תזרים מזומנים הוא ניתוח תנועת הכסף. לגבי צרכן פרטי, הכוונה היא ניתוח והערכה של הכנסותיו והוצאותיו השונות על ציר הזמן במטרה ללמוד (או לחזות) את היתרה שיש בידו. ניתוח עתידי של תזרים מזומנים, עוזר לצרכן להבין האם הוא עשוי להיתקל בסיטואציה בה התחייבויותיו יהיה גדולות מהכסף הזמין לו, ולאפשר לו להיערך בהתאם באמצעות שימוש יעיל בהלוואות ובמוצרי אשראי נוספים.