ליסינג מימוני

חוזה ליסינג שבמסגרתו מספק גוף הליסינג את המימון הדרוש לצורך רכישת הציוד והשכרתו ללקוח, ואולם האחריות על תחזוקת הציוד נמצאת אצל הלקוח. דוגמה לכך הוא "הליסינג הפרטי של ניו קופל ו -Cal" המאפשר לצרכן רכישת רכב פרטי חדש מהניילונים עם הון עצמי נמוך.