הלוואת גישור

הלוואת גישור הינה הלוואה שמטרתה הקדמת שימוש בכספים עתידיים, שהגעתם נמצאת בוודאות גבוהה, כמו למשל, תוכנית חסכון, כספי פרישה, או תמורת דירה.

דוגמה לכך היא כאשר אדם עתיד לקבל כספי פרישה בעוד כשנה, והוא מעוניין לנצל את הכסף כבר היום על מנת לרכוש רכב חדש. במצב שכזה, הוא יוכל לקבל הלוואת גישור לרכישת הרכב, שתמורתה תיפרע מכספי כספי הפרישה העתידיים בעוד כשנה. סכום הלוואת הגישור האפשרית נגזר מהתקבול העתידי, פחות ריבית המייצגת את עלות הכסף במהלך הזמן עד לפירעונה.

הלוואת גישור יכולה להיות מסוג "בלון", בה משולמים הקרן והריבית בבת אחת בתום המועד. לחילופין, יכול הלקוח לשלם במהלך תקופת הגישור רק את עלות הריבית החודשית, ולהחזיר את הקרן במועד העתידי בו יהיו הכספים נזילים.