Miles & More

הקניות שלך יכולות להטיס אותך לחו"ל

קניות שהופכות לטיסות!


  • מתנת הצטרפות - עד 5,000 מיילים במתנה

  • עשרות הטבות במגוון עולמות: מסעדות, קולנוע, אטרקציות, הצגות ועוד

  • צבירת מיילים על הקניות היומיומיות

  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

milesandmore

מיילסאנדמור

קניות שהופכות לטיסות!

  • מתנת הצטרפות - עד 5,000 מיילים במתנה
  • עשרות הטבות במגוון עולמות: מסעדות, קולנוע, אטרקציות, הצגות ועוד
  • צבירת מיילים על הקניות היומיומיות
  • ניתן לשלם ללא מגע ולצרף לתשלום בנייד

מתנת הצטרפות

עד 5,000 מיילים במתנה*
בכפוף לביצוע עסקות בכרטיס

הנחות ומבצעים בלעדיים


צבירת מיילים על כל קנייה בכרטיס*
כרטיס Miles & More מאפשר לכם לצבור מיילים בהתאם לסכום העסקות שתבצעו בכרטיס. כל המיילים ללא תאריך תפוגה. 

איך זה עובד?
על כל קנייה שתבצעו בכרטיס, תצברו מיילים. אם כרטיסכם הוא כרטיס זהב או זהב עסקי, תצברו מייל אחד על כל 29 ₪. אם כרטיסכם הוא פלטינום או פלטינום עסקי, תצברו מייל אחד על כל 17 ₪. המיילים שצברתם יישארו בתוקף כל עוד ביצעתם לפחות עסקה אחת בחודש בכרטיס, בסכום שמקנה לכם מייל אחד לפחות (17 ₪ או 29 ₪, בהתאם לסוג הכרטיס)

עוד דברים שחשוב לדעת


שאלות ותשובות


האם אפשר להשתמש בכרטיס ברגע שהוא מגיע?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקות?

תנאים נוספים


הזמנת כרטיס Miles & More מבית - MasterCardוהטבות המועדון
בבקשה להנפקת כרטיס האשראי, תתבקשו להזין את מספר החבר במועדון Miles & More. במידה ואין ברשותכם מספר חבר, יוקצה לכם מספר חבר חדש לאחר הנפקת הכרטיס. אם שכחתם את מספר החבר שלכם, תוכלו להיעזר בשירות הלקוחות של מועדון Miles & More. למשלוח הודעה לשירות הלקוחות של מועדון Miles & More לחצו כאן.

הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף. הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון.

צבירת מיילים על כל קנייה בכרטיס - כרטיס האשראי Miles & More מאפשר צבירת מיילים לפי סכום העסקות בכרטיסך, לפי החישוב הבא: בכרטיס פלטינום או פלטינום עסקי: 17 ₪ = 1 מייל. בכרטיס זהב או זהב עסקי: 29 ₪ = 1 מייל. חיובים בגין עמלות למיניהן, ריביות, משיכות מזומן בארץ ובחו"ל, עסקאות חלפנות ותוכניות אשראי שבהן מוענק אשראי שלא אגב ביצוע עסקה בבית עסק, כדוגמת הלוואת אקספרס, פריסת החיוב החודשי וכדומה, אינם מוגדרים כעסקה / רכישה ולפיכך לא יזכו את הלקוח במיילים. עסקאות שיבוצעו בכרטיס בגופים ממשלתיים, ברשויות המדינה (לדוגמה: רשות המיסים, רשות השידור, הרשות השופטת, המוסד לביטוח לאומי), בגופים עירוניים (לדוגמא: עיריות, תאגידי מים), ובחברת החשמל לישראל בע"מ לא יקנו ללקוח צבירת מיילים במועדון Miles & More.

המיילים ללא תאריך תפוגה - המיילים יישארו בתוקף בתנאי שתבוצע בכרטיס לפחות עסקה אחת בחודש, שעבורה ייצבר בחשבון המועדון לפחות מייל אחד (1 מייל), בהתאם לסוג הכרטיס של הלקוח (פלטינום / פלטינום עסקי או זהב / זהב עסקי). למידע נוסף על התנאים וההגבלות. התנאים המלאים והמחייבים בכפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון התוכנית.

אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מתנת הצטרפות
עד 5,000 מיילים במתנה - מצטרפים חדשים יקבלו עד 5,000 מיילים במתנה באופן הבא:
מתנת עסקה ראשונה בכרטיס - 1,000 מיילים ראשונים יינתנו לאחר ביצוע רכישה ראשונה בכרטיס. יש לבצע את הרכישה הראשונה בחודש שבו הונפק הכרטיס או במהלך שלושת החודשים שאחריו
1,000 מיילים נוספים יינתנו במידה שיבוצעו בכרטיס רכישות בסכום ממוצע של 5,000 ₪ בחודש למשך חודשיים ברבעון הקלנדרי העוקב להנפקת הכרטיס (וכך ייצא ממוצע של 10,000 ₪ ברבעון הקלנדרי העוקב להנפקת הכרטיס)
1,000 מיילים נוספים יינתנו בכל אחד משלושת הרבעונים הקלנדריים הבאים בכפוף לביצוע רכישות בסכום של 5,000 ₪ בחודש בממוצע, בכל אחד מהרבעונים האמורים (כלומר: בכל רבעון שבו תבצעו רכישות בסך 15,000 ₪ תקבלו 1,000 מיילים)

דמי כרטיס
כלל הלקוחות, למעט לקוחות בסטטוס HON ו-SENATOR - מחויבים בדמי כרטיס, בהתאם לתעריפי העמלות של כאל. ללקוחות בסטטוס HON בלבד - פטור קבוע מדמי כרטיס, כולל CalChoice. ללקוחות בסטטוס SENATOR - פטור קבוע מדמי כרטיס בביצוע רכישות בסך 3,000 ₪ ומעלה בחודש, כולל CalChoice. דמי כרטיס לכרטיס אשראי ועמלות אחרות הם על פי מדיניות חברת כאל/דיינרס קלוב ו/או הבנק המנפיק לפי העניין. דמי חברות במועדון Miles & More חינם. מידע זה נכון ליום הפרסום ויכול להשתנות מעת לעת.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, לשם הקצאת אשראי חדש, לרבות בעת חידוש מסגרת או שינויה, או שינוי אופן ניצול האשראי, לרבות הצטרפות לתכניות אשראי שונות, חברתנו פונה מעת לעת ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי. לשכת האשראי תפנה לצורך כך לקבלת מידע ממאגר נתוני האשראי המרכזי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

اشعار حول قبول مؤشر ائتمان
يرجى ملاحظتك، من أجل تخصيص ائتمان جديد، بما في ذلك عند تجديد إطار الائتمان أو تغييره، أو تغيير طريقة استخدام الائتمان، بما في ذلك الانضمام إلى برامج ائتمان مختلفة، تتصل شركتنا من وقت لآخر بمكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان. لهذا الغرض، سيطلب مكتب الائتمان معلومات من قاعدة بيانات الائتمان المركزية في بنك إسرائيل، وفقًا للمادة 33 من قانون بيانات الائتمان.