח ארבעה חודשים מההנפקה


שובר דיגיטלי ע"ס ₪200 למימוש ברשת קרפור יינתן ל-30,000 מצטרפים ראשונים בכפוף לביצוע עסקאות ע"ס ₪3,000 בכרטיס Carrefour club בטווח של שלושה חודשים מיום ההנפקה

להרוויח מכל העולמות בכרטיס אחד!


עד 15% צבירת +Carrefour coins ברשתות המועדון:

*5%

6%

5%

*5%

*15%

*15%

*15%

ניתן להזמין גם דרך
אפליקציית bit

פותחים את אפליקציית bit

עדיין אין לך bit? אפשר להוריד אותה ממש כאן >

מזמינים את הכרטיס

בתהליך דיגיטלי קצר ומהיר מתוך האפליקציה

וזהו! אפשר להתחיל לשלם בביט עם הכרטיס

בסיום ההזמנה נשלח לך את הכרטיס עד הבית!

להזמנת Carrefour club

להזמנת Carrefour club

הטבות נוספות למחזיקי הכרטיס


שאלות ותשובות

באיזה רשתות צוברים +Carrefour coins?


מה יחס הצבירה?


איך רואים כמה +Carrefour coins צברתי?


כיצד מממשים את +Carrefour coins שצברתי?


האם אפשר להשתמש בכרטיס לאחר ההנפקה?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקאות?

תנאים נוספים

הנפקת כרטיס Carrefour club:
הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון באתר המועדון. הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף בלבד. ניתן להנפיק רק כרטיס אחד של מועדון Carrefour club תחת תעודת זהות אחת. חברת כאל ומועדון Carrefour club רשאים לסיים ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, המבצעים וההטבות. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ.

מתנות הצטרפות: עד 320 ₪ מתנות הצטרפות למצטרפים חדשים:
120 ₪ הנחה במעמד החיוב למימוש מידי ברשתות המועדון. המתנה תקפה לארבעה חודשים ממועד הנפקת הכרטיס וניתנת לשימוש במספר עסקאות. בנוסף, שובר דיגיטלי ע"ס 200 ₪ למימוש ברשת קרפור יינתן ללקוחות שיבצעו 3,000 ₪ בטווח שלושה חודשים מההנפקה. השובר הדיגיטלי יישלח ללקוחות זכאים באמצעות מסרון ויהיה תקף ל-5 שנים מיום קבלתו, ל-30,000 מצטרפים ראשונים. התנאים בכפוף לתקנון מתנת הצטרפות של המועדון

מתנת יום הולדת:
מדי שנה בחודש יום הולדת הקלנדרי של מי ששמו מוטבע על גבי הכרטיס, בהתאם ללוח השנה הלועזי, תוענק הטבת צבירה כפולה ברשת "שקם אלקטריק" בלבד עד 1,000 צבירת +Carrefour coins. התנאים המלאים בכפוף לתקנון המועדון.

צבירת +Carrefour coins:
צבירה בין 5%-15% על עסקאות ברשתות המועדון במהלך כל חיי הכרטיס. מצטרפים חדשים החל מ-15.8.2023 ייהנו מצבירה נוספת של 3% ברשת "קרפור" עד 31.12.2023. מתאריך 30.8.2025 יעודכנו אחוזי הצבירה ברשתות "קרפור" ו"מחסני חשמל" ל- 3%, וברשתות "קולומביה", "שבילים" ואאוטסיידרס" ל- 10%. ברכישה מחוץ לרשתות המועדון, צבירת 0.3% כולל בהעברות כספים. התנאים בכפוף לתקנון המועדון ולמסמכי ההצטרפות.

דמי כרטיס:
מצטרפים חדשים לכרטיס אשראי Carrefour club יהיו זכאים לפטור מתשלום עמלת דמי כרטיס ללא התניה בשנה הראשונה. לאחר תקופה זו תיגבה עמלת דמי כרטיס בהתאם לתעריפון כאל. חברת כאל רשאית לשנות ו/או להפסיק את ההטבה בכל עת. דמי הכרטיס ייקבעו לפי סוג הכרטיס שתבחרו לקבל במהלך הזמנת הכרטיס ובהתאם לתעריפון כאל לפירוט דמי כרטיס בכאל לפי סוג הכרטיס.

מדיניות הפרטיות:
מדיניות הפרטיות של כאל, בנק הפועלים, ביט וקבוצת אלקטרה מוצרי צריכה חלות ומפרטות את השינויים שכל אחת מהן עושה במידע בנפרד.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, לשם בחינת הקצאת אשראי חדש/הלוואה, חברתנו פונה ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי.
לשכת האשראי פונה לצורך כך לקבלת מידע ממערכת נתוני אשראי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

إشعار حول الحصول على مؤشر ائتمان
لمعلوماتك، ومن أجل فحص تخصيص ائتمان/قرض جديد، تتوجه شركتنا إلى مكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان.
ولهذا الغرض، يتوجه مكتب الائتمان بطلب للحصول على معلومات من نظام البيانات الائتمانية لبنك إسرائيل، وذلك وفقًا للبند 33 من قانون بيانات الائتمان.