ריבית היא מושג מעולם הכלכלה המשמש לרוב בהקשר של הלוואות, ומשמעותו ההפרש בין הסכום שמקבל הלווה לבין הסכום שעליו להשיב למלווה. כאשר מדובר על הלוואה ללא ריבית, על הלווה להחזיר בתום התקופה סכום זהה לסכום שקיבל. במקרים בהם מתווספת אל סכום ההלוואה גם ריבית, הסכום הכולל שהלווה ישיב יכלול תוספת שגובהה ייקבע בהסכם המקדים בין הצדדים.

הלוואות הכוללות ריביות ניתנות על ידי בנקים, אנשים פרטיים, חברות אשראי וגורמים נוספים, ומשמשות את הלווים למגוון צרכים בהם רכישת רכב, שיפוצים או פתיחת עסק. ריביות משקפות בין היתר את רמת הסיכון שהלווה לוקח על עצמו, ואופן החישוב שלהן תלוי בגורמים שונים בהם מאפייני הלווה, גובה ההלוואה ותנאי ההחזר. מאחר שלקיחת ריביות משקללת בתוכה את הסיכונים שנוטל נותן ההלוואה, הלוואה ללא ריבית תינתן בעיקר על ידי גופים שאינם מסחריים. בדרך כלל היא תוצע רק בסכומים מוגבלים ובהתאם לקריטריונים מחמירים, ולכן תהיה רלוונטית לאחוז קטן מהפונים בלבד.

מהי ריבית פריים?

סוג הריבית וגובהה הם שני פרמטרים שמשפיעים על ההחזר החודשי של הלוואות, ולכן חשוב להכיר את סוגי הריביות הקיימות, את ההבדלים ביניהן ואת האופן שבו נקבע שער הריביות. בכדי לעשות זאת, יש להכיר תחילה את המשמעות של ריבית פריים. ריבית פריים כוללת בתוכה שני רכיבים – ריבית בנק ישראל (שעומדת כיום על 0.75%) ו-1.5% נוספים שקובעים הבנקים, כך שגובהה העדכני עומד כיום על 2.25%. כל שינוי בריבית בנק ישראל משפיע על ריבית הפריים, לכן במצב של עלייה בריבית בנק ישראל גם ריבית הפריים תעלה ואם היא תרד – גם הפריים יירד בעקבותיה.

כיצד משפיעה ריבית הפריים על גובה ההחזר?

מסלולי הלוואות הנפוצים ביותר שכוללים תשלום ריבית, הם הלוואה עם ריבית משתנה והלוואה בריבית קבועה. במקרה של לקיחת הלוואה בריבית משתנה, ריבית ההלוואה צמודה אל ריבית הפריים ומושפעת מכל שינוי שמתרחש בה לאורך תקופת ההחזר. כתוצאה מכך, ההחזר החודשי עשוי לרדת כאשר ריבית הפריים יורדת ולעלות אם ריבית הפריים תעלה. לווים במסלול של ריבית משתנה עשויים להרוויח במקרה הראשון, אך במצב של עליית ריבית הפריים, הם יעמדו בפני החזר חודשי גבוה מהרגיל.
גובהה של ריבית קבועה, לעומת זאת, נקבע מראש במעמד לקיחת ההלוואה, ושיעוריה נשארים קבועים לאורך כל תקופת ההחזר החודשי. היתרון המשמעותי במקרה כזה הוא שניתן לדעת כבר ברגע לקיחת ההלוואה מה יהיה סכום ההחזר הסופי, מכיוון שהריביות בהלוואות קבועות אינן צמודות לשינויים בפריים. גובהה של ריבית במסלול מסוג זה נקבע בהתאם לסיכון במתן ההלוואה, ולכן הוא עשוי להשתנות בין לווים שונים.

ריבית על הלוואה בכרטיס אשראי כאל

כאל מציעה ללקוחות כל הבנקים הלוואה חוץ בנקאית מיידית לכל מטרה, שיכולה להתאים לשיפוץ הבית, רכישת רכב, מימון לימודים, עלויות חתונה, חופשות בחו"ל ועוד. ההלוואה ניתנת בתהליך אישור מהיר במיוחד, תוך כ-3 ימי עסקים, וללא צורך בערבים או בטחונות. לקוחות יכולים לבחון את זכאותם אליה באופן מקוון, בהליך קצר ופשוט. ההלוואה של Cal מותאמת אישית ליכולות ההחזר של כל לווה, וניתנת לתשלום חודשי נוח במסלול של עד 84 תשלומים.
הריביות המוצעות במסגרת ההלוואה של כאל הן ריביות קבועות, כך ששיעוריהן מוסכמים מראש ואינם משתנים עד לסיום תקופת ההחזר. כתוצאה מכך, כל לקוח יכול לבחור את סכום ההלוואה הרלוונטי לצרכיו האישיים, לקבל מידע מלא אודות גובה ההחזר החודשי הצפוי לו, ולדעת בוודאות מה יהיה גובה ההחזר שיצטרך לשלם מדי חודש.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.