חוק אשר נחקק בשנת 1986 ואשר מגדיר את המסגרת המשפטית לפעולתם של מנפיקי כרטיסי אשראי ומערכות היחסים שלהם עם הצרכנים. החוק מגדיר, בין השאר, את דרכי ההתקשרות בין חברת האשראי והצרכן, את גבולות האחריות במקרה של אבדן או גניבה, כמו גם את האיסור על הצרכנים לנצל לרעה אמצעי תשלום זה. ניסוח מלא של החוק נמצא באתר משרד המסחר התעשייה והתעסוקה.