מושג הלקוח מחוק כרטיסי חיוב (1986) ומסדיר את גבולות האחריות של הצרכן במקרה שכרטיס אבד, נגנב או נעשה בו שימוש לרעה. האחריות המוגבלת דומה במהותה למושג ההשתתפות העצמית בביטוח, והיא קובעת סכומי כסף מקסימאליים שייגבו מהלקוח במקרה שכזה. עובדה זו הופכת את כרטיס האשראי למעשה "לכסף עם ביטוח" - ולאמצעי תשלום בטוח במיוחד - שכן במקרה של אבדן או גניבה של כסף מזומן, לא קיים מנגנון הגבלת נזקים שכזה.