הפעולה שבה סכום חוב מחולק לחלקים, בדרך כלל בעלי גודל שווה, המוחזרים בזמנים שונים זה מזה, הנקבעים מראש. לדוגמה, תכנית פריסת החיוב החודשי לתשלומים במסגרתה יכול הלקוח לחלק את החיוב החודשי למספר תשלומים לפי בחירתו. פריסה לתשלומים דומה בעצם לפעולה של לקיחת הלוואה על סכום הכסף הנוסף שאינו מחויב במועד הראשון, ולפיכך מחויבת בריבית.