ריבית

מושג בכלכלה הידוע גם כמחיר הכסף, ומייצג את התמורה המוסכמת שאנו משלמים למלווה עבור הזכות להשתמש בכספו. הריבית מוגדרת בדרך כלל כאחוז מהקרן - שהוא סכום הכסף שנלקח - לפרק זמן נתון. לדוגמה, אם לקחת הלוואה של 100 ₪ לחודש ימים, בריבית של 1.2% לחודש, תצטרך להחזיר בתום המועד 101.2 ₪, לפני עמלות שעשויות להתווסף.