Miles & More

הקניות שלך יכולות להטיס אותך לחו"ל

קניות שהופכות לטיסות!


  • מתנת הצטרפות - עד 5,000 מיילים במתנה

  • צבירת מיילים על הקניות היומיומיות

  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

milesandmore

מיילסאנדמור

קניות שהופכות לטיסות!

  • מתנת הצטרפות - עד 5,000 מיילים במתנה
  • צבירת מיילים על הקניות היומיומיות
  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

מתנת הצטרפות

לקוחות המצטרפים לכרטיס אשראי Miles&More יהיו זכאים לעד 5,000 מיילים במתנה* בכפוף לביצוע עסקאות בכרטיס.

הנחות ומבצעים בלעדיים


צבירת מיילים על כל קנייה בכרטיס*
כרטיס Miles & More מאפשר לכם לצבור מיילים בהתאם לסכום העסקות שתבצעו בכרטיס. כל המיילים ללא תאריך תפוגה. 

איך זה עובד?
על כל קנייה שתבצעו בכרטיס, תצברו מיילים. תצברו מייל אחד על כל 17 ₪ עם כרטיס פלטינום או פלטינום עסקי. המיילים שצברתם יישארו בתוקף כל עוד ביצעתם לפחות עסקה אחת בחודש בכרטיס, בסכום שמקנה לכם מייל אחד לפחות (17 ₪ בהתאם לסוג הכרטיס).

עוד דברים שחשוב לדעת


שאלות ותשובות


האם אפשר להשתמש בכרטיס ברגע שהוא מגיע?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקות?

תנאים נוספים


הזמנת כרטיס Miles & More מבית - MasterCard והטבות המועדון
בבקשה להנפקת כרטיס האשראי, תתבקשו להזין את מספר החבר במועדון Miles & More. במידה ואין ברשותכם מספר חבר, יוקצה לכם מספר חבר חדש לאחר הנפקת הכרטיס. אם שכחתם את מספר החבר שלכם, תוכלו להיעזר בשירות הלקוחות של מועדון Miles & More. למשלוח הודעה לשירות הלקוחות של מועדון Miles & More לחצו כאן. הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף. הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון. צבירת מיילים על כל קנייה בכרטיס - כרטיס האשראי Miles & More מאפשר צבירת מיילים לפי סכום העסקות בכרטיסך, בכרטיס פלטינום או פלטינום עסקי: 17 ₪ = 1 מייל. חיובים בגין עמלות למיניהן, ריביות, משיכות מזומן בארץ ובחו"ל, עסקאות חלפנות ותוכניות אשראי שבהן מוענק אשראי שלא אגב ביצוע עסקה בבית עסק, כדוגמת הלוואת אקספרס, פריסת החיוב החודשי וכדומה, אינם מוגדרים כעסקה / רכישה ולפיכך לא יזכו את הלקוח במיילים. עסקאות שיבוצעו בכרטיס בגופים ממשלתיים, ברשויות המדינה (לדוגמה: רשות המיסים, רשות השידור, הרשות השופטת, המוסד לביטוח לאומי), בגופים עירוניים (לדוגמא: עיריות, תאגידי מים), ובחברת החשמל לישראל בע"מ לא יקנו ללקוח צבירת מיילים במועדון Miles & More. המיילים ללא תאריך תפוגה - המיילים יישארו בתוקף בתנאי שתבוצע בכרטיס לפחות עסקה אחת בחודש, שעבורה ייצבר בחשבון המועדון לפחות מייל אחד (1 מייל), בהתאם לסוג הכרטיס של הלקוח (פלטינום / פלטינום עסקי). למידע נוסף על התנאים וההגבלות באתר המועדון. התנאים המלאים והמחייבים בכפוף למסמכי ההצטרפות. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מתנת הצטרפות
עד 5,000 מיילים במתנה - מצטרפים חדשים יקבלו עד 5,000 מיילים במתנה באופן הבא: 1,000 מיילים ראשונים יינתנו לאחר ביצוע רכישה ראשונה בכרטיס, ובלבד שהרכישה בוצעה לא יאוחר מ-3 חודשים מתחילת החודש העוקב להנפקת הכרטיס. בנוסף, עד 4,000 מיילים נוספים יינתנו בתור מתנות רבעוניות בכפוף לביצוע רכישות בכרטיס. 1,000 ראשונים יינתנו אם יבוצעו בכרטיס רכישות בסכום ממוצע של 5,000 ₪ בחודש למשך חודשיים ברבעון הקלנדרי (ינואר-מרץ, אפריל-יוני, יולי-ספטמבר, אוקטובר-דצמבר) העוקב להנפקת הכרטיס (כלומר: ממוצע של 10,000 ₪ ברבעון הקלנדרי העוקב להנפקת הכרטיס). 1,000 מיילים נוספים יינתנו בכל אחד משלושת הרבעונים הקלנדריים הבאים בכפוף ובתנאי שממוצע הרכישות לא יפחת מ-5,000 ₪ לחודש בכל אחד מהרבעונים כאמור (כלומר: בכל רבעון שבו יבוצעו רכישות בסך 15,000 ₪ תקבלו 1,000 מיילים).

דמי כרטיס
כלל הלקוחות, למעט לקוחות בסטטוס HON circle members ו-SENATOR - מחויבים בדמי כרטיס, בהתאם לתעריפי העמלות של כאל. ללקוחות בסטטוס HON circle members בלבד - פטור קבוע מדמי כרטיס, כולל CalChoice. ללקוחות בסטטוס SENATOR - פטור קבוע מדמי כרטיס בביצוע רכישות בסך 3,000 ₪ ומעלה בחודש, כולל CalChoice. דמי כרטיס לכרטיס אשראי ועמלות אחרות הם על פי מדיניות חברת כאל/דיינרס קלוב ו/או הבנק המנפיק לפי העניין. דמי חברות במועדון Miles & More חינם. מידע זה נכון ליום הפרסום ויכול להשתנות מעת לעת.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, לשם בחינת הקצאת אשראי חדש/הלוואה, חברתנו פונה ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי.
לשכת האשראי פונה לצורך כך לקבלת מידע ממערכת נתוני אשראי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

إشعار حول الحصول على مؤشر ائتمان
لمعلوماتك، ومن أجل فحص تخصيص ائتمان/قرض جديد، تتوجه شركتنا إلى مكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان.
ولهذا الغرض، يتوجه مكتب الائتمان بطلب للحصول على معلومات من نظام البيانات الائتمانية لبنك إسرائيل، وذلك وفقًا للبند 33 من قانون بيانات الائتمان.