ליסינג היא שיטת מימון שבאמצעותה רוכשים את הזכות להשתמש בציוד כלשהוא, מבלי לגייס את כל ההון הדרוש לרכישתו. הדבר דומה לסיטואציה של שכירת דירה, במקום קנייתה.

כאשר חברה מעוניינת לבצע ליסינג על ציוד כלשהוא, במקום לרכשו, היא יכולה לפנות לעזרתה של חברת ליסינג. זו קונה בעבורה את הציוד, ומשכירה לה אותו לתקופת זמן מוגדרת מראש בתמורה לתשלום קבוע, הכולל גם פרמיה. בחוזי ליסינג מסוימים, ניתנת ללקוח אופציה לקנות את הציוד בתום מועד החוזה במחיר קבוע מראש.

חברות משתמשות בשיטת הליסינג משיקולי מס, תזרים מזומנים, מבנה הון וכו', והן עושות זאת עבור ציוד מסוגים מגוונים - החל מציוד העולה מיליונים ועד למדפסות ומחשבים. בישראל פופולארי במיוחד ליסינג לרכבים, שבמסגרתו משכירים מקומות עבודה לעובדיהם רכבים חדשים תמורת הפחתה חודשית במשכורתם המשולמת לחברת הליסינג.