הלוואת גישור הינה הלוואה שמטרתה הקדמת שימוש בכספים עתידיים, שהגעתם נמצאת בוודאות גבוהה, כמו למשל, תוכנית חסכון, כספי פרישה, או תמורת דירה.

דוגמה לכך היא כאשר אדם עתיד לקבל כספי פרישה בעוד כשנה, והוא מעוניין לנצל את הכסף כבר היום על מנת לרכוש רכב חדש. במצב שכזה, הוא יוכל לקבל הלוואת גישור לרכישת הרכב, שתמורתה תיפרע מכספי כספי הפרישה העתידיים בעוד כשנה. סכום הלוואת הגישור האפשרית נגזר מהתקבול העתידי, פחות ריבית המייצגת את עלות הכסף במהלך הזמן עד לפירעונה.

הלוואת גישור יכולה להיות מסוג "בלון", בה משולמים הקרן והריבית בבת אחת בתום המועד. לחילופין, יכול הלקוח לשלם במהלך תקופת הגישור רק את עלות הריבית החודשית, ולהחזיר את הקרן במועד העתידי בו יהיו הכספים נזילים.

הלוואות הן עסקאות נפוצות המבוססות על עקרון של העברת כסף, לצורך ביצוע פעולות בעלות משמעות כלכלית. החל מקניית דירה ועד להרחבת העסק. מאחר שהלווה מעוניין בביצוע הפעולה באופן מידי, מדובר באפיק שימושי שיכול לסייע לו במימוש שאיפותיו. עם זאת, במקרים מסוימים אדם צפוי לקבל סכום כסף כלשהו בעתיד הנראה לעין, שיאפשר לו לממש את המטרה הנדרשת ללא צורך בלקיחת הלוואה. אלה עשויים להיות כספי פרישה, מכירת דירה או פתיחה של תוכנית חיסכון קיימת.

הבעיה היא שגם בסיטואציה כזו, עדיין קיים פער בין הצורך של הלווה להשתמש בכסף ללא המתנה נוספת, לבין המועד העתידי שבו הסכום הנדרש יועבר אל חשבונו. ייתכן שאותו אדם איתר את דירת חלומותיו שנה לפני שכספי הפרישה שלו משתחררים בפועל, והוא לא מעוניין לפספס את ההזדמנות. אפשרות נוספת היא שהוא חייב להחליף את הרכב הקיים שברשותו, אך מועד פתיחת תוכנית החיסכון שלו הוא רק בעוד כשנה וחצי. הלוואת גישור היא המענה לסיטואציות מהסוג הזה.

הלוואת גישור מה זה?

הלוואת גישור מיועדת לגשר על הפער שנוצר, במצבים מהסוג שתיארנו ובמצבים רבים נוספים. הדבר נעשה באמצעות הקדמת השימוש בכספים עתידיים שצפויים להיכנס בוודאות גבוהה אל חשבונו של הלווה. כך שאם הלווה מעוניין לבצע עסקה מסוימת טרם קבלת הכספים בפועל, הוא יוכל לעשות זאת באמצעות ההלוואה. בניגוד להלוואת לטווח ארוך, שכוללות החזרים חודשיים לאורך שנים ארוכות, הלוואות גישור הן בדרך כלל הלוואות לטווח קצר של בין שנה לשלוש שנים. זאת מתוך ההבנה שהסכום הנדרש יתקבל בעתיד הקרוב.

בדומה להלוואות אחרות, גם במקרה של הלוואות גישור ניתן למצוא מסלולים רבים שתלויים בגורם הלווה, בסכום הנדרש ובטווח הזמנים הרלוונטי. בחלק מהמסלולים הריבית תהיה קבועה, ובאחרים מדובר בהלוואה בריבית פריים. קיימים מצבים שבהם הסכום כולו ישולם בסיום תקופת ההלוואה (הן הריבית והן הקרן), ומצבים שבהם הלווה יידרש בתשלומים חודשיים על עלות הריבית. כך שהקרן עצמה תוחזר כאשר הכספים שהוא ממתין להם ייכנסו אל חשבונו. יש לתת את הדעת גם על מאפיינים נוספים של הלוואת גישור בהם עמלת פירעון מוקדם, שרלוונטית בחלק מהמקרים.

האם ניתן להשתמש בהלוואה חוץ בנקאית לצורך הלוואת גישור ?

בדומה להלוואות לטווח ארוך, גם במקרה של הלוואת גישור יכול הצד הלווה לפנות אל הבנקים או אל גופים פיננסיים שאינם בנקאים בהם חברות האשראי, חברות הביטוח וכדומה. מצבים שבהם הלוואה ניתנת על ידי גורם חוץ בנקאי, נקראת הלוואה חוץ בנקאית. ניתן לקחת הלוואת גישור חוץ בנקאית לצורך מימון מגוון מטרות, כאשר אופן ההחזר תלוי במדיניות של הגורם המלווה ובמאפייני הלווה הפרטניים.

לווים פונים אל גורמים חוץ בנקאיים מסיבות שונות, החל מאי עמידה בתנאים שנקבעו על ידי הבנק ועד לצורך בקבלת הסכום באופן מידי. היות והלוואות חוץ בנקאיות אינן מצריכות בטחונות או ערבים ויכולות להיות מועברות באופן מהיר – מדובר בפתרון נוח עבור לקוחות רבים. הלוואה חוץ בנקאית של כאל, יכולה להיות מועברת אל חשבון הבנק של הלווים תוך עד 3 ימי עסקים. זאת ללא קשר לבנק שבו הם מנהלים את חשבונם.

כיצד נקבעת הריבית על הלוואת גישור?

גובה ההלוואה ופרמטרים נוספים בהם הריבית, נקבעים באופן פרטני על פי נתוניו האישיים של הלקוח ומדיניותו של הגורם המלווה. אם ישנם הבדלים בין הריביות שמציעים הבנקים לבין הריביות שמציעים גורמים חוץ בנקאיים, מדובר בתוצר של רמות הסיכון הגבוהות שלוקחים על עצמם הגורמים החוץ בנקאיים. זאת לאור העובדה שההלוואות ניתנות כאמור ללא דרישה לביטחונות. בכדי להימנע מהפתעות ולהעניק ללווים ביטחון מקסימלי, הריביות על הלוואות בכאל הן קבועות. כך שהלווים יכולים לדעת כבר ברגע לקיחת ההלוואה את הסכום הסופי להחזר.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.