חוזה ליסינג שבמסגרתו מספק גוף הליסינג את המימון הדרוש לצורך רכישת הציוד והשכרתו ללקוח, ואולם האחריות על תחזוקת הציוד נמצאת אצל הלקוח. דוגמה לכך הוא "הליסינג הפרטי של ניו קופל ו -Cal" המאפשר לצרכן רכישת רכב פרטי חדש מהניילונים עם הון עצמי נמוך.