הלוואה היא עסקה המשמשת להעברת כסף בין שני צדדים, למטרות מימון הוצאות וביצוע פעולות בעלות משמעות כלכלית. הלוואות יכולות לשמש את הלווים למגוון צרכים בהם קניית רכב חדש, כיסוי מינוס קיים, מימון שכר לימוד, הוצאות חתונה, חופשות ועוד. לצורך קבלת ההלוואה יכול הלווה לפנות אל אחד מהבנקים או אל גוף פיננסי חוץ בנקאי כגון חברת אשראי, בית השקעות, חברת ביטוח ועוד. תנאי ההלוואה, הסכום המאושר להעברה, גובה ההחזר החודשי וריביות נלוות, נקבעים במסגרת הסכם שנערך ונחתם מראש בין הצדדים.

משך הטיפול בקבלת הלוואה ואישורה בפועל משתנים בין גורם לגורם, אך בחלק מהמקרים התהליך עשוי להתארך מעבר למצופה. זאת מאחר והוא בנוי משלבים שונים בהם בדיקת הרקע של הלווה, החתמת ערבים וכדומה. במקרים בהם הלווים נדרשים לסכום הכסף באופן מהיר ואין באפשרותם להמתין את פרק הזמן הנדרש, הם יכולים לבחון אפשרות של הלוואת אקספרס.

מהי הלוואת אקספרס?

קיימים מצבים רבים בהם לווה עלול להידרש לסכום כסף מסוים תוך זמן קצר. החל מהוצאה כספית בלתי צפויה כמו החלפת רכב ששבק חיים, דרך סגירת מינוס ועד לנסיעה שאינה סובלת דיחוי. הלוואות אקספרס הן הלוואות מהירות שמיועדות בדיוק למצבים כאלו, ומוצעות ללווים על ידי גורמים שונים. הן מתאימות למי שמעוניין לקבל את הכסף באופן מיידי, ואין באפשרותו להמתין לסיומם של הליכים שאורכים זמן כגון העברת ניירת, החתמת ערבים וכדומה.

נוסף לאישור המהיר, אצל חלק מהגורמים המעניקים הלוואות אקספרס ניתן לבצע את התהליך כולו באופן מקוון, ומבלי לצאת מהבית. קיימות הלוואות אקספרס אשר מתאפיינות גם בתנאי החזר גמישים יחסית, המותאמים ליכולותיו של הלווה ולהעדפותיו בכל הנוגע לגובה ההחזר החודשי ולכמות התשלומים. זאת בכפוף למדיניותו של הגורם המלווה ולאישורו.

הלוואות אקספרס של חברת כאל לדוגמה, מאפשרות לפונים לקבל את הסכום המאושר תוך מספר ימים, ולעתים תוך יממה אחת בלבד. אישור הבקשה שמועברת באופן מקוון וסיום הטיפול בה, מתבצעים בצורה מהירה במיוחד ולכן מתאימים גם למצבים בהם הלקוחות זקוקים לכסף באופן מיידי. עבור הלוואות אקספרס על גבי כרטיס אשראי קיים – הסכום יעבור לרוב תוך יממה אחת ועד 36 שעות לכל היותר. כאשר מדובר בלקוחות חדשים, הלוואות אקספרס של כאל יועברו ברוב המקרים תוך 3 ימי עסקים.

לקבלת הלוואת אקספרס מכאל

מהו גובה ההלוואה ומהם תנאי ההחזר של הלוואות אקספרס? 

גובה ההלוואה, התשלומים והריביות, נקבעים באופן פרטני בעבור כל לווה. עם זאת, תנאי ההחזר של הלוואות אקספרס חוץ בנקאיות, יהיו בדרך כלל גמישים יחסית בהשוואה להלוואות המטופלות בבנקים. הלווה יוכל לבחור בכמות התשלומים הנחוצה לו, בהתאם ליכולות ההחזר שלו ובכפוף לתנאי המלווה.

האפשרות לפריעת שארית ההלוואה טרם המועד שהוגדר, משתנה בין חוזים ובין הלוואות שונות. לכן במצב בו הדבר רלוונטי עבור הלווה, יש לבחון אם קיימת עמלת פירעון מוקדם עבור ההלוואה שהוא מעוניין לקחת.

תנאי הלוואת אסקפרס בחברת כאל

כאל הינה תאגיד עזר בנקאי שמציע ללקוחות כל הבנקים הלוואות אקספרס חוץ בנקאיות לכל מטרה. ההלוואות הינן בגובה של עד ₪200,000, כאשר את ההחזרים ניתן לפרוס לפריסה נוחה של עד 84 תשלומים. ההלוואות ניתנות כחלק ממסגרת האשראי או במסגרת אשראי נוספת, ואישורן נעשה בהליך מהיר במיוחד. קבלת הלוואת אקספרס בכאל אינה מחייבת הצגת בטחונות או ערבויות, והריביות עליהן הינן קבועות ואינן מושפעות משינוי הפריים או המדד. כתוצאה מכך, ניתן לדעת מראש מה יהיה הסכום הסופי להחזר ההלוואה. הריבית עצמה מותאמת באופן אישי לכל לקוח ונקבעת בהתאם לרמת הסיכון.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.