שיטת חישוב ריבית שבמסגרתה שיעור הריבית (לתקופה) נקבע בעת לקיחת ההלוואה ונשאר קבוע עד לסיום החזרתה. הריבית הקבועה מספקת ללקוח תמונה ברורה של התחייבויותיו ומבטחת אותו מפני שינויים אפשריים בריבית. ריבית זו, בדרך כלל, גבוהה יותר מהריבית המשתנה המוצעת באותה התקופה, מכיוון שהיא משכללת את הסיכון של שינויים במחיר הריבית לאורך התקופה. הלוואה בריבית קבועה עשויה להיות צמודה למדד.